ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
85.01 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen)    
  grupları hariç] :    
8501.10  - Gücü 37,5 W.ı geçmeyen motorlar:    
8501.10.10.00.00  - - Gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar Adet 50
   - -  Diğerleri:    
8501.10.91.00.00  - - - Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları Adet 50
   - - - Alternatif akım (AC) motorları:    
8501.10.93.10.00  - - - - Oyuncaklar için minyatür motorlar Adet 100
8501.10.93.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Doğru akım (DC) motorları:    
8501.10.99.10.00  - - - - Oyuncaklar için minyatür motorlar Adet 100
8501.10.99.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8501.20  - Gücü 37,5 W.ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım    
      (AC/DC) motorları:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gücü 735  W.ı geçen    
        fakat 150 kW.ı geçmeyenler:    
8501.20.00.11.00  - - - Gücü 7,5 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.20.00.12.00  - - - Gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar Adet 40
8501.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC) jeneratörleri:    
8501.31  - - Gücü 750 W.ı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gücü 735 W.ı geçen    
          motorlar, doğru akım (DC) jeneratörleri     
8501.31.00.10.11  - - - - Motorlar Adet 50
8501.31.00.10.12  - - - - Jeneratörler Adet 50
   - - - Diğerleri     
8501.31.00.90.11  - - - - Motorlar Adet 50
8501.31.00.90.12  - - - - Jeneratörler Adet 50
8501.32  - - Gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:    
   - - - Gücü 750 W.'ı geçen fakat 7,5 kW.'ı geçmeyenler:    
8501.32.20.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahus, gücü 7,5 kW.ı geçmeyen    
            motorlar ve jeneratörler Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8501.32.20.19.11  - - - - - Motorlar Adet 50
8501.32.20.19.12  - - - - - Jeneratörler Adet 50
   - - - Gücü 7,5 kW.'ı geçen fakat 75 kW.'ı geçmeyenler:    
8501.32.80.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahus, gücü 7,5 kW.ı geçen motorlar Adet 40
8501.32.80.12.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahus, gücü 7,5 kW.ı geçen jeneratörler Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8501.32.80.19.11  - - - - - Motorlar Adet 50
8501.32.80.19.12  - - - - - Jeneratörler Adet 50
8501.33  - - Gücü 75 kW.ı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gücü 150 kW.ı  geçmeyen     
          motorlar ve jeneratörler:    
8501.33.00.10.00  - - - - Motorlar Adet 40
   - - - - Jeneratörler:    
8501.33.00.21.00  - - - - - Gücü 75k W.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.33.00.22.00  - - - - - Gücü 100 kW. olanlar Adet 25
8501.33.00.23.00  - - - - - Gücü 100 kW.ı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8501.33.00.31.00  - - - - Motorlar Adet 40
   - - - - Jeneratörler:    
8501.33.00.41.00  - - - - - Gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.33.00.42.00  - - - - - Gücü 100 kW.olanlar Adet 25
8501.33.00.43.00  - - - - - Gücü 100 kW.ı geçenler Adet 25
8501.34  - - Gücü 375 kW.ı geçenler:    
8501.34.50.00.00  - - - Cer motorları Adet 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler:    
8501.34.92.10.00  - - - - - Motorlar Adet 40
8501.34.92.20.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan jeneratörler  Adet 25
8501.34.92.30.00  - - - - - Diğer jeneratörler Adet 25
   - - - - Gücü 750 kW.ı geçenler:    
8501.34.98.10.00  - - - - - Motorlar Adet 40
8501.34.98.20.00  - - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılan jeneratörler  Adet 25
8501.34.98.30.00  - - - - - Diğer jeneratörler Adet 25
8501.40  - Diğer alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı):    
   - - Gücü 750 W.ı geçmeyenler:    
   - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8501.40.20.11.00  - - - - Gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar Adet 50
8501.40.20.19.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8501.40.20.21.00  - - - - Gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar Adet 50
8501.40.20.29.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - Gücü 750 W.ı geçenler:    
8501.40.80.11.00  - - - Gücü 7,5 kW.dan az olanlar Adet 50
8501.40.80.12.00  - - - Gücü 7,5 kW. veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler Adet 40
8501.40.80.13.00  - - - Gücü 150 kW.ı geçenler Adet 40
   - Çok fazlı diğer alternatif akım (AC)motorları:    
8501.51  - - Gücü 750 W.ı geçmeyenler:    
8501.51.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gücü 735 W.ı geçenler  Adet 50
8501.51.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8501.52  - - Gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:    
   - - - Gücü 750 W.ı geçen fakat 7,5 kW.ı geçmeyenler:    
8501.52.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8501.52.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler:    
8501.52.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
8501.52.30.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:    
8501.52.90.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
8501.52.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8501.53  - - Gücü 75 kW.ı geçenler:    
8501.53.50.00.00  - - - Cer motorları Adet 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler:    
8501.53.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gücü 150 kW.ı    
          geçmeyenler Adet 40
8501.53.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
8501.53.94.00.00  - - - - Gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler Adet 40
8501.53.99.00.00  - - - - Gücü 750 kW.yı geçenler Adet 40
   - Alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler):    
8501.61  - - Gücü 75 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Gücü 7,5 kVA.ı geçmeyenler:    
8501.61.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8501.61.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:    
8501.61.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8501.61.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8501.62  - - Gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8501.62.00.11.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8501.62.00.12.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8501.62.00.13.00  - - - - Gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8501.62.00.91.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8501.62.00.92.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8501.62.00.93.00  - - - - Gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
8501.63.00.00.00  - - Gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
8501.64.00.00.00  - - Gücü 750 kVA.yı geçenler Adet 25
       
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik    
  konvertörleri:    
   - Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya    
      yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:    
8502.11  - - Gücü 75 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.11.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.11.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.11.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.11.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8502.12  - - Gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8502.12.00.11.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.12.00.12.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.12.00.13.00  - - - - Gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8502.12.00.21.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.12.00.22.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.12.00.23.00  - - - - Gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
8502.13  - - Gücü 375 kVA.yı geçenler:    
   - - - Gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.13.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8502.13.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 750 kVA.yı geçen fakat 2000 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.13.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8502.13.40.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 2000 kVA.yı geçenler:    
8502.13.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8502.13.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8502.20  - Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik    
     enerjisi üretim (elektrojen) grupları:    
   - - Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.20.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.40.20.00  - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.20.40.30.00  - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.20.40.40.00  - - - Gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler Adet 25
   - - Gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:    
8502.20.60.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.60.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
   - - Gücü 750 kVA.yı geçenler:    
8502.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8502.20.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
   - Diğer elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:    
8502.31  - - Rüzgar gücü ile çalışanlar :    
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:    
8502.31.00.11.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.31.00.12.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.31.00.13.00  - - - - Gücü 100 kVA.ı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri :    
8502.31.00.21.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.31.00.22.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.31.00.23.00  - - - - Gücü 100 kVA.ı geçenler Adet 25
8502.39  - - Diğerleri:    
   - - - Turbo jenaratörler:    
8502.39.20.11.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.39.20.12.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.39.20.13.00  - - - - Gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
   - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
8502.39.20.21.00  - - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.39.20.22.00  - - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.39.20.23.00  - - - - - Gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8502.39.80.11.00  - - - - Gücü 100 kVA.dan az olanlar Adet 50
8502.39.80.12.00  - - - - Gücü 100 kVA. olanlar Adet 25
8502.39.80.13.00  - - - - Gücü 100 kVA.yı geçenler Adet 25
8502.40  - Rotatif elektrik konvertörleri:    
8502.40.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8502.40.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
       
