ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
             
       
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI    
         
1 2 3 4      
4801.00 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde):          
4801.00.00.10.00  - % 70'den fazla odun hamuru içeren m² .ağırlığı 50-55gr. (dahil) arasında          
     olan kağıtlar - 25      
4801.00.00.90.00  - Diğerleri - 60      
             
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde          
  kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve           
  delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde)           
  (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton:          
4802.10.00.00.00  - El yapısı kağıt ve karton - 70      
4802.20  - Işığa, ısıya ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton          
     imaline mahsus kağıt ve karton:          
   - - Kağıtlar:          
   - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş          
4802.20.00.11.11  - - - - Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 60      
4802.20.00.11.19  - - - - Diğerleri - 60      
   - - - Diğerleri          
4802.20.00.19.11  - - - - Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50      
4802.20.00.19.19  - - - - Diğerleri - 50      
   - - Kartonlar:          
4802.20.00.21.00  - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.20.00.29.00  - - - Diğerleri - 50      
4802.40  - Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt:          
4802.40.10.00.00  - - Elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler veya mekanik işlemle elde          
       edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan          
       fazla olmayanlar - 50      
   - - Diğerleri:          
4802.40.90.10.00  - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60        
4802.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 50      
   - Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik           
     işlemle elde edilmeyenler veya bu şekillerde  elde edilen elyaf          
     miktarı, toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla          
     olmayanlar):          
4802.54  - - m² ağırlığı 40 gr. dan az olanlar:          
   - - - Baskı ve yazı kağıtları          
4802.54.00.10.11  - - - - Pelür kağıdı - 60      
4802.54.00.10.19  - - - - Diğerleri - 60      
4802.54.00.20.00  - - -  Kartonlar - 50      
   - - - Diğerleri          
   - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.54.00.31.00  - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.54.00.32.00  - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.54.00.99.00  - - - - Diğerleri - 50      
4802.55  - - m². ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil)          
       geçmeyenler, rulo halinde :          
   - - - m². ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar fakat 60 gr.ı geçmeyenler           
4802.55.15.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.55.15.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.55.15.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50      
4802.55.15.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.55.15.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.55.15.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
   - - - - - Diğerleri          
4802.55.15.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.15.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.15.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50      
   - - - m². ağırlığı 60 gr veya daha fazla olanlar fakat 75 gr.ı geçmeyenler           
4802.55.25.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.55.25.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.55.25.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50      
4802.55.25.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.55.25.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 50      
4802.55.25.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 50      
   - - - - - Diğerleri          
4802.55.25.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.25.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.25.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50      
   - - - m². ağırlığı 75 gr veya daha fazla olanlar fakat 80 gr.ı geçmeyenler           
4802.55.30.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.55.30.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.55.30.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50      
4802.55.30.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.55.30.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.55.30.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
   - - - - - Diğerleri          
4802.55.30.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.30.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.30.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50      
   - - - m² ağırlığı 80 gr veya daha fazla olanlar           
4802.55.90.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.55.90.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.55.90.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50      
4802.55.90.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.55.90.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.55.90.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
   - - - - - Diğerleri          
4802.55.90.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.90.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50      
4802.55.90.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50      
4802.56  - - m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı  (150 gr.dahil)          
       geçmeyenler (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı          
       297 mm.yi geçmeyen, tabakalar halinde):          
   - - - Bir kenarı 297 mm. ve diğer kenarı 210 mm. ölçüsünde olanlar (A4 boyutu):          
4802.56.20.10.00  - - - - Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı - 60      
4802.56.20.20.00  - - - - Fotokopi kağıdı - 50      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - -Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.56.20.31.00  - - - - - -Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.56.20.39.00  - - - - - -Diğerleri - 50      
4802.56.20.99.00  - - - - - Diğerleri - 60      
   - - -Diğerleri          
4802.56.80.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.56.80.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.56.80.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50      
4802.56.80.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.56.80.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.56.80.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
   - - - - -Diğerleri          
4802.56.80.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50      
4802.56.80.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50      
4802.56.80.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50      
4802.57  - - Diğerleri, m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı           
        (150 gr. dahil) geçmeyenler:          
4802.57.00.10.00  - - - Baskı ve yazı kağıtları  - 60      
4802.57.00.30.00  - - - Resim kağıdı - 50      
4802.57.00.50.00  - - - Kartonlar - 50      
   - - - Diğerleri          
   - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.57.00.61.00  - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.57.00.62.00  - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.57.00.99.00  - - - -  Diğerleri - 50      
4802.58  - - m2. ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:          
   - - - Rulo halinde:          
4802.58.10.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.58.10.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.58.10.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50      
4802.58.10.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50      
   - - - -Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.58.10.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.58.10.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.58.10.99.00  - - - - - Diğerleri - 50      
   - - - Diğerleri:          
4802.58.90.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.58.90.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.58.90.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50      
4802.58.90.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.58.90.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.58.90.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.58.90.99.00  - - - - - Diğerleri - 50      
   - Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının          
     % 10'undan fazlası mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle          
     elde edilen elyaftan olanlar):          
4802.61  - - Rulo halinde:          
   - - - m2 .ağırlığı 72 gr.dan az olan ve ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının          
         % 50'den fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar:          
   - - - - Baskı ve yazı kağıtları          
4802.61.15.11.11  - - - - - İkinci hamur kağıt - 60      
4802.61.15.11.12  - - - - - Üçüncü hamur kağıt - 60      
4802.61.15.11.19  - - - - - Diğerleri - 60      
   - - - - Diğerleri          
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.61.15.21.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.61.15.22.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.61.15.29.00  - - - - - Diğerleri - 50      
   - - - Diğerleri:          
4802.61.80.11.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.61.80.12.00  - - - - Kurutma kağıdı - 50      
4802.61.80.13.00  - - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)          
             arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) - 25      
4802.61.80.15.00  - - - - Diğer kağıtlar - 50      
   - - - - Kartonlar          
4802.61.80.19.11  - - - - - Kromo karton  - 50      
4802.61.80.19.19  - - - - - Diğerleri - 50      
   - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.61.80.21.00  - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.61.80.22.00  - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.61.80.29.00  - - - -  Diğerleri - 50      
             
