ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
01.01  Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:     
0101.10   - Damızlıklar :    
   - - Atlar:     
0101.10.10.10.00  - - - Ehli olanlar  Baş 10
0101.10.10.90.00  - - - Diğerleri  Baş 10
0101.10.90.00.00  - - Diğerleri  Baş 10
0101.90   - Diğerleri:    
   - - Atlar:     
0101.90.11.00.00  - - - Kasaplık atlar  Baş 35
0101.90.19.00.00  - - - Diğerleri  Baş 35
0101.90.30.00.00  - - Eşekler  Baş 35
0101.90.90.00.00  - - Katırlar ve bardolar  Baş 35
       
01.02  Canlı sığırlar:    
0102.10   - Damızlıklar :    
0102.10.10.00.00   - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)  Baş 10 
0102.10.30.00.00   - - İnekler  Baş 10 
0102.10.90.00.00   - - Diğerleri  Baş 10 
0102.90   - Diğerleri:    
    - - Evcil türler :    
0102.90.05.00.00   - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler  Baş 150 
    - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:    
0102.90.21.00.00   - - - - Kasaplık olanlar  Baş 150 
0102.90.29.00.00   - - - - Diğerleri  Baş 150 
    - - - Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:    
0102.90.41.00.00   - - - - Kasaplık olanlar  Baş 150 
0102.90.49.00.00   - - - - Diğerleri  Baş 150 
    - - - Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:    
    - - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):    
0102.90.51.00.00   - - - - - Kasaplık olanlar  Baş 150 
0102.90.59.00.00   - - - - - Diğerleri  Baş 150 
    - - - - İnekler:    
0102.90.61.00.00   - - - - - Kasaplık olanlar  Baş 150 
0102.90.69.00.00   - - - - - Diğerleri  Baş 150 
    - - - - Diğerleri:    
0102.90.71.00.00   - - - - - Kasaplık olanlar  Baş 150
0102.90.79.00.00   - - - - - Diğerleri  Baş 150 
0102.90.90.00.00   - - Diğerleri  Baş 150 
       
01.03  Canlı domuzlar:    
0103.10   - Damızlıklar    
0103.10.00.10.00   - - Evcil damızlıklar   Baş 30 
0103.10.00.90.00   - - Diğer damızlıklar  Baş 30 
    - Diğerleri:    
0103.91   - - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:    
0103.91.10.00.00   - - - Evcil türler  Baş 85 
0103.91.90.00.00   - - - Diğerleri  Baş 85 
0103.92   - -  Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:    
    - - - Evcil türler:    
0103.92.11.00.00   - - - - Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar   Baş 85 
0103.92.19.00.00   - - - - Diğerleri  Baş 85 
0103.92.90.00.00   - - - Diğerleri  Baş 85 
       
01.04  Canlı koyun ve keçiler:     
0104.10   -  Koyunlar:    
0104.10.10.00.00   - - Damızlıklar  Baş 20
    - - Diğerleri:    
0104.10.30.00.00   - - - Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)  Baş 150 
0104.10.80.00.00   - - - Diğerleri  Baş 150 
0104.20  - Keçiler:    
0104.20.10.00.00   - - Damızlıklar  Baş 20 
    - - Diğerleri    
0104.20.90.00.13   - - - Oğlaklar  Baş 150 
0104.20.90.00.14   - - - Evcil olmayan keçiler  Baş 150 
0104.20.90.00.18   - - - Diğerleri  Baş 150
       
01.05  Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü)    
   ördekler, kazlar,  hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:    
    -  Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:    
0105.11   - -  Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü):    
    - - - Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :    
0105.11.11.00.00   - - - - Damızlık olanlar  Adet 30
0105.11.19.00.00   - - - - Diğerleri  Adet 75 
    - - - Diğerleri:    
0105.11.91.00.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.11.99.00.00   - - - - Diğerleri  Adet 75 
0105.12   - - Hindiler:    
    - - - Damızlık olanlar     
0105.12.00.10.11   - - - - Hindi civcivi  Adet 30 
0105.12.00.10.19   - - - - Diğerleri  Adet 30 
0105.12.00.90.00   - - - Diğerleri  Adet 75 
0105.19   - - Diğerleri:    
    - - - Kazlar:     
0105.19.20.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.19.20.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75 
    - - - Ördekler ve beç tavukları:    
    - - - - Damızlık olanlar     
0105.19.90.10.11   - - - - - Damızlık ördekler  Adet 30 
0105.19.90.10.12   - - - - - Damızlık beç tavukları  Adet 30 
    - - - - Diğerleri    
0105.19.90.90.11   - - - - - Ördekler  Adet 75 
0105.19.90.90.19   - - - - - Beç tavukları  Adet 75 
    - Diğerleri    
0105.94   - - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;     
0105.94.00.10.00   - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.94.00.90.00   - - - Diğerleri  Adet 75 
0105.99   - - Diğerleri:    
    - - - Ördekler:     
0105.99.10.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.10.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75 
    - - - Kazlar:     
0105.99.20.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.20.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75 
    - - - Hindiler:    
0105.99.30.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.30.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75 
    - - - Beç tavukları:    
0105.99.50.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0105.99.50.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75
       
01.06  Canlı diğer hayvanlar:    
   - Memeliler:    
0106.11.00.00.00  - - Maymunlar (Primatlar) Adet 30 
0106.12.00.00.00  - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları     
      (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli      
      ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) Adet 30 
0106.19  - - Diğerleri:    
    - - -  Evcil tavşanlar:    
0106.19.10.10.00   - - - - Damızlık olanlar  Adet 30 
0106.19.10.90.00   - - - - Diğerleri Adet 30 
   - - - Diğerleri    
0106.19.90.10.00  - - - - Kobaylar,fareler ve yabani tavşanlar - 5 
   - - - - Diğerleri    
0106.19.90.90.11  - - - - -  Deve - 30 
0106.19.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 30 
0106.20  - Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :    
0106.20.00.00.11  - - Süs kaplumbağası (akvaryum için) Adet 30 
0106.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30 
   - Kuşlar:    
0106.31.00.00.00  - - Yırtıcı kuşlar Adet 30 
0106.32.00.00.00  - - Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları,  Adet 30 
       makaolar ve kakadular dahil)    
0106.39  - - Diğerleri:    
   - - -  Güvercinler:    
0106.39.10.10.00  - - - - Damızlık olanlar   Adet 30 
0106.39.10.90.00  - - - - Diğerleri Adet 30 
   - - -  Diğerleri:    
   - - - - Damızlık olanlar:    
0106.39.90.10.11  - - - - - Devekuşu - 30 
0106.39.90.10.19  - - - - - Diğerleri - 30 
   - - - - Diğerleri :    
0106.39.90.90.11  - - - - - Devekuşu - 30 
0106.39.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 30 
0106.90   - Diğerleri:  
    - - Damızlık olanlar   
0106.90.00.10.11  - - -  Arılar (kovan halinde) - 30 
0106.90.00.10.18  - - - Diğerleri - 30 
   - - Diğerleri :    
0106.90.00.90.11  - - -  Sülükler - 30 
0106.90.00.90.12  - - -  Arılar (kovan halinde) - 30 
0106.90.00.90.13  - - -  Kurbağalar - 30 
0106.90.00.90.14  - - -  Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler  - 30 
0106.90.00.90.18  - - -  Diğerleri - 30