8503.00 Sadece veya esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki    
  makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:    
8503.00.10.00.00  - Manyetik olmayan tesbit bileziği - 50
   - Diğerleri:    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8503.00.91.10.00  - - - Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları - 100
   - - - Diğerleri    
8503.00.91.90.11  - - - - Stator ve rotor paketleri - 50
8503.00.91.90.12  - - - - Kollektörler - 50
8503.00.91.90.13  - - - - Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar - 50
8503.00.91.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8503.00.99.10.00  - - - Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları - 100
   - - - Diğerleri    
8503.00.99.90.11  - - - - Stator ve rotor paketleri - 50
8503.00.99.90.12  - - - - Kollektörler - 50
8503.00.99.90.13  - - - - Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar - 50
8503.00.99.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler)    
   ve endüktörler:    
8504.10  - Deşarj ampulleri veya tüpleri için balastlar:    
   - - Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın):    
8504.10.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8504.10.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8504.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8504.10.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Sıvı dielektrikli transformatörler:    
8504.21.00.00.00  - - Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
8504.22  - - Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.22.10.00.00  - - - Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
   - - - Gücü 1600 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.22.90.10.00  - - - - 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar Adet 50
8504.22.90.20.00  - - - - 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler Adet 40
8504.22.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8504.23  - - Gücü 10 000 kVA.yı geçenler    
8504.23.00.00.11  - - - Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
8504.23.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer transformatörler:    
8504.31  - - Gücü 1 kVA.yı geçmeyenler:    
   - - - Ölçü transformatörleri:    
8504.31.21.00.00  - - - - Gerilim transformatörler Adet 50
8504.31.29.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8504.31.80.10.00  - - - - Oyuncaklar için transformatörler Adet 100
   - - - - Diğerleri:    
8504.31.80.90.11  - - - - - Ferrit nüveli transformatörler Adet 50
8504.31.80.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
8504.32  - - Gücü 1 kVA.yı geçen fakat 16 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.32.20.00.00  - - - Ölçü transformatörleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8504.32.80.10.00  - - - - Oyuncaklar için transformatörler Adet 100
8504.32.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8504.33.00.00.00  - - Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler Adet 50
8504.34.00.00.00  - - Gücü 500 kVA.yı geçenler Adet 50
8504.40  - Statik konvertörler :    
   - - Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların     
           birimleri  için kullanılan türden olanlar :    
   - - - Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak      
             türden olanlar:    
8504.40.30.10.11  - - - - Kesintisiz güç kaynakları Adet 20
8504.40.30.10.12  - - - - Stabilize güç kaynakları Adet 20
8504.40.30.10.19  - - - - Diğerleri Adet 20
8504.40.30.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8504.40.30.90.00  - - - Diğerleri  Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Çok kristalli yarı iletken redresörler:    
8504.40.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8504.40.40.90.00  - - - - Diğerleri  Adet 40
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Akümülatör şarj ediciler:    
8504.40.55.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8504.40.55.90.00  - - - - - Diğerleri  Adet 40
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Redresörler:    
8504.40.81.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8504.40.81.90.00  - - - - - - Diğerleri  - 40
   - - - - - İnvertörler :    
   - - - - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:    
8504.40.84.10.00  - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8504.40.84.90.00  - - - - - - - Diğerleri  - 40
   - - - - - - Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:    
8504.40.88.10.00  - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8504.40.88.90.00  - - - - - - - Diğerleri  - 40
   - - - - - Diğerleri:     
8504.40.90.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - - - - Diğerleri:     
8504.40.90.90.11  - - - - - - - Kesintisiz güç kaynakları - 40
8504.40.90.90.12  - - - - - - - Stabilize güç kaynakları - 40
8504.40.90.90.19  - - - - - - - Diğerleri  - 40
8504.50  - Diğer endüktörler :    
   - - Telekomünikasyon cihazlarında ve otomatik bilgi işlem makinaları ile bunların     
           birimleri için güç kaynaklarında kullanılan türden olanlar:    
8504.50.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8504.50.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
8504.50.95.00.00  - - Diğerleri - 50
8504.90  - Aksam ve parçalar :    
   - - Transformatör ve endüktörlere mahsus olanlar :    
8504.90.05.00.00  - - - 8504.50.20.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar - 50
   - - - Diğerleri :    
8504.90.11.00.00  - - - - Ferrit nüveler - 50
   - - - - Diğerleri :    
8504.90.18.10.00  - - - - - Oyuncaklara ait olanlar - 100
8504.90.18.90.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - Statik konvertörlere ait olanlar :    
8504.90.91.00.00  - - - 8504.40.30 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar - 50
8504.90.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
85.05 Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi    
  mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı ayna-    
  lar, kıskaçIar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler,    
  kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları:    
   - Daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıs    
      olabilen eşya:    
8505.11.00.00.00  - - Metalden olanlar - 25
8505.19  - - Diğerleri:    
8505.19.10.00.00  - - - Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar - 25
8505.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
8505.20.00.00.00  - Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler - 25
8505.90  - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):    
8505.90.10.00.00  - - Elektro mıknatıslar - 25
8505.90.30.00.00  - - Elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri     
        tespit tertibatı - 25
8505.90.50.00.00  - - Elektromanyetik vinç başları - 25
8505.90.90.00.00  - - Aksam ve parçalar - 25
       
85.06 Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları:    
8506.10  - Manganez dioksitli olanlar:    
   - - Alkali piller:    
8506.10.11.00.00  - - - Silindirik piller Adet 50
8506.10.15.00.00  - - - Düğme piller Adet 50
8506.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8506.10.91.00.00  - - - Silindirik piller Adet 50
8506.10.95.00.00  - - - Düğme piller Adet 50
8506.10.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8506.30  - Civa oksitli olanlar:    
8506.30.10.00.00  - - Silindirik piller Adet 50
8506.30.30.00.00  - - Düğme piller Adet 50
8506.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8506.40  - Gümüş oksitli olanlar:    
8506.40.10.00.00  - - Silindirik piller Adet 50
8506.40.30.00.00  - - Düğme piller Adet 50
8506.40.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8506.50  - Lityumlu olanlar:    
8506.50.10.00.00  - - Silindirik piller Adet 50
8506.50.30.00.00  - - Düğme piller Adet 50
8506.50.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8506.60  - Çinko-hava reaksiyonlu piller:    
8506.60.10.00.00  - - Silindirik piller Adet 50
8506.60.30.00.00  - - Düğme piller Adet 50
8506.60.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8506.80  - Diğer primer (şarj edilemeyen)  piller ve bataryalar:    
8506.80.05.00.00  - - Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-kar-    
        bonlu piller Adet 50
   - - Diğerleri    
8506.80.11.00.00  - - - Silindirik piller Adet 50
8506.80.15.00.00  - - - Düğme piller Adet 50
8506.80.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8506.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
85.07 Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) (kare veya     
  dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) :    
8507.10  - Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter akümülatörler:    
   - - Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler :    
8507.10.41.00.00  - - - Sıvı elektrolitle çalışanlar Adet 50
8507.10.49.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Ağırlığı 5 kg.ı geçenler :    
8507.10.92.00.00  - - - Sıvı elektrolitle çalışanlar Adet 50
8507.10.98.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8507.20  - Kurşun-asitli diğer akümülatörler:    
   - - Traksiyoner akümülatörler :    
8507.20.41.00.00  - - - Sıvı elektrolitle çalışanlar hücre adet 50
8507.20.49.00.00  - - - Diğerleri hücre adet 50
   - - Diğerleri :    
8507.20.92.00.00  - - - Sıvı elektrolitle çalışanlar hücre adet 50
8507.20.98.00.00  - - - Diğerleri hücre adet 50
8507.30  - Nikel-kadmiyumlu akümülatörler:    
8507.30.20.00.00  - - Sızdırmaz olanlar  Adet 50
   - - Diğerler:    
8507.30.81.00.00  - - - Traksiyoner akümülatörler hücre adet 50
8507.30.89.00.00  - - - Diğerleri hücre adet 50
8507.40.00.00.00  - Nikel-demirli akümülatörler Adet 50
8507.80  - Diğer akümülatörler:    
8507.80.20.00.00  - - Nikel hidrürlü akümülatörler Adet 50
8507.80.30.00.00  - - Lityum iyonlu akümülatörler Adet 50
8507.80.80.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8507.90  - Aksam ve parçalar:    
8507.90.20.00.00  - - Akümülatör plakaları - 50
   - -  Separatörler:    
8507.90.30.00.11  - - - Ahşap separatörler - 50
8507.90.30.00.19  - - - Diğer separatörler - 50
   - - Diğerleri:    
8507.90.90.00.11  - - - Kurşun ızgaralar - 50
8507.90.90.00.12  - - - Akümülatör kutu ve kapakları - 50
8507.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
       
85.08   Vakumlu eIektrik süpürgeleri :     
   - Kendinden elektrik motorlu olanlar:    
8508.11  - - Gücü 1500 Wattı geçmeyen ve bir toz torbasına sahip olan veya     
        diğer toplama kapasitesi 20 litreyi geçmeyenler    
8508.11.00.00.11  - - - Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar Adet 60
8508.11.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
8508.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
8508.60.00.00.00  - Diğer elektrik süpürgeleri Adet 60
8508.70.00.00.00  - Aksam ve parçaIar - 60
       
85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik    
  cihazlar ( 85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç )    
8509.40  - Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze     
      presIeri    
8509.40.00.00.11  - - Öğütücüler Adet 60
8509.40.00.00.12  - - Mikserler Adet 60
8509.40.00.00.13  - - Bilenderler Adet 60
8509.40.00.00.14  - - Meyva ve sebze presleri Adet 60
8509.40.00.00.15  - - Komple setler Adet 60
8509.40.00.00.19  - - Diğerleri Adet 60
8509.80  - Diğer cihazlar    
8509.80.00.00.11  - -  Et kıyma makinaları - 60
8509.80.00.00.19  - - Diğerleri - 60
8509.90.00.00.00  - Aksam ve parçaIar - 60
       