4802.62  - - Tabakalar  halinde, (katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.yi, diğer          
        kenarı 297 mm.yi geçmeyenler):          
4802.62.00.11.00  - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.62.00.12.00  - - - Kurutma kağıdı - 50      
4802.62.00.13.00  - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)          
            arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) - 25      
4802.62.00.15.00  - - - Diğer kağıtlar - 50      
   - - - Kartonlar          
4802.62.00.19.11  - - - - Kromo karton  - 50      
4802.62.00.19.19  - - - - Diğerleri - 50      
   - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.62.00.21.00  - - - -  Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.62.00.22.00  - - - -  Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.62.00.29.00  - - - -  Diğerleri - 50      
4802.69  - - Diğerleri:           
4802.69.00.11.00  - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60      
4802.69.00.12.00  - - - Kurutma kağıdı - 50      
4802.69.00.13.00  - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)          
            arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) - 25      
4802.69.00.19.00  - - - Kartonlar - 50      
   - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar          
4802.69.00.21.00  - - - -  Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25      
4802.69.00.22.00  - - - -  Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60      
4802.69.00.29.00  - - - -  Diğerleri - 50      
4802.69.00.39.00  - - - Diğer kağıtlar - 50      
             
4803.00 Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve          
  ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar,          
  selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları ( krepe edilmiş, kıvrımlı,          
  kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış, yüzleri dekore           
  edilmiş veya basılmış olsun olmasın)(rulo veya tabaka halinde):          
4803.00.10.00.00  - Selüloz vatka - 50      
   - Krepe edilmiş kağıtlar ve selüloz elyaf tabakaları:          
4803.00.31.00.00  - - Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar - 60      
4803.00.39.00.00  - - Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr'dan fazla olanlar - 60      
4803.00.90.00.00  - Diğerleri - 60      
             
