ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
03.01 Canlı balıklar:    
0301.10  - Süs balıkları:    
0301.10.10.00.00  - - Tatlısu süs balıkları - 20
0301.10.90.00.00  - - Deniz süs balıkları - 20
   - Diğer canlı balıklar:    
0301.91  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus    
       clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,     
       Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):    
0301.91.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden     
          olanlar - 20
0301.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0301.92.00.00.00  - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) - 20
0301.93.00.00.00  - - Sazan balıkları - 20
0301.94.00.00.00  - - Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) - 20
0301.95.00.00.00  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) - 20
0301.99  - - Diğerleri:    
   - - - Tatlısu balıkları:    
0301.99.11.00.00  - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus     
            gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,    
            Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
            rhodorus ),  Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna     
            somonları (Hucho hucho) - 20
0301.99.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
 - - - Deniz balıkları    
0301.99.80.00.13  - - - - Levrek - 20
0301.99.80.00.14  - - - - Çipura - 20
0301.99.80.00.18  - - - - Diğerleri - 20
       
03.02 Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık     
  filetoları ve diğer balık etleri hariç):    
   - Alabalıkgiller (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0302.11  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus    
       clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,        
       Oncorhynchus  apache ve Oncorhynchus chrysogaster):    
0302.11.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden     
          olanlar - 20
0302.11.20.00.00  - - -  Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,    
           başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı      
          1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar - 20
0302.11.80.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.12.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus     
       gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,    
       Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
        rhodorus ),  Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna     
        somonları (Hucho hucho) - 20
0302.19.00.00.00  - - Diğerleri - 20
   - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,     
     Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri,     
      yumurtaları ve  nefisleri hariç):    
0302.21  - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus    
        hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):    
0302.21.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) - 20
0302.21.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 20
0302.21.90.00.00  - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) - 20
0302.22.00.00.00  - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) - 20
0302.23.00.00.00  - - Dil balığı (Solea spp.) - 20
0302.29  - - Diğerleri:    
0302.29.10.00.00  - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) - 20
0302.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
   - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos    
     [Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis] (karaciğerleri, yumurtaları ve    
     nefisleri hariç):    
0302.31  - - Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):    
0302.31.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.31.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.32  - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):    
0302.32.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.33  - - Orkinos veya yazılı orkinos:    
0302.33.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.33.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.34  - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):    
0302.34.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.34.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.35  - - Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus):    
0302.35.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.35.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.36  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):    
0302.36.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.36.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.39  - -Diğerleri    
0302.39.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0302.39.90.00.00  - - -  Diğerleri - 20
0302.40.00.00.00  - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası-    
     Clupea pallasii) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç) - 20
0302.50  - Morina balıkları (soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik     
     morinası-Gadus ogac, Pasifik morinası - Gadus macrocephalus)    
     (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0302.50.10.00.00  - - Soğuksu morinası (Gadus morhua) - 20
0302.50.90.00.00  - - Diğerleri - 20
   - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0302.61  - - Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus,    
       Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella    
       spp.), Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):    
0302.61.10.00.00  - - - Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) - 20
0302.61.30.00.00  - - - Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar    
          (Sardinella spp.) - 20
0302.61.80.00.00  - - - Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) - 20
0302.62.00.00.00  - -  Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - 20
0302.63.00.00.00  - - Kömür balığı (Pollachius virens) - 20
0302.64.00.00.00  - - Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus, Avustralya     
        uskumrusu - Scomber Australasicus, Kolyoz -Scomber    
       Japonicus) - 20
0302.65  - - Köpek balıkları:    
0302.65.20.00.00  - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) - 20
0302.65.50.00.00  - - - Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) - 20
0302.65.60.00.00  - - - Dik burun (Lamna nasus) - 20
0302.65.95.00.00  - - - Diğerleri - 20
0302.66.00.00.00  - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) - 20
0302.67.00.00.00  - - Kılıç balıkları (Xiphias gladius) - 20
0302.68.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.) - 20
0302.69  - - Diğerleri:    
   - - - Tatlısu balıkları:    
0302.69.11.00.00  - - - - Sazanlar - 20
0302.69.15.00.00  - - - - Tilapya balığı (Oreochromis spp.) - 20
0302.69.18.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - - - Deniz balıkları:    
   - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0302.33 alt pozisyonunda    
            belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus)    
            pelamis hariç]:    
0302.69.21.00.00  - - - - - 16.04 pozisyonunda yer alan ürünlerin sınai  imalinde kullanılanlar - 20
0302.69.25.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.):    
0302.69.31.00.00  - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar - 20
0302.69.33.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0302.69.35.00.00  - - - - Kutup morinası (Boreogadus saida türü) - 20
0302.69.41.00.00  - - - - Bakalyaro (Merlangius merlangus) - 20
0302.69.45.00.00  - - - - Gelincik (Molva spp.) - 20
0302.69.51.00.00  - - - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) ve sarı mezgit    
            balıkları (Pollachius pollachius) - 20
0302.69.55.00.00  - - - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) - 20
0302.69.61.00.00  - - - - Deniz mercan balıkları (Dentex dentex ve Pagellus spp.) - 20
   - - - - Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.):    
   - - - - - Merluccius cinsi berlam balıkları:    
0302.69.66.00.00  - - - - - -  Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam    
                  balıkları (Merluccius paradoxus) - 20
0302.69.67.00.00  - - - - - - Güney berlam balıkları (Merluccius australis) - 20
0302.69.68.00.00  - - - - - -  Diğerleri - 20
0302.69.69.00.00  - - - - - Urophycis cinsi berlam balıkları - 20
0302.69.75.00.00  - - - - Çapak balıkları (Brama spp.) - 20
0302.69.81.00.00  - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) - 20
0302.69.82.00.00  - - - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)    
          ve Avustralya mavi mezgiti (Micromesistius australis) - 20
0302.69.91.00.00  - - - - İstavrit ( Caranx trachurus, Trachurus trachurus) - 20
0302.69.92.00.00  - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) - 20
0302.69.94.00.00  - - - - Deniz levreği (Dicentrarchus labrax)  - 20
0302.69.95.00.00  - - - - Çipura (Sparus aurats) - 20
0302.69.99.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0302.70.00.00.00  - Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler - 20
       
03.03 Balıklar (dondurulmuş)  (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve     
  diğer balık etleri hariç):    
   - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus     
       gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
       Oncorhynchus  kisutch, Oncorhynchus masou ve     
       Oncorhynchus rhodorus ) (karaciğerleri, yumurtaları ve     
       nefisleri hariç)    
0303.11.00.00.00  - - Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka) - 20
0303.19.00.00.00  - - Diğerleri - 20
   - Diğer alabalıkgiller (karaciğerleri,yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.21  - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus    
       clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,     
       Oncorhynchus  apache ve Oncorhynchus chrysogaster)    
0303.21.10.00.00  - - - Oncorhynchus apache veya  Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar - 20
0303.21.20.00.00  - - -  Oncorhynchus  mykiss  türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla,    
           başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı      
          1 kg.dan fazla olup, içleri  temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar - 20
0303.21.80.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.22.00.00.00  - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
       (Hucho hucho) - 20
0303.29.00.00.00  - - Diğerleri - 20
   - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,     
      Soleidae, Scophtalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri,     
      yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.31  - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus    
       hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):    
0303.31.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) - 20
0303.31.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 20
0303.31.90.00.00  - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) - 20
0303.32.00.00.00  - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) - 20
0303.33.00.00.00  - - Dil balığı (Solea spp.) - 20
0303.39   - - Diğerleri:    
0303.39.10.00.00  - - - Dere pisisi (Platicthys flesus) - 20
0303.39.30.00.00  - - - Rhombosolea cinsi balıklar - 20
0303.39.70.00.00  - - - Diğerleri - 20
   - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya yazılı orkinos    
     [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] (karaciğerleri, yumurtaları ve    
     nefisleri hariç):    
0303.41  - - Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):    
0303.41.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.41.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.42  - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares):                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar:    
   - - - - Bütün:    
0303.42.12.00.00  - - - - - Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                  
0303.42.18.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - - Diğerleri:    
0303.42.42.00.00  - - - - - Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar - 20
0303.42.48.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0303.42.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.43  - - Orkinos veya yazılı orkinos:    
0303.43.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.43.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.44  - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus):    
0303.44.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.44.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.45  - - Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus):    
0303.45.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.45.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.46  - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii):    
0303.46.10.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.46.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0303.49  - - Diğerleri:    
0303.49.30.00.00  - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar: - 20
0303.49.80.00.00  - - - Diğerleri - 20
   - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik     
     ringası - Clupea pallasii) ve morina balıkları ( soğuk su morinası    
    Gadus morhua, Atlantik morinası- Gadus ogac, Pasifik morinası    
     Gadus macrocephalus) (karaciğerleri, yumurta ve nefisleri hariç):    
0303.51.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası    
        Clupea pallasii) - 20
0303.52  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik    
       morinası Gadus ogac, Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):    
0303.52.10.00.00  - - - Soğuksu morinası (Gadus morhua) - 20
0303.52.30.00.00  - - - Atlantik morinası (Gadus ogac)  - 20
0303.52.90.00.00  - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)  - 20
   -  Kılıç balıkları (Xiphias gladius) ve diş balıkları ( Dissostichus spp.)    