85.10 Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epi-    
  lasyon cihazları:    
8510.10.00.00.00  - Traş makinaIarı Adet 50
8510.20  - Saç kesme ve hayvan kırkma makinaları    
8510.20.00.00.11  - - Saç kesme makinaları Adet 50
8510.20.00.00.12  - - Hayvan kırkma makinaları Adet 50
8510.30.00.00.00  - Epilasyon cihazları Adet 60
8510.90  - Aksam ve parçalar:    
8510.90.00.10.00  - - Elektrikli traş makinalarının ağız, bıçak, tarak ve başları ; epilasyon    
        cihazlarının aksam ve parçaları - 60
8510.90.00.20.00  - - Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makinalarının baş, tarak ve     
        bıçakları - 35
8510.90.00.90.00  - - Diğer aksam ve parçalar - 50
       
85.11 Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı    
  motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket    
  ettirme tertibat ve cihazları (örneğin; ateşleme manyetoları, dinamo    
  manyetoları, ateşleme bobinleri, ısıtma ve ateşleme bujileri, marş      
  motorları);jeneratörler (örneğin; dinamolar, alternatörler) ve bu tür     
  motorlarla birlikte kullanılan konjonktörler-disjonktörler:    
8511.10  - Ateşleme bujileri:    
8511.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8511.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
8511.20  - Ateşleme manyetoları; dinamo manyetoları; manyetik volanlar:    
8511.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8511.20.00.90.00  - - Diğerleri: - 40
8511.30  - Distribütörler; ateşleme bobinleri:    
8511.30.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - Diğerleri    
8511.30.00.90.11  - - - Distribütörler - 40
8511.30.00.90.12  - - - Ateşleme bobinleri - 40
8511.40  - Starter (marş) motorları ve çift amaçlı starter-jeneratörler:    
8511.40.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
8511.40.00.90.00  - - Diğerleri - 40
8511.50  - Diğer jeneratörler:    
8511.50.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8511.50.00.90.00  - - Diğerleri - 40
8511.80  - Diğer tertibat ve cihazlar:    
8511.80.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:  - 40
   - - Diğerleri:    
8511.80.00.90.11  - - - Isıtma bujileri - 40
8511.80.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
8511.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
85.12 MotorIu taşıtIarda, bisikletlerde veya motosikletIerde kuIIanıIan    
  türden elektrikIi aydınIatma veya işaret cihazIarı (85.39 pozisyonun-    
  da yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzIanma veya buğulanmayı    
  önIeyici tertibat:     
8512.10.00.00.00  - Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma veya gözle görülebilen    
     işaret cihazları - 40
8512.20  - Diğer aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları    
8512.20.00.00.11  - - Aydınlatma dinomoları - 40
8512.20.00.00.12  - - Her türlü farlar - 40
8512.20.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8512.30  - Sesli işaret cihazları    
8512.30.10.00.00  - - Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları Adet 40
   - - Diğerleri    
8512.30.90.00.11  - - - Elektrikli kornalar - 40
8512.30.90.00.12  - - - Sirenler - 40
8512.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 40
8512.40  - Cam siliciler, buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibat    
8512.40.00.00.11  - - Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili) - 40
8512.40.00.00.12  - - Buzlanma veya buğulanmayı önleyici cihazlar - 40
8512.90  - Aksam ve parçalar    
8512.90.10.00.00  - - 8512 30 10 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar - 40
   - - Diğerleri    
8512.90.90.00.11  - - - Aydınlatma cihazlarına ait olanlar - 40
8512.90.90.00.12  - - - Sesli işaret cihazlarına ait olanlar - 40
8512.90.90.00.13  - - - Cam silicilere ait olanlar - 40
8512.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 40
       
85.13 Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manye-    
  tolar) ile çalışan portatif elektrik lambaları (85.12 pozisyonunda     
  yer alan aydınlatma cihazları hariç):    
8513.10  - Lambalar:    
8513.10.00.10.00  - - Madenciler için emniyet lambaları - 25
8513.10.00.90.00  - - Diğerleri - 50
8513.90  - Aksam ve parçalar:    
8513.90.00.10.00  - - Madenciler için emniyet lambalarının aksam ve parçaları - 25
8513.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları    
  (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon    
  veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya    
  mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:     
8514.10  - Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar:    
8514.10.10.00.00  - - Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan   ocak ve fırınlar   - 25
   - - Diğerleri     
8514.10.80.00.11  - - - Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar - 25
8514.10.80.00.12  - - - Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar - 25
8514.20  - Endüksiyon veya dielektrik kaybı yolu ile çalışan ocak ve fırınlar:    
   - - Endüksiyon ocak ve fırınları    
8514.20.10.00.11  - - - Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar - 25
8514.20.10.00.12  - - - Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar - 25
   - - Dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak ve fırınlar     
8514.20.80.00.11  - - - Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar - 25
8514.20.80.00.12  - - - Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar - 25
8514.30  - Diğer ocak ve fırınlar:    
   - - Kızılötesi ışınlı fırınlar:    
8514.30.19.00.11  - - - Sanayide kullanılan fırınlar - 25
8514.30.19.00.12  - - - Laboratuvarda kullanılan fırınlar - 25
8514.30.99.00.00  - - Diğerleri: - 25
8514.40.00.00.00  - Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde    
     kullanılmaya mahsus diğer cihazlar - 25
8514.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 30
       
85.15 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya    
  foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma    
  arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar    
  (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak    
  olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar:    
   - Lehim makina ve cihazları:    
8515.11.00.00.00  - - Lehim havya ve tabancaları - 25
8515.19.00.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar:    
8515.21.00.00.00  - - Tamamen veya kısmen otomatik olanlar - 25
8515.29  - - Diğerleri:    
8515.29.10.00.00  - - - Alın kaynağı yapmaya mahsus olanlar - 25
8515.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus    
     makina ve cihazlar:    
8515.31.00.00.00  - - Tamamen veya kısmen otomatik olanlar - 25
8515.39  - - Diğerleri:    
   - - - Kaynak veya kesme tertibatı bulunan, örtülü elektrotlar    
          kullanılarak elle kaynak yapmaya mahsus olanlar:    
8515.39.13.00.00  - - - - Transformatörlerle birlikte olanlar - 25
8515.39.18.00.00  - - - - Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle,    
            redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar  - 25
8515.39.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
8515.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Metalleri işlemek için olanlar:    
   - - - Kaynak makinaları:    
8515.80.11.10.00  - - - - Ultrasonik kaynak makinaları Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8515.80.11.90.11  - - - - - Endüksyon kaynak makine ve cihazları Adet 25
8515.80.11.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Diğerleri:    
8515.80.19.10.00  - - - - Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskür-    
               tülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar Adet 50
8515.80.19.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - Diğerleri:    
8515.80.90.10.00  - - - Ultrasonik kaynak makinaları Adet 50
8515.80.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8515.90  - Aksam ve parçalar :    
8515.90.00.10.00  - - Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtül-  
           mesine mahsus elektrikli alet ve cihazların ve ultrasonik kaynak    
           makinalarının aksam ve parçaları - 50
   - - Diğer aksam ve parçalar:    
8515.90.00.90.11  - - - Kaynak pensleri - 30
8515.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
       
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar;     
  herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına    
  mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar    
  (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşala-    
  rını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev    
  işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı    
  rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) :    
8516.10  - Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar:    
   - - Su ısıtıcılar:    
8516.10.11.00.00  - - - Anında su ısıtıcılar Adet 60
8516.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8516.10.90.00.00  - - Daldırma tipi ısıtıcılar Adet 60
   - Herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına    
     mahsus elektrikli cihazlar:    
8516.21.00.00.00  - - Depolu ısıtıcı radyatörler Adet 60
8516.29  - - Diğerleri:    
8516.29.10.00.00  - - - Sıvıyla doldurulmuş radyatörler Adet 60
8516.29.50.00.00  - - - Konveksiyon tipi ısıtıcılar Adet 60
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Bünyesinde bir fan olanlar    
8516.29.91.00.11  - - - - -  Isıtmalı hava perdeleri Adet 60
8516.29.91.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - Diğerleri    
8516.29.99.00.11  - - - - - Isıtıcı ve sobalar Adet 60
8516.29.99.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - Berber işleri veya el kurutmaya mahsus elektro-termik cihazlar:    
8516.31  - - Saç kurutucular:    
8516.31.10.00.00  - - - Kurutma başlıkları Adet 60
8516.31.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8516.32  - - Berber işlerine mahsus diğer cihazlar    
8516.32.00.00.11  - - - Saç kıvırma cihazları - 60
8516.32.00.00.12  - - - Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları - 60
8516.32.00.00.19  - - - Diğerleri - 60
8516.33.00.00.00  - - El kurutma cihazları Adet 60
8516.40  - Elektrikli ütüler:    
8516.40.10.00.00  - - Buharlı ütüler Adet 60
8516.40.90.00.00  - - Diğerleri Adet 60
8516.50.00.00.00  - Mikro dalgalı fırınlar Adet 60
8516.60  - Diğer fırınlar; ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları, ızgara-    
     lar ve kızartma cihazları:    
8516.60.10.00.00  - - Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) Adet 60
   - - Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları:    
8516.60.51.00.00  - - - Monte edilmek üzere hazırlanmış ısıtma levhaları Adet 60
8516.60.59.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8516.60.70.00.00  - - Izgaralar ve kızartma cihazları Adet 60
8516.60.80.00.00  - - Gömme fırınlar Adet 60
   - - Diğerleri    
8516.60.90.00.11  - - - Tost makinaları Adet 60
8516.60.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
   - Diğer elektrotermik cihazlar:    
8516.71.00.00.00  - - Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar Adet 60
8516.72.00.00.00  - - Ekmek kızartma makinaları Adet 60
8516.79  - - Diğerleri:    
8516.79.20.00.00  - - - Fritözler Adet 60
   - - - Diğerleri    
8516.79.70.00.11  - - - - Su kaynatma kapları (kettle) Adet 60
8516.79.70.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8516.80  - Elektrikli ısıtıcı rezistanslar:    
   - - İzole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş     
8516.80.20.00.11  - - - Taşıtlarda kullanılanlar - 60
8516.80.20.00.19  - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri:    
8516.80.80.00.11  - - - Taşıtlarda kullanılanlar - 60
8516.80.80.00.19  - - - Diğerleri - 60
8516.90  - Aksam ve parçalar    
8516.90.00.00.11  - - Su ısıtıcılarına ait olanlar - 60
8516.90.00.00.12  - - Herhangi bir mahallin veya benzeri yerlerin ısıtılmasına ait olanlar - 60
8516.90.00.00.13  - - Berber işlerine ait olanlar - 60
8516.90.00.00.14  - - Ütülere ait olanlar - 60
8516.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60
       