48.04 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış,          
  rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç):          
   - Birincil elyaf yüzey kağıdı (kraftlayner):          
4804.11  - - Beyazlatılmamış:          
   - - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80'i kimyasal sülfat          
          veya soda işlemleri iIe elde edilen kozalaklı ağaç Iiflerinden olanlar:          
   - - - - m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar:          
4804.11.11.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.11.11.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
   - - - - m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla,fakat 175 gr. dan az olanlar:          
4804.11.15.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.11.15.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
   - - - - m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar:          
4804.11.19.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.11.19.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
   - - - Diğerleri:          
4804.11.90.10.00  - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.11.90.20.00  - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
4804.19  - - Diğerleri:          
   - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat          
          veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç lifIerinden olanlar:          
   - - - - Bir dış tabakası beyazlatılmış,yarı beyazlatılmış veya renklendiril -          
            miş ve bir veya daha fazla iç tabakası beyazlatılmamış olanlar:          
   - - - - - m2. ağırlğı 175 gr. dan az olanlar:          
4804.19.12.10.00  - - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.19.12.20.00  - - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
   - - - - - m2.ağırlığı 175 gr.veya daha fazla olanlar:          
4804.19.19.10.00  - - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.19.19.20.00  - - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
   - - - - Diğerleri:          
4804.19.30.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.19.30.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
   - - - Diğerleri:          
4804.19.90.10.00  - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35      
4804.19.90.20.00  - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50      
   - Torba imali için birinci elyaf (kraft) kağıtları:          
4804.21  - - Beyazlatılmamış:          
4804.21.10.00.00  - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ' i kimyasal sülfat          
         veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç liflerinden olanlar - 35      
4804.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 35      
4804.29  - - Diğerleri:          
4804.29.10.00.00  - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat          
         veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç liflerinden olanlar - 35      
4804.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 35      
   - Diğer birinci elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m2. ağırlığı 150 gr.           
   veya daha az  olanlar:          
4804.31  - - Beyazlatılmamış:          
   - - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat          
            veya soda işlemleri ile elde edilen kozalakIı ağaç liflerinden olanlar:          
4804.31.51.00.00  - - - - Elektroteknikte izolasyon için kullanılan birinci elyaf (kraft) kağıdı - 35      
   - - - - Diğerleri:          
4804.31.58.10.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.31.58.20.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
   - - - Diğerleri          
4804.31.80.10.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki          
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kağıtları  - 35      
4804.31.80.20.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki          
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kartonla - 50      
4804.31.80.90.00  - - - - Diğerleri - 50      
4804.39  - - Diğerleri:          
   - - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ' i kimyasal sülfat          
            veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağac liflerinden olanlar:          
   - - - - Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış:          
4804.39.51.10.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.39.51.20.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
   - - - - Diğerleri:          
4804.39.58.10.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.39.58.20.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
   - - - Diğerleri          
4804.39.80.10.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki          
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kağıtları  - 35      
4804.39.80.20.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki          
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kartonla - 50      
4804.39.80.90.00  - - - - Diğerleri - 50      
   - Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar, m2. ağırlığı 150 gr. Dan          
      fazla, fakat 225 gr.dan az olanlar:          
4804.41  - - Beyazlatılmamış:          
4804.41.91.00.00  - - - Dolgu maddeli (saturating) birincil elyaf ( kraft) - 50      
   - - - Diğerleri:          
4804.41.98.10.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.41.98.20.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
4804.41.98.90.00  - - - - Diğerleri - 50      
4804.42  - - Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının           
       ağırlık itibariyle % 95'inden fazlası kimyasal işlemle elde edilen           
       odun liflerinden olanlar:          
4804.42.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.42.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
4804.42.00.90.00  - - - Diğerleri - 50      
4804.49  - - Diğerleri:          
4804.49.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.49.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
4804.49.00.90.00  - - - Diğerleri - 50      
   - Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m². ağırlığı 225 gr. veya           
     daha fazla olanlar:          
4804.51  - - Beyazlatılmamış:          
4804.51.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.51.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
4804.51.00.90.00  - - - Diğerleri - 50      
4804.52  - - Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının          
       ağırlık itibariyle %95'inden fazlası kimyasal işlemle elde edilen           
       odun liflerinden olanlar:          
4804.52.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.52.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
4804.52.00.90.00  - - - Diğerleri - 50      
4804.59  - - Diğerleri:          
   - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat          
          veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç liflerinden olanlar :          
4804.59.10.10.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35      
4804.59.10.20.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50      
4804.59.90.00.00  - - - Diğerleri - 50        
               