     (karaciğerleri, yumurta ve nefisleri hariç):    
0303.61.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius)                            - 20
0303.62.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.) - 20
   - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç):    
0303.71  - - Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus,    
       Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella     
       spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus):    
0303.71.10.00.00  - - - Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) - 20
0303.71.30.00.00  - - - Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar    
          (Sardinella spp.) - 20
0303.71.80.00.00  - - - Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) - 20
0303.72.00.00.00  - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - 20
0303.73.00.00.00  - - Kömür balığı (Pollachius virens) - 20
0303.74  - - Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya    
       uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus):    
0303.74.30.00.00  - - - Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus) - 20
0303.74.90.00.00  - - -  Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) - 20
0303.75  - - Köpek balıkları:    
0303.75.20.00.00  - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) - 20
0303.75.50.00.00  - - - Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) - 20
0303.75.60.00.00  - - - Dik burun (Lamna nasus) - 20
0303.75.95.00.00  - - -  Diğerleri - 20
0303.76.00.00.00  - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) - 20
0303.77.00.00.00  - - Levrekgiller (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) - 20
0303.78  - - Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.):    
   - - - Merliccius cinsi berlam balıkları:    
0303.78.11.00.00  - - - -  Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam    
             balıkları (Merluccius paradoxus) - 20
0303.78.12.00.00  - - - -  Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları)    
             (Merluccius hubbsi) - 20
0303.78.13.00.00  - - - - Güney berlam balıkları (Merluccius australis) - 20
0303.78.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0303.78.90.00.00  - - - Urophycis cinsi berlam balıkları - 20
0303.79  - - Diğerleri:    
   - - - Tatlısu balıkları:    
0303.79.11.00.00  - - - - Sazanlar - 20
0303.79.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - - - Deniz balıkları:    
   - - - - Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda 0303.43 alt pozisyonunda    
            belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus)    
            pelamis] hariç:    
0303.79.20.00.00  - - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar - 20
0303.79.31.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - - Kırmızı balık (Sebastes spp.):    
0303.79.35.00.00  - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar - 20
0303.79.37.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0303.79.41.00.00  - - - - Kutup morinası (Boreogadus türü) - 20
0303.79.45.00.00  - - - - Bakalyaro (Merlangius merlangus) - 20
0303.79.51.00.00  - - - - Gelincik (Molva spp.) - 20
0303.79.55.00.00  - - - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) ve Sarı mezgit    
            balıkları (Pollachius pollachius) - 20
0303.79.58.00.00  - - - - Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar - 20
0303.79.65.00.00  - - - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.)                          - 20
0303.79.71.00.00  - - - - Deniz mercan balıkları (Dentex dentex ve Pagellus spp.) - 20
0303.79.75.00.00  - - - - Çapak balıkları (Brama spp.) - 20
0303.79.81.00.00  - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) - 20
0303.79.83.00.00  - - - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus    
            poutassou)                                                        - 20
0303.79.85.00.00  - - - - Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis) - 20
0303.79.91.00.00  - - - - İstavrit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) - 20
0303.79.92.00.00  - - - - Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae) - 20
0303.79.93.00.00  - - - - Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) - 20
0303.79.94.00.00  - - - - Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus  novaezealandiae türü balıklar - 20
0303.79.98.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0303.80  - Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler:                                  
0303.80.10.00.00  - - Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert    
       ve yumuşak yumurta ve nefisler - 20
0303.80.90.00.00  - - Diğerleri - 20
       
03.04 Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze,     
   soğutulmuş veya dondurulmuş):     
   - Taze veya soğutulmuş:    
 0304.11  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar:    
 0304.11.10.00.00  - - - Filetoları - 20
 0304.11.90.00.00  - - - Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) - 20
 0304.12  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar:    
 0304.12.10.00.00  - - - Filetoları - 20
 0304.12.90.00.00  - - - Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) - 20
 0304.19  - - Diğerleri    
   - - - Filetolar:    
   - - - - Tatlısu balıklarına ait olanlar:    
0304.19.01.00.00  - - - - - Nil levreklerine ait olanlar (Lates niloticus) - 20
0304.19.03.00.00  - - - - - Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp.) - 20
0304.19.13.00.00  - - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
            gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
            Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
            rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
            (Hucho hucho) na ait olanlar    - 20
   - - - - - Alabalıklara ait olanlar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,    
           Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus    
           gilae):           
0304.19.15.00.00  - - - - - - Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla    
              olanlar - 20
0304.19.17.00.00  - - - - - - Diğerleri - 20
0304.19.18.00.00  - - - - - Diğer tatlısu balıklarına ait olanlar - 20
   - - - - Diğerleri:    
0304.19.31.00.00  - - - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik     
            morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus)    
            na ve Kutup morinası(Boreogadus saida türü balıklar) na ait olanlar - 20
0304.19.33.00.00  - - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar - 20
0304.19.35.00.00  - - - - - Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar - 20
0304.19.39.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın):    
0304.19.91.00.00  - - - - Tatlısu balıklarına ait olanlar - 20
   - - - - Diğerleri:    
0304.19.97.00.00  - - - - - Ringa balığı flapları - 20
0304.19.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - Dondurulmuş filetolar:    
 0304.21.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar - 20
 0304.22.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar - 20
 0304.29  - - Diğerleri:    
   - - - Tatlısu balıklarına ait olanlar:    
0304.29.01.00.00  - - - - Nil levreklerine ait olanlar (Lates niloticus) - 20
0304.29.03.00.00  - - - - Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp.) - 20
0304.29.05.00.00  - - - - Tilapya balıklarına ait olanlar (Oreochromis spp.) - 20
0304.29.13.00.00  - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,    
         Oncorhynchus keta,Oncorhynchus tschawytscha,Oncorhynchus kisutch,    
         Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları    
         (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) na ait olanlar    - 20
   - - - - Alabalıklara ait olanlar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,    
           Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus    
           gilae):           
0304.29.15.00.00  - - - - - Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla    
              olanlar - 20
0304.29.17.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0304.29.18.00.00  - - - - Diğer tatlısu balıklarına ait olanlar - 20
   - - - Diğerleri    
   - - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinası    
        Gadus ogac, Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) na ve    
        Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) na ait olanlar:    
0304.29.21.00.00  - - - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait olanlar - 20
0304.29.29.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0304.29.31.00.00  - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar - 20
0304.29.33.00.00  - - - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) lara ait olanlar - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   - - - - Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar:    
0304.29.35.00.00  - - - - - Sebastes marinus türünden olanlar - 20
0304.29.39.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
0304.29.41.00.00  - - - - Bakalyaro (Merlangius merlangus) Iara ait olanlar - 20
0304.29.43.00.00  - - - - Gelincik (Molva spp.) lere ait olanlar - 20
0304.29.45.00.00  - - - - Ton balıkları (Thunnus cinsi ve Euthynnus cinsi) na ait olanlar - 20
   - - - - Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus, Avustralya us -    
       kumrusu -Scomber australasicus, Kolyoz -Scomber japonicus) na    
       ve Palamut -torik (Orcyonopsis unicolor) cinsi balıklara ait olanlar:    
0304.29.51.00.00  - - - - - Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) na ait olanlar - 20
0304.29.53.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - - Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.):                         
   - - - - - Merluccius cinsi berlam baliklarina ait olanlar :    
0304.29.55.00.00  - - - - - - Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis)  ve derinsu berlam     
             balıkları ( Merluccius paradoxus) - 20
0304.29.56.00.00  - - - - - - Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluc- -  
            cuis hubbsi) - 20
0304.29.58.00.00  - - - - - - Diğerleri - 20
0304.29.59.00.00  - - - - - Urophycis cinsi berlamlara ait olanlar - 20
   - - - - Köpek balıkları:    
0304.29.61.00.00  - - - - - Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı    
         (Scyliorhinus spp.) na ait olanlar                                       - 20
0304.29.65.00.00  - - - - - Dik burunlulara ait olanlar (Lamna nasus)  - 20
0304.29.68.00.00  - - - - - Diğer köpek balıklarına ait olanlar - 20
0304.29.71.00.00  - - - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) na ait olanlar   - 20
0304.29.73.00.00  - - - - Dere pisisi (Platichtysflesus) ne ait olanlar - 20
0304.29.75.00.00  - - - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifık ringası -    
        Clupea pallasii) na ait olanlar                            - 20
0304.29.79.00.00  - - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) lere ait olanlar - 20
0304.29.83.00.00  - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar - 20
0304.29.85.00.00  - - - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) na ait olanlar   - 20