 85.17  Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için    
    olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya    
    vermeye  mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda    
    ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar     
   dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya     
   verici cihazlar hariç )    
   - Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için    
      olan telefonlar dahil)    
8517.11.00.00.00  - - Kordonsuz ahizeli telli  telefon cihazları  Adet 30
8517.12  - - Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar    
8517.12.00.00.11  - - - Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları Adet 50
8517.12.00.00.12  - - - Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları Adet 50
8517.12.00.00.13  - - - Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları Adet 50
8517.12.00.00.19  - - -  Diğerleri Adet 50
8517.18  - - Diğerleri:    
8517.18.00.00.11  - - - Otomatik olanlar - 30
8517.18.00.00.12  - - - Manyetolu olanlar  - 30
8517.18.00.00.13  - - - Kartlı ankesörlü telefon cihazları - 30
8517.18.00.00.14  - - - Masa tipi ankesör cihazları - 30
8517.18.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
    - Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus    
     diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş     
     kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil):    
8517.61.00  - - Baz istasyonları    
8517.61.00.10.00  - - - Hücresel ağ  için olanlar Adet 50
8517.61.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 30
8517.62.00  - - Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya,çevirmeye ve vermeye veya     
      yeniden oluşturmaya mahsus makinalar (hatları birbirine bağlayan     
       ve yönlendiren cihazlar dahil)    
8517.62.00.10.00  - - - Hücresel ağ  için olanlar - 50
8517.62.00.90.00  - - - Diğerleri: - 30
8517.69  - - Diğerleri:    
8517.69.10.00.00  - - - Görüntülü telefon cihazları Adet 30
8517.69.20.00.00  - - - Kapalı devre konuşma sistemleri - 30
   - - - Telsiz telefon, telsiz telgraf  için alıcı cihazlar:    
8517.69.31.00.00  - - - - Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar Adet 50
8517.69.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Telgraf cihazları    
8517.69.90.10.11  - - - - - Alıcısı bulunan verici deniz telgraf cihazları - 20
8517.69.90.10.12  - - - - - Alıcısı bulunan verici kara telgraf cihazları - 20
8517.69.90.10.19  - - - - - Diğerleri  - 20
   - - - - Diğerleri    
8517.69.90.90.11  - - - - - Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları - 30
8517.69.90.90.12  - - - - - Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları - 30
8517.69.90.90.13  - - - - - Alıcısı bulunan verici teleks cihazları  - 30
8517.69.90.90.14  - - - - - Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 mi-    
            liwatt dan küçük) telsiz cihazları  - 30
8517.69.90.90.15  - - - - - Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları  - 30
8517.69.90.90.16  - - - - - Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları  - 30
8517.69.90.90.17  - - - - - Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları  - 30
8517.69.90.90.18  - - - - - Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları  - 30
8517.69.90.90.21  - - - - - Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100    
            miliwatt dan az olanlar) - 30
8517.69.90.90.22  - - - - - Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici ci-    
             hazları hariç) - 30
8517.69.90.90.23  - - - - - Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları - 30
8517.69.90.90.29  - - - - - Diğerleri  - 30
8517.70  -  Aksam ve parçalar:    
   - - Antenler ve her tür yansıtıcı antenler; bunlara ait aksam ve parçalar:    
   - - - Telsiz telefon veya telsiz telgraf  cihazları ile kullanılan türde antenler:    
8517.70.11.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
8517.70.11.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8517.70.15.00.00  - - - Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için     
        teleskopik veya kamçı tipi antenler - 50
   - - - Diğerleri:    
8517.70.19.00.11  - - - - Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri - 50
8517.70.19.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
   - - - Telefon cihazlarına ait olanlar    
8517.70.90.00.11  - - - - Telefon tuş takımı - 30
8517.70.90.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
8517.70.90.00.21  - - - - Telgraf santrallerine ait olanlar - 30
8517.70.90.00.22  - - - - Teleprinterlere ait olanlar - 30
8517.70.90.00.23  - - - - Telefaksa ait olanlar - 30
8517.70.90.00.29  - - - - Diğerleri - 30
       
85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte     
  edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan    
  kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir    
  mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler;elektrikli    
   ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses  amplikatörleri:    
8518.10  - Mikrofonlar ve bunların mesnetleri:    
8518.10.30.00.00  - - Telekomünikasyon kullanımına mahsus  boyu  3 mm'yi , çapı 10 mm'yi geçmeyen,      
          frekans aralığı 300 Hz'den 3,4 KHz'e kadar olan  mikrofonlar   - 30
   - - Diğerleri :    
8518.10.95.10.00  - - - Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar - 30
8518.10.95.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - Hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın):    
8518.21.00.00.00  - - Kabinine monte edilmiş tek hoparlör Adet 40
8518.22.00.00.00  - - Aynı kabine monte ediImiş birden fazIa hoparlörIer Adet 40
8518.29  - - DiğerIeri:    
   - - - Telekomünikasyon kullanımına mahsus çapı 50 mm'yi geçmeyen frekans    
      aralığı 300 Hz' den 3,4 KHz'e kadar olan hoparlörler:    
8518.29.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
8518.29.30.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8518.29.95.00.00  - - - Diğerleri Adet 40
8518.30  - Başa takıIan kulakIıkIar, kulağa takıIan kuIaklıklar (bir mikrofonla     
     kombine halde olsun olmasın), ve bir mikrofon ve bir veya daha    
     fazla hoparlör içeren setler:    
8518.30.20.00.00  - - Telli telefon ahizeleri - 30
   - - Diğerleri :    
8518.30.95.10.00  - - -  Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 30
8518.30.95.20.00  - - - Telli telefon cihazlarına ait olanlar - 30
8518.30.95.30.00  - - - Telli telgraf cihazlarına ait olanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
8518.30.95.90.11  - - - - Radyoda kullanılanlar - 50
8518.30.95.90.12  - - - - Televizyonda kullanılanlar - 50
8518.30.95.90.19  - - - - Diğerleri - 50
8518.40  - ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer):    
8518.40.30.00.00  - - Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri - 50
   - - DiğerIeri:    
8518.40.81.00.00  - - - Sadece tek kanallı olanlar Adet 50
8518.40.89.00.00  - - - DiğerIeri Adet 50
8518.50.00.00.00  - Takım halindeki ses yükselteçleri Adet 50
8518.90  - Aksam ve parçalar:       '    
8518.90.00.10.00  - - Telli telefon cihazIarına ait oIanlar - 30
8518.90.00.20.00  - - Telli telefon cihazlarının mikrofonIarına ait olanlar - 30
8518.90.00.30.00  - - Mikrofon ve mesnetlerine ait olanlar - 30
8518.90.00.40.00  - - Telli telgraf ve telsiz cihazlarına ait olanlar - 30
8518.90.00.50.00  - - Hoparlörlere ait olanlar - 40
8518.90.00.90.00  - - DiğerIeri - 50
       