48.05 Diğer kağıt ve kartonlar (kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo            
  veya tabakalar halinde)(bu fasılın 3 no.lu notunda belirtilen işçilik            
  veya işlemlerden daha fazlasına tabi tutulmamış):            
   - Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı:            
4805.11.00.00.00  - - Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting ) kağıdı - 50        
4805.12.00.00.00  - - Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı - 50        
4805.19  - - Diğerleri:            
   - - - İkincil elyaf (Wellenstoff):            
4805.19.10.10.00  - - - - Kağıtlar - 50        
4805.19.10.20.00  - - - - Kartonlar - 50        
   - - - Diğerleri:            
4805.19.90.10.00  - - - - Kağıtlar - 50        
4805.19.90.20.00  - - - - Kartonlar - 50        
   - İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner)             
4805.24  - - m2 ağırlığı 150 gr.veya daha az olanlar:             
4805.24.00.10.00  - - - Kağıtlar - 50        
4805.24.00.20.00  - - - Kartonlar - 50        
4805.25  - - m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:             
4805.25.00.10.00  - - - Kağıtlar - 50        
4805.25.00.20.00  - - - Kartonlar - 50        
4805.30  - Sülfitli ambalaj kağıdı:          
4805.30.10.00.00  - - m2. ağırlığı 30 gr. dan az olanlar - 50      
4805.30.90.00.00  - - m2. ağırlığı 30 gr. veya daha fazla olanlar - 50      
4805.40  - Filtre kağıt ve kartonu:          
4805.40.00.10.00  - - Filtre kağıdı  - 30      
4805.40.00.20.00  - - Filtre kartonu - 50      
4805.50  - Keçe kağıdı ve kartonu:          
4805.50.00.10.00  - - Keçe kağıdı  - 50      
4805.50.00.20.00  - - Keçe kartonu - 50      
   - Diğerleri:          
4805.91  - - m2. ağırlığı 150 gr. ve daha az olanlar:          
4805.91.00.11.00  - - - Kurutma kağıdı - 50      
4805.91.00.12.00  - - - %70 veya daha fazla odun hamuru ihtiva eden, m2 . ağırlığı 50-55 gr.           
              arasında olan (50-55 gr. dahil) kağıtlar (gazete kağıtları hariç) - 25      
4805.91.00.13.00  - - - Diğer kağıtlar - 50      
4805.91.00.14.00  - - - Diğer kartonlar - 50      
4805.92  - - m2. ağırlığı 150 gr.dan fazla fakat 225 gr.dan az olanlar:          
4805.92.00.10.00  - - - Kağıtlar - 50      
4805.92.00.20.00  - - - Kartonlar - 50      
4805.93  - -  m². ağırIığı 225 gr. veya daha fazla olanlar:          
   - - - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olanlar:          
4805.93.20.10.00  - - - - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olan kağıtlar - 50      
4805.93.20.20.00  - - - - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olan kartonlar - 50      
   - - - Diğerleri:          
4805.93.80.10.00  - - - - Diğer kağıtlar - 50      
4805.93.80.20.00  - - - - Diğer kartonlar - 50      
             
48.06 Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları ve          
  "kristal" denilen kağıt ve diğer saydam veya yarı saydam kağıtlar           
  (rulolar veya tabakalar halinde) :          
4806.10.00.00.00  - Bitkisel parşömen - 50      
4806.20.00.00.00  - Yağ geçirmez kağıtlar - 50      
4806.30  - Çizim kağıtları:          
4806.30.00.10.00  - - Aydınger kağıdı - 50      
4806.30.00.90.00  - - Diğerleri - 50      
4806.40  -"Kristal" denilen kağıt ve diğer saydam ve yarı saydam kağıtlar:          
4806.40.10.00.00  - - "Kristal" denilen kağıt - 50      
   - - Diğerleri          
4806.40.90.00.11  - - - Diğer saydam kağıtlar (alassine)  - 50      
4806.40.90.00.19  - - - Diğerleri - 50      
             
4807.00 Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun          
  düz tabakaları birbirine bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş) (yüzeyi           
  sıvanmamış veya emdirilmemiş) (araları takviye edilmiş olsun           
  olmasın) rulo veya tabaka halinde:          
4807.00.30.00.00  - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olanlar (kağıt ile kaplanmış olsun olmasın)  - 50      
4807.00.80.00.00  - Diğerleri - 50      
             
48.08 Oluklu kağıt ve kartonlar (yüzeylerine düz tabakalar yapıştırılmış          
  olsun olmasın) (krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış veya perfore           
  edilmiş), rulo veya tabakalar halinde (48.03  pozisyonunda tanımlanan          
  türdeki kağıtlar hariç):          
4808.10.00.00.00  - Oluklu kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş olsun olmasın) - 60      
4808.20.00.00.00  - Torba imali için birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı          
     (kabartma yapılmış veya perfore edilmiş olsun olmasın) - 60      
4808.30.00.00.00  - Diğer birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma          
     yapılmış veya perfore edilmiş olsun olmasın) - 60      
4808.90  - Diğerleri          
4808.90.00.00.11  - - Krepe edilmiş filtre kağıdı - 60      
4808.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60      
             