0304.29.91.00.00  - - - - Mavi granadierden olanlar (Macruronus novaezealandiae) - 20
0304.29.99.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - Diğerleri:    
 0304.91.00.00.00  - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar - 20
 0304.92.00.00.00  - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar - 20
 0304.99  - - Diğerleri:    
0304.99.10.00 .00  - - - Surimi - 20
   - - - Diğerleri:    
0304.99.21.00.00  - - - - Tatlısu balıklarına ait olanlar - 20
   - - - - Diğerleri:    
0304.99.23.00.00  - - - - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik ringası -    
            Clupea pallasaii) na ait olanlar      - 20
0304.99.29.00.00  - - - - - Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar - 20
   - - - - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik mo -    
            rinası -Gadus ogac, Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) na     
            ve kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) na ait olanlar:    
0304.99.31.00.00  - - - - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait olanlar - 20
0304.99.33.00.00  - - - - - - Soğuksu morinası (Gadus morhua) na ait olanlar - 20
0304.99.39.00.00  - - - - - - Diğerleri - 20
0304.99.41.00.00  - - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar - 20
0304.99.45.00.00  - - - - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) lara ait olanlar   - 20
0304.99.51.00.00  - - - - - Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.) na ait olanlar: - 20
0304.99.55.00.00  - - - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar - 20
0304.99.61.00.00  - - - - - Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar - 20
0304.99.65.00.00  - - - - - Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar - 20
0304.99.71.00.00  - - - - - Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus    
             poutassou) na ait olanlar                        - 20
0304.99.75.00.00  - - - - - Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) na ait olanlar - 20
0304.99.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 20
       
03.05 Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);     
  tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş     
  olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba    
  unları ve pelletleri:     
0305.10.00.00.00  - İnsanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri - 25
0305.20.00.00.00  - Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş,     
     tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş)                                                      - 25
0305.30  - Balık filetoları (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş,    
     fakat tütsülenmemiş):    
   - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik morinası    
        -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus) na ve    
         Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) na ait olanlar:    
0305.30.11.00.00  - - - Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait olanlar - 25
0305.30.19.00.00  - - - Diğerleri - 25
0305.30.30.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
        gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
        Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
         rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
         (Hucho hucho) na ait olanlar    - 25
0305.30.50.00.00  - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) na ait olanlar    
        (tuzlanmış veya salamura edilmiş)                                                     - 25
   - - Diğerleri:    
0305.30.90.10.00  - - - Ringa balığı ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-    
          Clupea pallasii ) - 25
0305.30.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil):    
0305.41.00.00.00  - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus    
       gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,    
       Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus    
       rhodurus),Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları     
       (Hucho hucho)  - 25
0305.42.00.00.00  - - Ringa balıkları ( Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik     
       ringası -Clupea pallasii)                                                          - 25
0305.49  - - Diğerleri:    
0305.49.10.00.00  - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) - 25
0305.49.20.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 25
0305.49.30.00.00  - - - Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus,Avustralya     
          uskumrusu - Scomber Australasicus,Kolyoz - Scomber japonicus)                 - 25
0305.49.45.00.00  - - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus                                                                                                                                                                                                            
          clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,    
          Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)                                   - 25
0305.49.50.00.00  - - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) - 25
0305.49.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Kurutulmuş balıklar (tuzlanmış olsun olmasın, fakat     
      tütsülenmemiş):    
0305.51  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik     
       morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus):    