85.19  Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar    
8519.20  - Madeni para,banknot, banka kartları, jetonla veya diğer ödeme araçları    
     ile çalışan cihazlar    
8519.20.10.00.00  - - Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar Adet 60
   - - DiğerIeri:  
8519.20.91.00.00  - - - Lazer okuma sistemliler  Adet 60
   - - - DiğerIeri:    
8519.20.99.00.11  - - - - Makara tipi Adet 60
8519.20.99.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8519.30.00.00.00  - Plak döndürücüler (pikaplar) Adet 60
8519.50.00.00.00  - Telefonlara cevap verme makinaları Adet 60
   - Diğer cihazlar:  
8519.81.00  - - Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar  
   - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset çalarlar dahil)  
        (ses kayıt cihazıyla mücehhez olmayanlar)    
8519.81.11.00.00  - - - - Yazıya dönüştürme makinaları Adet 60
   - - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar   
8519.81.15.00.00  - - - - - Cep tipi kaset çalarlar Adet 60
   - - - - - Diğerleri, kaset tipi:  
8519.81.21.00.00  - - - - - - Analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8519.81.25.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - - Diğerleri:  
   - - - - - -Lazer okuma sistemliler :  
8519.81.31.00.00  - - - - - - - Motorlu taşıtlarda kullanılan tipte olup, çapı 6,5 cm.yi geçmeyen   
                diskleri kullanılan tipte olanlar Adet 60
8519.81.35.00.00  - - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - - - Diğerleri:    
8519.81.45.00.11  - - - - - - - Makara tipi Adet 60
8519.81.45.00.19  - - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğer cihazlar    
8519.81.51.00.00  - - - - Dikte makinaları ( harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar) Adet 60
   - - - - Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar  
           vermeye mahsus tertibatı olanlar):  
   - - - - - Kaset tipi :  
   - - - - - -İçinde yükseltici ve bir veya daha fazla hoparlörü olanlar:  
8519.81.55.00.00  - - - - - - - Harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilenler Adet 60
8519.81.61.00.00  - - - - - - - Diğerleri Adet 60
8519.81.65.00.00  - - - - - - Cep tipi kaydetme cihazları Adet 60
8519.81.75.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - - Diğerleri:  
8519.81.81.00.00  - - - - - - Makara tipi manyetik bant kullanılan 19 cm/saniyelik tek devirli veya  
            19 cm/saniyelik ve daha düşük hızlardaki bir kaç devirli ses kaydet-  
            meye veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus olanlar Adet 60
8519.81.85.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 60
8519.81.95.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
8519.89  - - DiğerIeri :  
   - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (ses kayıt cihazı ile  
       mücehhez olmayanlar):  
8519.89.11.00.00  - - - - Pikaplar ( 8519.20 alt pozisyonunda yer alanlar hariç) Adet 60
8519.89.15.00.00  - - - - Yazıya dönüştürme makinaları Adet 60
8519.89.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8519.89.90.10.00  - - - - Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye     
          mahsus cihazlar Adet 60
8519.89.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 60
       
[85.20]      
       
85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun    
  olmasın):    
8521.10  - Manyetik bantlı olanlar:    
8521.10.20.00.00  - - Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi    
         geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar  Adet 60
8521.10.95.00.00  - - Diğerleri: Adet 60
8521.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 60
       
85.22 Sadece ve esas itibariyle 85.19 ila 85.21 Pozisyonlarında yer alan    
  cihazların aksam, parça ve aksesuarı :    
8522.10.00.00.00  - Pick-up okuyucu kafalar - 40
8522.90  - Diğerleri:    
8522.90.30.00.00  - - İğneler; iğneler için elmaslar, safirler ve diğer  kıymetli veya yarı kıymetli    
          taşlar (tabii, sentetik  veya terkip yoluyla elde edilmiş) (monte edilmiş    
          olsun olmasın) - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik montajlar:    
8522.90.41.00.00  - - - - 8519.50.00.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus olanlar - 40
   - - - - Diğerleri:    
8522.90.49.10.00  - - - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar  - 60
8522.90.49.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
8522.90.70.00.00  - - - Ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar  vermeye mahsus cihazların      
             imalinde kullanılan  türde toplam kalınlığı 53 mm.yi geçmeyen    
             tek kaset asambleleri - 40
   - - - Diğerleri:    
8522.90.80.10.00  - - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus     
              sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar - 60
   - - - - Diğerleri:    
8522.90.80.90.11  - - - - - Video kafaları - 40
8522.90.80.90.12  - - - - - Video kafalarının aksam, parça ve aksesuarı - 40
8522.90.80.90.19  - - - - - Diğerleri - 40
       
85.23  Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar,     
  katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler    
   ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve    
    kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)    
   - Manyetik mesnetler:    
8523.21.00.00.00  - - Manyetik şeritli kartlar Adet 40
8523.29  - - Diğerleri:    
   - - - Manyetik bantlar; manyetik diskler:    
   - - - - Kayıt yapılmamış olanlar:    
8523.29.15.00.18  - - - - - Video bantları Adet 40
8523.29.15.00.29  - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - - Diğerleri:    
8523.29.31.00.00  - - - - - Ses veya görüntü  dışındaki diğer fenomenleri tekrar vermeye mahsus    
             olanlar Adet 40
8523.29.33.00.00  - - - - - Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya    
            etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  gö-    
            rüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus     
             olanlar  Adet 40
   - - - - - Diğerleri:    
8523.29.39.00.16  - - - - - - Video bantları Adet 40
8523.29.39.00.18  - - - - - - Diğerleri Adet 40
8523.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
8523.40  - Optik mesnetler:    
   - - Kayıt yapılmamış olanlar:    
    - - - Silinebilirlik hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma      
         sistemleri için diskler    
8523.40.11.00.11  - - - - Lazer diskler Adet 40
8523.40.11.00.12  - - - - Compact Disk (CD) Adet 40
8523.40.11.00.19  - - - - Diğerleri Adet 40
    - - - Silinebilirlik hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı     
           aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler    
8523.40.13.00.11  - - - - Lazer diskler Adet 40
8523.40.13.00.12  - - - - Compact Disk (CD) Adet 40
8523.40.13.00.19  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
8523.40.19.00.11  - - - - Lazer diskler - 40
8523.40.19.00.12  - - - - Compact Disk (CD) - 40
8523.40.19.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Lazer okuma sistemleri için diskler:    
8523.40.25.00.00  - - - - Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus     
           olanlar Adet 40
   - - - - Sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar:    
8523.40.31.00.00  - - - - - Çapı 6,5 cm. i geçmeyenler Adet 40
8523.40.39.00.00  - - - - - Çapı 6,5 cm. i geçenler Adet 40
   - - - - Diğerleri :    
   - - - - - Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya    
             etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  gö-    
              rüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus     
             olanlar:    
8523.40.45.00.11  - - - - - - Dijital cok yönlü diskler (DVD) Adet 40
8523.40.45.00.19  - - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - - - Diğerleri :    
8523.40.51.00.00  - - - - - - Dijital cok yönlü diskler (DVD) Adet 40
8523.40.59.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
8523.40.91.00.00  - - - - Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus     
           olanlar Adet 40
8523.40.93.00.00  - - - - Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya    
            etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  gö-    
            rüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus     
             olanlar Adet 40
8523.40.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - Yarı iletken mesnetler:    
8523.51  - - Katı hal kalıcı depolama aygıtları:    
8523.51.10.00.00  - - - Kayıt yapılmamış olanlar Adet 40
   - - - Diğerleri:    
8523.51.91.00.00  - - - - Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus     
           olanlar Adet 40
8523.51.93.00.00  - - - - Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya    
            etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  gö-    
            rüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus     
             olanlar Adet 40
8523.51.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8523.52  - - Akıllı kartlar    
8523.52.10.00.00  - - - İki veya daha fazla elektronik entegre devreli olanlar Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8523.52.90.10.00  - - - - Yakınlık (proximity) kartları veya künyeleri Adet 50
8523.52.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8523.59  - - Diğerleri:    
8523.59.10.00.00  - - - Kayıt yapılmamış olanlar Adet 40
   - - - Diğerleri:    
8523.59.91.00.00  - - - - Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus     
           olanlar Adet 40
8523.59.93.00.00  - - - - Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya    
            etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  gö-    
            rüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus     
             olanlar Adet 40
8523.59.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8523.80  - Diğerleri:    
8523.80.10.00.00  - - Kayıt yapılmamış olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
8523.80.91.00.00  - - - Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus     
           olanlar - 40
8523.80.93.00.00  - - - Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da  kullanıcıya    
            etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı  gö-    
            rüntü, ses, bilgi ve  komutların gösterimlerini  tekrar vermeye mahsus     
             olanlar - 40
8523.80.99.00.00  - - - Diğerleri - 40
       
[85.24]      
       