48.09 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya           
  transfer kağıtları (mumlu teksir kağıtları ve ofset levhalar için sıvanmış          
  veya emdirilmiş kağıt dahil) (baskılı olsun olmasın)rulo veya tabakalar          
  halinde:          
4809.20  - Kendinden kopya eden kağıt:          
4809.20.10.00.00  - - Rulo halinde - 60      
4809.20.90.00.00  - - Tabaka halinde - 60      
4809.90  - Diğerleri          
4809.90.10.00.00 - -Karbon ve benzeri kopyalama kağıtları - 60      
4809.90.90.00.00 - -Diğerleri - 60      
             
48.10 Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile           
  sıvanmış kağıt veya kartonlar (bir bağlayıcı ile birlikte olsun olmasın           
  ve başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış), (yüzeyleri boyanmış,           
  yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış olsun olmasın) rulo           
  veya dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde (her boyutta):          
   - Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar          
     (lifleri mekanik veya kimyasal mekanik işlemle elde edilmeyenler            
     veya bu şekillerde elde edilen lif miktarı toplam lif miktarının ağırlık           
    itibariyle % 10'undan fazla olmayanlar):          
4810.13  - - Rulolar halinde:          
4810.13.20.00.00  - - - m². ağırlığı 150 gr. veya daha az olan, ışığa, ısıya ve elektriğe karşı          
            hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline mahsus kağıt ve kartonlar - 60      
   - - - Diğerleri          
4810.13.80.10.00  - - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20      
4810.13.80.90.00  - - - - Diğerleri - 60      
4810.14  - - Katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı  297 mm.yi           
        geçmeyen tabakalar halinde          
4810.14.20.00.00  - - - m² ağırlığı 150 gr. veya daha az olan, ışığa, ısıya ve elektriğe karşı          
            hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline mahsus kağıt ve kartonlar - 60      
   - - - Diğerleri          
4810.14.80.10.00  - - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20      
4810.14.80.90.00  - - - - Diğerleri - 60      
4810.19  - - Diğerleri:          
4810.19.10.00.00  - - - m2 ağırlığı 150 gr. veya daha az olan, ışığa, ısıya ve elektriğe karşı          
            hassaslaştırılmış kağıt veya karton imaline mahsus kağıt ve kartonlar - 60      
   - - - Diğerleri          
4810.19.90.10.00  - - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20      
4810.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 60      
   - Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıt ve kartonlar          
     (mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen lif          
      miktarı toplam lif miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla olanlar):          
4810.22  - - Hafif kuşe kağıt          
4810.22.10.00.00  - - - Genişliği 15 cm.yi geçen rulo halinde veya katlanmamış olarak bir          
           kenarı 36 cm.yi diğer kenarı 15 cm.yi geçen tabaka halinde - 60      
   - - - Diğerleri:          
4810.22.90.10.00  - - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20      
4810.22.90.90.00  - - - - Diğerleri - 60      
4810.29  - - Diğerleri:          
4810.29.30.00.00  - - - Rulo halinde - 60      
   - - - Diğerleri          
4810.29.80.10.00  - - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20      
4810.29.80.90.00  - - - - Diğerleri - 60      
   - Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar (yazı, baskı veya diğer grafik           
     amaçlarda kullanılanlar hariç):          
4810.31.00.00.00  - - Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve ağırlık itibariyle toplam          
       lif miktarının % 95' den fazlası kimyasal işlemle elde edilen odun          
       lifinden olup m2. ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar - 60      
4810.32  - - Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve ağırlık itibariyle toplam          
       lif miktarının % 95 'den fazlası kimyasal işlemle elde edilen           
       odun lifinden olup m2. ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:          
4810.32.10.00.00  - - - Kaolin iIe sıvanmış olanlar - 60      
4810.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 60      
4810.39.00.00.00  - - Diğerleri - 60      
   - Diğer kağıt ve kartonlar:          
4810.92  - - Çok katlı:          
4810.92.10.00.00  - - - Her tabakası beyazlatılmış - 60      
4810.92.30.00.00  - - - Sadece bir dış tabakası beyazlatılmış - 60      
4810.92.90.00.00  - - - Diğerleri - 60      
4810.99  - - Diğerleri:          
4810.99.10.00.00  - - - Beyazlatılmış kağıt ve karton (kaolin ile sıvanmış) - 60      
4810.99.30.00.00  - - - Mika tozu ile sıvanmış olanlar - 60      
   - - - Diğerleri:          
4810.99.90.10.00  - - - - Bir yüzü boyanmış altın veya gümüş yaldızlanmış veya krome edilmiş - 60      
4810.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 60      
             