0305.51.10.00.00  - - - Tuzlanmamış                                      - 25                                                                                                                                                                                                                                                                      
0305.51.90.00.00  - - - Tuzlanmış  - 25                                                                                                                                                                                                                                                                      
0305.59  - - Diğerleri:    
0305.59.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) - 25
0305.59.30.00.00  - - - Ringa balıkları ( Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası -    
          Clupea pallasii)           - 25
0305.59.50.00.00  - - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) - 25
0305.59.70.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları  (Hippoglossus hippoglossus)                                  - 25
0305.59.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Tuzlanmış balıklar ve  salamura  edilmiş balıklar    
     (kurutulmamış ve tütsülenmemiş) :    
0305.61.00.00.00  - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik     
        ringası - Clupea pallasii)                                                            - 25
0305.62.00.00.00  - - Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua,Atlantik     
       morinası -Gadus ogac,Pasifik morinası -Gadus macrocephalus)                        - 25
0305.63.00.00.00  - - Hamsi balıkları (Engraulis spp.) - 25
0305.69  - - Diğerleri:    
0305.69.10.00.00  - - - Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar - 25
0305.69.30.00.00  - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) - 25
0305.69.50.00.00  - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,    
          Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus    
          kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik    
          somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)  - 25
0305.69.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
       
03.06 Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze,    
  soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura    
  edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya    
  suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış    
  veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların    
  insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri:    
   - Dondurulmuş olanlar:    
0306.11  - - Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus     
        spp., Jasus spp.) :    
0306.11.10.00.00  - - - İstakoz kuyrukları - 25
0306.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.12  - - İstakozlar (Homarus spp.):    
0306.12.10.00.00  - - - Bütün - 25                                                                                                                                                                                                                          
0306.12.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.13  - - Karidesler:    
0306.13.10.00.00  - - - Pandalidae familyasından karidesler - 25
0306.13.30.00.00  - - - Crangon familyasından karidesler - 25
0306.13.40.00.00  - - - Pembe derinsu karidesi - 25
0306.13.50.00.00  - - - Penaeus familyasından karidesler - 25
0306.13.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
       
0306.14  - - Yengeçler:    
0306.14.10.00.00  - - - Kral yengeci (Paralithodes camchaticus),Tabak yengeci (Chionoe -    
          cetes spp.) ve Mavi yengeç (Callinectes sopidus) türleri yengeçler - 25
0306.14.30.00.00  - - - Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler - 25
0306.14.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.19  - - Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli     
       unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):    
0306.19.10.00.00  - - - Tatlısu istakozu (kerevit) - 25
0306.19.30.00.00  - - - Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) türü istakozlar - 25
0306.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Dondurulmamış olanlar:    
0306.21.00.00.00  - - Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus     
        spp., Jasus spp.) - 25
0306.22  - - İstakozlar (Homarus spp.):    
0306.22.10.00.00  - - - Canlı - 25
   - - - Diğerleri:    
0306.22.91.00.00  - - - - Bütün - 25
0306.22.99.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.23  - - Karidesler:    
0306.23.10.00.00  - - - Pandalidae familyasından karidesler - 25
   - - - Crangon familyasından karidesler:    
0306.23.31.00.00  - - - - Taze,soğutulmuş veya su buharında pişirilmiş                     - 25
0306.23.39.00.00  - - - - Diğerleri - 25
0306.23.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.24  - - Yengeçler:    
0306.24.30.00.00  - - - Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler                          - 25
0306.24.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
0306.29  - - Diğerleri (kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli     
       unları, kaba unları ve pelletleri dahil ):    
0306.29.10.00.00  - - - Tatlısu istokozu (kerevit) - 25
0306.29.30.00.00  - - - Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) türü istakozlar - 25
0306.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
       
       
03.07 Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş,     
  dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);     
  kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda     
  yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş,     
  dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);                                                                                                                                                                                                
  suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç)    
  insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri :    
0307.10  - İstiridyeler:    
0307.10.10.00.00  - - Tanesi 40 gr. (dahil) dan fazla olmayan canlı yassı istiridyeler   - 25
0307.10.90.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe     
      taraklar dahil):    
0307.21.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş                                 - 25
0307.29  - - Diğerleri:    
0307.29.10.00.00  - - - Tarak (Pecten maximus) (dondurulmuş) - 25
0307.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.):    
0307.31  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0307.31.10.00.00  - - - Mytilus cinsi - 25
0307.31.90.00.00  - - - Perna cinsi - 25
0307.39  - - Diğerleri:    
0307.39.10.00.00  - - - Mytilus cinsi - 25
0307.39.90.00.00  - - - Perna cinsi - 25
   - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep     
     balığı-Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) ve     
     kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp.,bülbüliye     
     kalamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):    
0307.41  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
0307.41.10.00.00  - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep balığı-    
          Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) - 25
   - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp.,bülbüliye ka-    
          Iamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):    
0307.41.91.00.00  - - - - Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.),Avrupa kalamarı (Ommastrephes    
            sagittatus) - 25
0307.41.99.00.00  - - - -  Diğerleri - 25
0307.49  - - Diğerleri:    
   - - - Dondurulmuş:    
   - - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,küçük mürekkep ba -    
            lığı -Rossia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.):    
   - - - - - Derinsu sübyesi -Sepiola spp.(Sepiola rondoleti cinsi derinsu    
              sübyesi hariç) :    
0307.49.01.00.00  - - - - - - Küçük mürekkep balıkları - 25
0307.49.11.00.00  - - - - - - Diğerleri - 25
0307.49.18.00.00  - - - - - Diğerleri                                                               - 25
   - - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı-Ommastrephes spp.,bülbüliye ka -    
            Iamarya -Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.):    
   - - - - - Bülbüliye kalamaryalar (Loligo spp.):    
0307.49.31.00.00  - - - - - - Loligo vulgaris                              - 25                                                                                                                                                                                                                                      
0307.49.33.00.00  - - - - - - Loligo pealei                               - 25
0307.49.35.00.00  - - - - - - Loligo patagonica - 25
0307.49.38.00.00  - - - - - - Diğerleri                                                             - 25
0307.49.51.00.00  - - - - - Avrupa kalamarı (Ommastrephes sagittatus)                               - 25
0307.49.59.00.00  - - - - - Diğerleri                                                               - 25
   - - - Diğerleri:    
0307.49.71.00.00  - - - - Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis, küçük mürekkep     
            balığı -Rosia macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.) - 25
   - - - - Kalamarlar (Avrupa kalamarı -Ommastrephes spp., bülbüliye ka-    
            lamarya -Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):    
0307.49.91.00.00  - - - - - Bülbüliye kalamarya (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus) - 25
0307.49.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - Ahtapotlar (Octopus spp.):    
0307.51.00.00.00  - - Canlı, taze veya soğutulmuş                                              - 25
0307.59  - - Diğerleri:    
0307.59.10.00.00  - - - Dondurulmuş - 25
0307.59.90.00.00  - - - Diğerleri                                                          - 25
0307.60.00.00.00  - Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) - 25
   - Diğerleri [suda yaşayan omurgasız hayvanların ( kabuklu     
     hayvanlar hariç ) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları     
     ve pelletleri dahil]:    
0307.91  - - Canlı, taze veya soğutulmuş:    
   - - - Canlı :    
0307.91.00.11.00  - - - - Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar - 30
0307.91.00.19.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Taze veya soğutulmuş:    
0307.91.00.21.00  - - - - Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar - 50
0307.91.00.29.00  - - - - Diğerleri - 25
0307.99  - - Diğerleri:    
   - - - Dondurulmuş:    
0307.99.11.00.00  - - - - Akdeniz kalamarları (İllex spp.) - 25
0307.99.13.00.00  - - - - Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae familyasından    
            diğer cinsler                                                                        - 25
0307.99.15.00.00  - - - - Denizanası (Rhopilema spp.) - 50
0307.99.18.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
0307.99.90.10.00  - - - - Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar - 70
0307.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 25