85.25  Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı  
   veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye  mahsus cihazı  
   olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü  
    kaydedici kameralar  
8525.50  - Verici cihazlar  
8525.50.00.00.11  - - Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar Adet  50
8525.50.00.00.12  - - Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar Adet  50
8525.50.00.00.13  - - Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil) Adet  50
8525.50.00.00.19  - - Verici diğer cihazlar  Adet  50
8525.60  - Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar:    
8525.60.00.00.15  - - Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar) Adet 50
8525.60.00.00.17  - - Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil) Adet 50
8525.60.00.00.29  - - Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar Adet 50
8525.80  - Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici  
    kaydedici kameralar    
   - - Televizyon kameraları:  
   - - - Üç veya daha fazla kamera tüpü olanlar  
8525.80.11.00.11  - - - - Yalnız görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
8525.80.11.00.12  - - - - Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
   - - - Diğerleri  
8525.80.19.00.11  - - - - Yalnız görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
8525.80.19.00.12  - - - - Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
8525.80.30.00.00  - - Dijital kameralar Adet 60
   - - Görüntü kaydedici kameralar :  
8525.80.91.00.00  - - - Sadece televizyon  kameralarının aldığı ses  ve görüntüleri kaydedebilenler Adet 60
8525.80.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
       
85.26 Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları    
  ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları:    
8526.10  - Radar cihazları:    
8526.10.00.00.11  - - Telsiz altimetreleri - 50
8526.10.00.00.12  - - Meteorolojik radarlar - 50
8526.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
   - Diğerleri:    
8526.91  - - Telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları:    
8526.91.20.00.00  - - - Telsiz seyrüsefer alıcıları Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8526.91.80.00.11  - - - - İstikamet bulucular - 50
8526.91.80.00.13  - - - - Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları - 50
8526.91.80.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8526.92  - - Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları:    
8526.92.00.10.00  - - - Oyuncaklar ve küçültülmüş modeller için uzaktan kumanda etmeye    
            mahsus telsiz cihazları - 100
8526.92.00.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8526.92.00.90.11  - - - - Kapı açıcılar - 50
8526.92.00.90.13  - - - - Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda     
              cihazları (remote control) - 50
8526.92.00.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
85.27  Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya     
   kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte     
  olsun olmasın):    
   - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı     
     cihazlar:     
8527.12  - - Cep tipi radyo kaset çalar    
8527.12.10.00.00  - - - Analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.12.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8527.13  - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olan diğer cihazlar:    
8527.13.10.00.00  - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - Diğerleri :    
8527.13.91.00.00  - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.13.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
8527.19.00.00.00  - - Diğerleri  Adet 60
   - Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda    
     kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlar:    
8527.21  - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olanlar:    
   - - - Numerik Radyo Data sistem sinyallerini alabilen ve çözebilenler:    
8527.21.20.00.00  - - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri :    
8527.21.52.00.00  - - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.21.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8527.21.70.00.00  - - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8527.21.92.00.00  - - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.21.98.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
8527.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Diğerleri:    
8527.91  - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olanlar:    
   - - - Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar :    
8527.91.11.00.00  - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.91.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8527.91.35.00.00  - - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri :    
8527.91.91.00.00  - - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.91.99.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
8527.92  - - Ses kayıt ve kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olmayıp sadece saatle birlikte bulunanlar:    
8527.92.10.00.00  - - - Çalar saatli radyolar Adet 60
8527.92.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8527.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
       
85.28  Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayan-  
   lar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses   
     veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):  
   -  Katod ışını lambalı olanlar:  
8528.41.00.00.00  - - Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik  
      bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar Adet 20
8528.49  - - Diğerleri:  
8528.49.10.00.00  - - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar Adet 60
   - - - Renkli olanlar:  
8528.49.35.00.00  - - - - Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar Adet 50
   - - - - Diğerleri :  
8528.49.91.00.00  - - - - - Tarama parametresi 625 satırı geçmeyenler  Adet 50
8528.49.99.00.00  - - - - -Tarama parametresi 625 satırı geçenler  Adet 50
   - Diğer monitörler:  
8528.51.00.00.00  - - Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik  
      bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar Adet 20
8528.59  - - Diğerleri:  
   - - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar:    
8528.59.10.00.11  - - - - DVI veya VGA konnektörlerinden en az birini içeren, ekran köşegen uzunluğu    
           77,50 cm'yi geçmeyen, en boy oranı 1:1, 4:3, 5:4 veya 16:10 olan , çözünürlüğü     
          1,92 megapikseli geçen ve nokta atımı 0,3 mm'yi geçmeyen LCD monitörler Adet 60
8528.59.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Renkli olanlar:    
   - - - - LCD monitörler :  
8528.59.90.00.11  - - - - - Ekran köşegen uzunluğu 55,9 cm'yi geçmeyen, en boy oranı    
             1:1, 4:3, 5:4 veya 16:10 olanlar Adet 50
8528.59.90.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
8528.59.90.00.90  - - - - Diğerleri Adet 50
   - Projektörler :  
8528.61.00.00.00  - - Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik  
      bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar Adet 20
8528.69  - - Diğerleri:  
8528.69.10.00.00  - - - Düz panel göstergeler aracılığıyla (örn.sıvı kristal  tertibat)  çalışan,   
        otomatik bilgi işlem makinaları  tarafından üretilen dijital bilgileri   
        gösterebilenler Adet 60
   - - - Diğerleri  :  
8528.69.91.00.00  - - - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar Adet 60
8528.69.99.00.00  - - - - Renkli olanlar Adet 60
   - Televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses   
     veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):  
8528.71  - - Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmamış  
       olanlar:  
   - - - Görüntü (video ) tunerleri :  
8528.71.11.00.00  - - - - Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus   
           elektronik montajlar Adet 50
8528.71.13.00.00  - - - - Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim  
            fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci  
             esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes) Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8528.71.19.00.11  - - - - - Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar Adet 50
8528.71.19.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
8528.71.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8528.72  - - Diğerleri, renkli olanlar:  
8528.72.10.00.00  - - - Teleprojektörler  Adet 50
8528.72.20.00.00  - - - Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri :  
   - - - - İçinde resim tüpü olanlar:  
   - - - - - Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar;  
8528.72.31.00.00  - - - - - - Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçmeyenler Adet 50
8528.72.33.00.00  - - - - - - Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçen fakat 52 cm.yi  
                 geçmeyenler Adet 50
8528.72.35.00.00  - - - - - - Ekran köşegen uzunluğu 52 cm.yi geçen fakat 72 cm.yi   
                 geçmeyenler Adet 50
8528.72.39.00.00  - - - - - - Ekran köşegen uzunluğu 72 cm.yi geçenler Adet 50
   - - - - - Diğerleri :  
   - - - - - - Tarama parametresi 625 satırı geçmeyenler :  
8528.72.51.00.00  - - - - - - - Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçmeyenler Adet 50
8528.72.59.00.00  - - - - - - - Ekran köşegen uzunluğu 75 cm.yi geçenler Adet 50
8528.72.75.00.00  - - - - - - Tarama parametresi 625 satırı geçenler  Adet 50
   - - - - Diğerleri :  
   - - - - - Ekranının eni ile boyu arasındaki oran 1,5 dan az olanlar    
8528.72.91.00.11  - - - - - - LCD TV'ler Adet 50
8528.72.91.00.12  - - - - - - Plazma TV'ler Adet 50
8528.72.91.00.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - Diğerleri    
8528.72.99.00.11  - - - - - - LCD TV'ler Adet 50
8528.72.99.00.12  - - - - - - Plazma TV'ler Adet 50
8528.72.99.00.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
8528.73.00.00.00  - - Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar Adet 50
 
85.29 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan  
  cihazlara mahsus aksam ve parçalar:    
8529.10  - Antenler ve her tür yansıtıcı antenler; bunlara     
     ait  aksam ve parçalar:    
   - - Antenler:    
8529.10.11.00.00  - - - Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için     
        teleskopik veya kamçı tipi antenler - 50
   - - - Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri:    
   - - - - Uydu yayınlarını alıcı antenler:    
8529.10.31.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8529.10.31.90.00  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
8529.10.39.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8529.10.39.90.00  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte edilmişler dahil):    
8529.10.65.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
8529.10.65.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8529.10.69.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
   - - - - Diğerleri:    
8529.10.69.90.11  - - - - - Radyo-televizyon verici antenleri - 50
8529.10.69.90.13  - - - - - Uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının antenleri - 50
8529.10.69.90.18  - - - - - Diğerleri - 50
   - - Anten filtreleri ve separatörler:    
8529.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
8529.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8529.10.95.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8529.10.95.90.11  - - - - Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri - 50
8529.10.95.90.19  - - - - Diğerleri - 50
8529.90  - Diğerleri:    
   - -   8525 60 00,  8525 80 30,  8528 41 00, 8528 51 00 ve 8528 61 00    
         alt pozisyonlarında yer alan cihazların aksam ve parçaları    
8529.90.20.00.11  - - - Plastikten olanlar - 50
8529.90.20.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Kabinler ve mobilyalar :    
8529.90.41.00.00  - - - - Ahşap olanlar  - 50
   - - - - Diğer maddelerden olanlar:  
8529.90.49.00.11  - - - - - Plastikten olanlar - 50
8529.90.49.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar:    
8529.90.65.10.00  - - - - 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın     
  biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar - 50
8529.90.65.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
8529.90.92.00.00  - - - - 8525 80 11 ve 8525 80 19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları     
           ve 8527 ile  85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar - 50
   - - - - Diğerleri:    
8529.90.97.10.00  - - - - - 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın   
  biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar - 50
8529.90.97.90.00  - - - - - Diğerleri - 50
       