48.11 Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış,          
  emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş          
  veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil)          
   tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10  pozisyonundakiler hariç) :          
4811.10  - Katranlı, bitümenli veya asfaltlı kağıt ve kartonlar          
4811.10.00.10.00 - - Kağıt veye karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50      
4811.10.00.90.00 - - Diğerleri - 60      
   - Zamklı veya yapışkan kağıt ve kartonlar:          
4811.41  - - Kendinden yapışkan olanlar:          
4811.41.20.00.00  - - - Üzeri vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış          
             genişliği 10 cm.yi geçmeyenler - 50      
   - - - Diğerleri          
4811.41.90.10.00  - - - - Genişliği 15 cm.yi geçen rulo halinde veya katlanmamış olarak bir          
           kenarı 36 cm.yi diğer kenarı 15 cm.yi geçen tabaka halinde - 60      
4811.41.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50      
4811.49  - - Diğerleri:          
4811.49.00.10.00  - - - Genişliği 15 cm.yi geçen rulo halinde veya katlanmamış olarak bir          
           kenarı 36 cm.yi diğer kenarı 15 cm.yi geçen tabaka halinde - 60      
4811.49.00.90.00  - - - Diğerleri - 50      
   - Plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar           
     (yapışkan olanlar hariç):          
4811.51  - - Beyazlatılmış, m². ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar          
4811.51.00.10.00  - - -Kağıt veye karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50      
4811.51.00.90.00  - - - Diğerleri - 60      
4811.59  - - Diğerleri          
4811.59.00.10.00  - - - Kağıt veye karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50      
4811.59.00.90.00  - - - Diğerleri - 60      
4811.60  - Mum, parafin mumu, stearin, yağ veya gliserol sıvanmış, emdirilmiş          
     veya kaplanmış kağıt ve kartonlar          
4811.60.00.10.00  - - Kağıt veye karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50      
4811.60.00.90.00  - - Diğerleri - 60      
4811.90  - Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları:          
4811.90.00.10.00  - - Deri taklidi kartonlar - 60      
4811.90.00.20.00  - - Kağıt veye karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50      
4811.90.00.90.00  - - Diğerleri - 60      
4812.00 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar          
4812.00.00.10.00  - Filtre cihazları için amyant lif içeren kağıt hamurundan levhalar  - 35      
4812.00.00.90.00  - Diğerleri - 35      
             
48.13 Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline geti-          
  rilmiş olsun olmasın):          
4813.10  - Defter veya boru halinde:          
4813.10.00.10.00  - - Yaprak halinde olanlar - 80      
4813.10.00.80.00  - - Diğerleri - 80      
4813.20.00.00.00  - Genişliği 5 cm. yi geçmeyen rulolar halinde olanlar - 80      
4813.90  - Diğerleri:          
4813.90.10.00.00  - - Genişliği 5 cm.yi geçen fakat 15 cm.yi geçmeyen rulolar halinde olanlar - 60      
   - - Diğerleri          
4813.90.90.10.00  - - - Emdirilmemiş, genişliği 15 cm.yi geçen rulolar halinde veya bir kenarı           
          36 cm.yi geçen dikdörtgen (kare dahil) şeklindeki yapraklar halinde olanlar - 50      
4813.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 60      
             
48.14 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları:          
4814.10  - İşlenmeden boyanmış kağıtlar "ingrain":          
4814.10.00.10.00  - - Emdirilmiş,genişliği 60 cm.yi geçen fakat 160 cm.yi geçmeyenler - 60      
4814.10.00.90.00  - - Diğerleri - 50      
4814.20.00.00.00  - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü          
     kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edil -          
     miş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana          
     gelmiş olanlar) - 50      
4814.90  - Diğerleri:          
4814.90.10.00.00  - - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş,          
        kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekil-          
        de dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddeIerle sıvanmış veya          
        kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar - 50      
   - - Diğerleri :          
4814.90.80.10.00  - - -Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye          
        elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel telIer           
        halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kap-          
        lanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) - 50      
4814.90.80.90.00  - - - Diğerleri - 60      
             
(48.15)            
             