85.30 Demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili nehir yolları, taşıt park    
  yerleri, limanlar veya hava alanlarında kullanılmaya mahsus     
  elektrikli işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları     
  (86.08 pozisyonunda yer alanlar hariç) :    
8530.10.00.00.00  - Demiryolları veya tramvaylar için cihazlar - 15
8530.80  - Diğer cihazlar    
8530.80.00.00.11  - - Limanlarda ve hava meydanlarında trafiğin otomatik olarak kontrol ve     
        idaresine mahsus elektrikli cihazlar - 15
8530.80.00.00.12  - - Karayolları trafiğine mahsus cihazlar - 15
8530.80.00.00.19  - - Diğerleri - 15
8530.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 15
       
85.31 Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (örneğin; ziller, sirenler,     
  gösterge tabloları, hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar) (85.12     
  veya 85.30 pozisyonlarında yer alanlar hariç):    
8531.10  - Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar:    
   - - Binalarda  kullanılan türde olanlar:    
8531.10.30.00.11  - - - Gaz alarm cihazları Adet 50
8531.10.30.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8531.10.95.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8531.20  - Gösterge tabloları [sıvı kristal tertibatlı (LCD) veya ışık veren diyod    
      tertibatlı (LED) olanlar]:    
8531.20.20.00.00  - - Işık veren diyod tertibatlı olanlar (LED) - 50
   - - Sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD) :    
   - - - Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD):    
8531.20.40.00.11  - - - - Renkli olanlar - 50
8531.20.40.00.12  - - - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar - 50
8531.20.95.00.00  - - - Diğerleri - 50
8531.80  - Diğer cihazlar :    
8531.80.20.00.00  - - Düz panel gösterge tertibatı - 50
   - - Diğerleri    
8531.80.95.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
8531.80.95.90.00  - - - Diğerleri - 50
8531.90  - Aksam ve parçalar:     
8531.90.20.00.00  - - 8531.20 ve 8531.80.20.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar - 50
8531.90.85.00.00  - - Diğerleri - 50
       
85.32 Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik    
  kondansatörleri:    
8532.10  - 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0,5 kvar veya    
     daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç    
     kondansatörleri)    
8532.10.00.00.11  - - Kuru kondansatörler - 35
8532.10.00.00.12  - - Yağ emdirilmiş kondansatörler - 35
8532.10.00.00.13  - - Yağ içine konmuş kondansatörler - 35
8532.10.00.00.19  - - Diğerleri - 35
   - Diğer sabit kondansatörler:    
8532.21  - - Tantal kondansatörler    
8532.21.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8532.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.22  - - Aluminyum elektrolitik kondansatörler    
8532.22.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8532.22.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.23  - - Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)    
8532.23.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8532.23.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.24.00.00.00  - - Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı) - 35
8532.25  - - Kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler    
8532.25.00.00.11  - - - Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler - 35
8532.25.00.00.19  - - - Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler - 35
8532.25.00.00.21  - - - Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler - 35
8532.25.00.00.29  - - - Plastik dielektrikli diğer kondansatörler - 35
8532.25.00.00.31  - - - Kağıt ve plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli) - 35
8532.29  - - Diğerleri    
8532.29.00.00.11  - - - Meksefe olarak kullanılan kondansatörler - 35
8532.29.00.00.12  - - - Antiparazit kondansatörleri - 35
8532.29.00.00.13  - - - Yüksek frekanslı (50/60 Hz'den büyük) fırın kondansatörleri  - 35
8532.29.00.00.14  - - - Çok değerli sabit kondansatörler - 35
8532.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.30  - Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler    
8532.30.00.00.11  - - Bağlantı bacakları olanlar - 40
8532.30.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8532.90  - Aksam ve parçalar:    
8532.90.00.10.00  - - Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları - 35
8532.90.00.90.00  - - Diğerleri - 40
       
85.33 Elektrik rezistansları (reostalar ve potansiyometreler dahil) (ısıtıcı    
  rezistanslar hariç):    
8533.10  - Karbonlu sabit rezistanslar (terkip veya film tipleri)    
8533.10.00.00.11  - - Karbon terkipli rezistanlar (bağlantı bacaklılar) - 35
8533.10.00.00.19  - - Karbon terkipli diğer rezistanlar - 35
8533.10.00.00.21  - - Karbon film rezistanlar (bağlantı bacaklılar) - 35
8533.10.00.00.29  - - Karbon film diğer rezistanlar - 35
   - Diğer sabit rezistanslar:    
8533.21  - - Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için    
8533.21.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8533.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8533.29.00.00.00  - - Diğerleri - 35
   - Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler    
     dahil):    
8533.31  - - Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için    
8533.31.00.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.31.00.00.12  - - - Bacaklı potansiyometreler - 35
8533.31.00.00.19  - - - Diğer potansiyometreler - 35
8533.31.00.00.29  - - - Diğerleri - 35
8533.39  - - Diğerleri    
8533.39.00.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.39.00.00.12  - - - Potansiyometreler - 35
8533.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8533.40  - Diğer değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil):    
   - - Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için    
8533.40.10.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.40.10.00.12  - - - Bacaklı potansiyometreler - 35
8533.40.10.00.19  - - - Diğer potansiyometreler - 35
8533.40.10.00.29  - - - Diğerleri - 35
   - - Diğerleri    
8533.40.90.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.40.90.00.12  - - - Potansiyometreler - 35
8533.40.90.00.19  - - - Diğerleri - 35
8533.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
8534.00 Baskı devreler:    
   - Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içerenler:    
   - - Çok katlı devreler    
8534.00.11.00.11  - - - Elastiki olanlar - 25
8534.00.11.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri    
8534.00.19.00.11  - - - Elastiki olanlar - 25
8534.00.19.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - Diğer pasif elemanlılar    
8534.00.90.00.11  - - Kalın film devreleri - 25
8534.00.90.00.19  - - Diğerleri - 25
       