48.16 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya          
  transfer kağıtları (48.09 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir           
  kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak           
  hale getirilmiş olsun olmasın) :          
4816.20  - Kendinden kopya eden kağıt:          
4816.20.00.10.00  - - Emdirilmiş ve boyanmış olanlar - 60      
4816.20.00.90.00  - - Diğerleri - 50      
4816.90  - Diğerleri          
   - - Karbon kağıtları ve benzeri kopya kağıtları :          
4816.90.00.11.00  - - - Emdirilmiş veya boyanmış olanlar - 50      
4816.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 50      
4816.90.00.20.00  - - Mumlu teksir kağıdı(stensil) - 50      
4816.90.00.90.00  - - Diğerleri - 60      
             
48.17 Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme          
  kartları; bunların kağıt veya kartondan kutuları, poşetler ve benzeri          
  zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar:          
4817.10.00.00.00  - Zarflar - 60      
4817.20.00.00.00  - Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları - 60      
4817.30.00.00.00  - Kağıt veya kartondan kutular, poşetler ve benzeri diğer zarflar           
     içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar - 60      
             
48.18 Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan          
  türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabaka-          
  lar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne          
  göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya          
  selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular,          
  masa örtüleri, sofra peçeteleri, bebek bezleri, tamponlar, yatak çar-          
  şafları ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşya-          
  sı ve aksesuarı:          
4818.10  - Tuvalet kağıtları:          
   - - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar:          
4818.10.10.10.00  - - - Kraft kağıdından - 35      
4818.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 60      
   - - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. dan fazla olanlar:          
4818.10.90.10.00  - - - Kraft kağıdından - 35      
4818.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 60      
4818.20  - Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıt ve havluları:          
4818.20.10.00.00  - - Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıtları - 100      
   - - EI havluları:          
4818.20.91.00.00  - - - Rulo halinde olanlar - 100      
4818.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 100      
4818.30.00.00.00  - Masa örtüleri ve sofra peçeteleri - 100      
4818.40  - Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik          
     eşya:          
   - - Hijyenik havlu, tampon ve benzeri eşya:          
4818.40.11.00.00  - - - Hijyenik havlular - 100      
4818.40.13.00.00  - - - Tamponlar - 100      
4818.40.19.00.00  - - - Diğerleri - 100      
   - - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:          
   - - - Bebek bezleri:          
4818.40.91.00.11  - - - - Perakende satılacak hale getirilmemiş - 100      
4818.40.91.00.19  - - - - Diğerleri - 100      
4818.40.99.00.00  - - - Diğerleri (örneğin, inkontinans bakım ürünleri) - 100      
4818.50.00.00.00  - Giyim eşyası ve aksesuarı - 100      
4818.90  - Diğerleri:          
4818.90.10.00.00  - - Tıbbi, cerrahi veya hijyenik amaçlarla kullanılmaya mahsus eşya          
       (perakende satılacak hale getirilmemiş) - 50      
   - - Diğerleri:          
   - - - Rulo veya tabakalar halinde diğer kağıt ve kartonlar          
4818.90.90.11.00  - - - - Kağıtlar - 50      
4818.90.90.12.00  - - - - Kartonlar - 50      
4818.90.90.90.00  - - -  Diğerleri - 60      
             
48.19 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından          
  kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları; bürolarda,          
  dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıttan veya           
  kartondan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya:          
4819.10.00.00.00  - Oluklu kağıt veya kartondan kutu ve mahfazalar - 75      
4819.20  - Oluklu olmayan kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve          
     mahfazalar:          
4819.20.00.00.11  - - Kağıt veya kartonun m2. ağırlığı 600 gr. dan az olanlar - 75      
4819.20.00.00.19  - - Kağıt veya kartonun m2. ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar - 75      
4819.30  - Taban genişliği 40 cm. veya daha fazla olan torba ve çantalar:          
4819.30.00.10.00  - - Kağıt veya kartondan olanlar - 75      
4819.30.00.90.00  - - Diğerleri - 100      
4819.40  - Diğer torba veya çantalar (külahlar dahil):          
   - - Kağıt veya kartondan olanlar:          
4819.40.00.11.00  - - - Çimento ve gübre torbaları - 75      
4819.40.00.19.00  - - - Diğerleri   - 75      
4819.40.00.90.00  - - Diğerleri - 100      
4819.50  - Diğer ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil):          
4819.50.00.10.00  - - Kağıt veya kartondan olanlar - 75      
4819.50.00.90.00  - - Diğerleri - 100      
4819.60  - Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan türden           
     evrak tasnif kutuIarı, mektup kutuları ve benzeri eşya:          
4819.60.00.10.00  - - Kağıt veya kartondan olanlar - 75      
4819.60.00.90.00  - - Diğerleri - 100      
             
48.20 Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defter-          
  leri, makbuz defterleri, not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra def-          
  terleri, ajandalar ve benzeri eşya, müsvedde defterleri, sümen,          
  klasörler, ciltler (sayfaları takılıp çıkarılabilen veya diğerleri), dosya           
  gömlekleri ve kapakları, diğer okul, büro veya kırtasiye eşyası, çok           
  yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler          
  (içinde karbon kağıtları olsun olmasın), kolleksiyon ve numunelerin          
  konduğu albümler ve kitap kapakları:          
4820.10  - Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defterleri, makbuz defterleri,          
     not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri, ajandalar          
     ve benzeri eşya:        
4820.10.10.00.00  - - Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş ve makbuz defterleri - 60      
4820.10.30.00.00  - - Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri - 60      
4820.10.50.00.00  - - Ajandalar - 60      
   - - Diğerleri          
4820.10.90.00.11  - - - Okul defterleri - 60      
4820.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 60      
4820.20.00.00.00  - Müsvedde defterleri - 60      
4820.30.00.00.00  - Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları - 60      
4820.40.00.00.00  - Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan          
     defterler (içinde karbon kağıtları olsun olmasın) - 60      
4820.50.00.00.00  - Kolleksiyon ve numunelerin konduğu albümler - 60      
4820.90.00.00.00  - Diğerleri - 60      
             
48.21 Kağıt veya kartondan her cins etiketler (baskılı olsun olmasın) :          
4821.10  - Baskılı olanlar:          
4821.10.10.00.00  - - Kendinden yapışkan olanlar - 60      
4821.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60      
4821.90  - Diğerleri:          
4821.90.10.00.00  - - Kendinden yapışkan olanlar - 60      
4821.90.90.00.00  - - Diğerleri - 60      
             
48.22 Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar,          
  makaralar ve benzeri mesnetler (perfore edilmiş veya           
  sertleştirilmiş olsun olmasın):          
4822.10  - Dokumaya elverişli ipliklerin sarılmasına mahsus olanlar          
4822.10.00.00.11  - - Endüstriyel ipliklerin sarılmasına mahsus, yüzeyi silikonlu parşömenle          
       kaplanmış, iç çapı 7 cm'yi ve uzunluğu 28 cm'yi geçen bobinler - 60      
4822.10.00.00.19  - - Diğerleri - 60      
4822.90.00.00.00  - Diğerleri - 60      
             
48.23 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne          
  veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selüloz          
  vatka veya selüloz liflerden diğer eşya:          
4823.20.00.00.00  - Filtre kağıt ve kartonu - 30      
4823.40.00.00.00  - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin , tabaka          
     veya disk halinde) - 20      
   - Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar ve benzerleri:          
4823.61.00.00.00  - - Bambudan olanlar - 100      
4823.69  - - Diğerleri          
4823.69.10.00.00  - - - Tepsiler ve tabaklar - 100      
4823.69.90.00.00  - - -  Diğerleri - 100      
4823.70  - Kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya:          
4823.70.10.00.00  - - Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular - 100      
4823.70.90.00.00  - - Diğerleri - 100      
4823.90  - Diğerleri:          
   - - Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan türden kağıt ve kartonlar:           
4823.90.40.10.00  - - - Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı - 60      
4823.90.40.20.00  - - - Fotokopi kağıdı - 50      
   - - - Diğerleri          
4823.90.40.90.11  - - - - Şeritli kağıtlar - 60      
4823.90.40.90.12  - - - - Mikrofilm kartı - 60      
4823.90.40.90.19  - - - - Diğerleri - 60      
   - - Diğerleri:          
   - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş          
4823.90.85.10.11  - - - - Mumlu ve difenilli sargılık kağıt - 60      
4823.90.85.10.19  - - - - Diğerleri - 60      
4823.90.85.20.00  - - - Contalar ven rondelalar - 15      
4823.90.85.30.00  - - - Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50      
   - - - Diğerleri          
   - - - -Zamklı veya yapışkan kağıt          
   - - - - -Kendinden yapışkan olanlar          
4823.90.85.91.00  - - - - - - Üzeri vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış genişliği           
               10 cm.yi geçmeyenler - 50      
4823.90.85.92.00  - - - - - - Diğerleri - 50      
4823.90.85.93.00  - - - - - Diğerleri - 50      
4823.90.85.99.00  - - - -Diğerleri - 100