85.35 Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması    
  (açılıp kapatılması) veya korunmasına veya elektrik devresine veya     
  elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı    
  (örneğin; anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayı-    
  cılar, dalga bastırıcılar, fişler ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları):    
8535.10.00.00.00  - Eriyen iletkenli sigortalar - 50
   - Otomatik devre kesiciler:    
8535.21  - - Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar    
8535.21.00.00.11  - - - SF6 gazlı otomatik devre kesiciler - 50
8535.21.00.00.12  - - - Az yağlı otomatik devre kesiciler - 50
8535.21.00.00.13  - - - Vakumlu otomatik devre kesiciler - 50
8535.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8535.29  - - Diğerleri    
8535.29.00.00.11  - - - SF6 gazlı otomatik devre kesiciler - 50
8535.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8535.30  - Devre ayırıcılar ve yük ayırıcılar:    
   - - Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar    
8535.30.10.00.11  - - - Devre ayırıcıları - 50
8535.30.10.00.12  - - - Vakum kazanlı yük ayırıcıları - 50
8535.30.10.00.19  - - - Diğer yük ayırıcıları - 50
   - - Diğerleri    
8535.30.90.00.11  - - - Devre ayırıcıları - 50
8535.30.90.00.12  - - - Yük ayırıcıları - 50
8535.40  - Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar    
8535.40.00.00.11  - - Parafudrlar - 50
8535.40.00.00.12  - - Gerilim sınırlayıcılar - 50
8535.40.00.00.13  - - Dalga bastırıcılar - 50
8535.40.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8535.90  - Diğerleri    
8535.90.00.00.11  - - Bağlantı kutuları - 50
8535.90.00.00.12  - - Röleler - 50
8535.90.00.00.13  - - Komütatörler - 50
8535.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
85.36 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanma-    
  sına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devre-    
  sinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anah-    
  tarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler,    
  ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik    
   lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar)    
8536.10  - Eriyen iletkenli sigortalar:    
   - - 10 A.i geçmeyen akım için olanlar    
8536.10.10.00.11  - - - Cam sigortalar - 50
8536.10.10.00.12  - - - Bıçaklı sigortalar - 50
8536.10.10.00.13  - - - D tipi sigortalar - 50
8536.10.10.00.14  - - - Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) - 50
8536.10.10.00.15  - - - Termal sigortalar - 50
8536.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - 10 A .i geçen fakat 63 A.'i geçmeyen akım için olanlar    
8536.10.50.00.11  - - - Cam sigortalar - 50
8536.10.50.00.12  - - - Bıçaklı sigortalar - 50
8536.10.50.00.13  - - - D tipi sigortalar - 50
8536.10.50.00.14  - - - Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) - 50
8536.10.50.00.15  - - - Termal sigortalar - 50
8536.10.50.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - 63 A.i geçen akım için olanlar    
8536.10.90.00.11  - - - Cam sigortalar - 50
8536.10.90.00.12  - - - Bıçaklı sigortalar - 50
8536.10.90.00.13  - - - D tipi sigortalar - 50
8536.10.90.00.14  - - - Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) - 50
8536.10.90.00.15  - - - Termal sigortalar - 50
8536.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8536.20  - Otomatik devre kesiciler:    
   - - 63 A.i geçmeyen akım için olanlar    
8536.20.10.00.11  - - - Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) - 50
8536.20.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - 63 A.i geçen akım için olanlar    
8536.20.90.00.11  - - - Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) - 50
8536.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8536.30  - Elektrik devrelerinin korunmasına mahsus diğer teçhizat:    
8536.30.10.00.00  - - 16 A.i geçmeyen akım için olanlar - 50
8536.30.30.00.00  - - 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar - 50
8536.30.90.00.00  - - 125 A.i geçen akım için olanlar - 50
   - Röleler:    
8536.41  - - Anma gerilimi 60 voltu geçmeyenler:    
8536.41.10.00.00  - - - Anma akımı 2 A.i geçmeyenler - 50
8536.41.90.00.00  - - - Anma akımı 2 A.i geçenler - 50
8536.49  - - Diğerleri    
8536.49.00.00.11  - - - Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen    
          kontaktörler - 50
8536.49.00.00.12  - - - Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçen kon-    
          taktörler - 50
8536.49.00.00.13  - - - Aşırı akım termik röleleri - 50
8536.49.00.00.14  - - - Senkron motorlu zaman röleleri - 50
8536.49.00.00.19  - - - Diğer zaman röleleri - 50
8536.49.00.00.29  - - - Diğerleri - 50
8536.50  - Diğer anahtarlar :    
8536.50.03.00.00  - - Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları      
        ( İzole edilmiş tristör AC anahtarları )     - 50
8536.50.05.00.00  - - Bir transistör ve lojik chip (chip-on chip technology)  ihtiva eden elektronik     
       anahtarlar ( ısı korumalı elektronik anahtarlar dahil )  - 50
8536.50.07.00.00  - - 11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar  - 50
   - - Diğerleri :    
   - - - Anma gerilimi 60 voltu geçmeyenler:    
8536.50.11.00.00  - - - - Basma düğmeli olanlar - 50
   - - - - Rotatif olanlar    
8536.50.15.00.11  - - - - - Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtarlar - 50
8536.50.15.00.12  - - - - - Kontak akımı 10 A. i geçen rotatif anahtarlar - 50
8536.50.19.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
8536.50.80.00.11  - - - - Floresans ampuller için komple starterler - 50
8536.50.80.00.13  - - - - Komütatörler - 50
8536.50.80.00.14  - - - - Mikro anahtarlar - 50
8536.50.80.00.15  - - - - Ev tipi anahtarlar - 50
8536.50.80.00.16  - - - - Kollu şalterler - 50
8536.50.80.00.17  - - - - Paket şalterler - 50
8536.50.80.00.18  - - - - Diğerleri - 50
   - Ampul duyları, fişler ve soketler (prizler):     
8536.61  - - Ampul duyları:    
8536.61.10.00.00  - - - Edison ampul duyları - 50
8536.61.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8536.69  - - Diğerleri:    
8536.69.10.00.00  - - - Koaksiyal kablolar için olanlar - 50
8536.69.30.00.00  - - - Baskı devreler için olanlar - 50
   - - - Diğerleri    
8536.69.90.00.11  - - - - Ev tipi fişler ve soketler - 50
8536.69.90.00.13  - - - - Vidasız - lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri - 50
8536.69.90.00.18  - - - - Diğerleri - 50
8536.70  - Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar    
8536.70.00.10.00  - - Plastikten olanlar - 150
8536.70.00.20.00  - - Seramikten olanlar - 50
8536.70.00.30.00  - - Bakırdan olanlar - 40
8536.70.00.50.00  - - Demir veya çelikten olanlar - 50
8536.90  - Diğer teçhizat:    
8536.90.01.00.00  - - Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar - 50
8536.90.10.00.00  - - Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları - 50
8536.90.20.00.00  - - Yarı iletken diskleri test ediciler - 50
8536.90.85.00.00  - - Diğerleri - 50
       
85.37 Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36 pozis-    
  yonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar,     
  panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda    
  yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol    
  cihazları (85.17 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç) :    
8537.10  - Gerilimi 1000 voltu geçmeyenler:    
8537.10.10.00.00  - - Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları - 40
   - - Diğerleri:    
8537.10.91.00.00  - - - Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları - 40
   - - - Diğerleri    
8537.10.99.00.11  - - - - Asansörler için komple kumanda veya tevzi panoları - 40
8537.10.99.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8537.20  - Gerilimi 1000 voltu geçenler:    
8537.20.91.00.00  - - Gerilimi 1000 voltu geçen fakat 72,5 kV.u geçmeyenler - 40
8537.20.99.00.00  - - Gerilimi 72,5 kV.u geçenler - 40
       
85.38 Sadece ve esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında    
  yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar:    
8538.10.00.00.00  - 85.37 Pozisyonunda yer alan eşya için tablolar, panolar, konsollar,    
     masalar, kabinler ve diğer mesnetler (cihazla donatılmamış) - 25
8538.90  - Diğerleri:    
   - - 8536.90.20.00 Alt pozisyonunda yer alan disk test edicilere    
         mahsus olanlar :    
8538.90.11.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar - 25
8538.90.19.00.00   - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri    
8538.90.91.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar - 25
   - - - Diğerleri    
8538.90.99.00.11  - - - - 8535.10 Alt pozisyonundakilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.12  - - - - 8535.21 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri - 25
8538.90.99.00.19  - - - - 8535.21 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı - 25
8538.90.99.00.21  - - - - 8535.29 Alt pozisyonundakilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.22  - - - - 8535.30 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri - 25
8538.90.99.00.29  - - - - 8535.30 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı - 25
8538.90.99.00.31  - - - - 8536.10 Alt pozisyonundakilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.32  - - - - 8536.20 Alt pozisyonundaki ev tipi minyatür devre kesicilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.33  - - - - 8536.20 Alt pozisyonundaki diğer otomatik devre kesicilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.34  - - - - 8536.41 ve 8536.49  Alt pozisyonundakilerin aksamı (kontaktörler hariç) - 25
8538.90.99.00.35  - - - - 8536.49 Alt pozisyonundaki kontaktörlerin aksamı - 25
8538.90.99.00.39  - - - - Diğerleri - 25
       
85.39 Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far    
  üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil);    
  ark lambaları:    
8539.10  - Monoblok far üniteleri:    
8539.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8539.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
   - Diğer flamanlı ampuller (mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller    
     hariç):    
8539.21  - - Tungsten flamanlı halojenli ampuller:    
8539.21.30.00.00  - - - Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8539.21.92.00.00  - - - - Gerilimi 100 voltu geçenler Adet 50
8539.21.98.00.00  - - - - Gerilimi 100 voltu geçmeyenler Adet 50
8539.22  - - Diğerleri (gücü 200 W.ı geçmeyen ve gerilimi 100 voltu geçenler):    
8539.22.10.00.00  - - - Reflektör ampulleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8539.22.90.00.11  - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydın-    
             latma ampulleri (CRS)  Adet 50
8539.22.90.00.12  - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (sili-    
             ka, mantar, mum, top, renkli) Adet 50
8539.22.90.00.13  - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm.den az  dekoratif ampuller (25 mm. hariç) Adet 50
8539.22.90.00.14  - - - - Tüp şeklinde flamanlı ampuller Adet 50
8539.22.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8539.29  - - Diğerleri:    
8539.29.30.00.00  - - - Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden    
         olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Gerilimi 100 voltu geçenler    
8539.29.92.00.11  - - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı ay-    
               dınlatma ampulleri (CRS)  Adet 50
8539.29.92.00.12  - - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (sili-    
               ka, mantar, mum, top, renkli) Adet 50
8539.29.92.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Gerilimi 100 voltu geçmeyenler    
8539.29.98.00.11  - - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto    
               ampulleri hariç) Adet 50
8539.29.98.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - Deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç):    
8539.31  - - Sıcak katodlu floresanslar:    
   - - - Çift dipli olanlar    
8539.31.10.00.11  - - - - Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür    
              floresans ampuller) Adet 50
8539.31.10.00.12  - - - - Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen  doğrusal tüp    
             floresans ampuller Adet 50
8539.31.10.00.13  - - - - Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller Adet 50
8539.31.10.00.14  - - - - Doğrusal olmayan floresans ampuller Adet 50
   - - - Diğerleri    
8539.31.90.00.11  - - - - Simit şeklinde olanlar Adet 50
8539.31.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8539.32  - - Civa veya sodyum buharlı ampuller; metal halitli ampuller:    
   - - - Civa buharlı ampuller     
8539.32.10.00.11  - - - - Metal halojenür katkılı olanlar Adet 50
8539.32.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8539.32.50.00.00  - - - Sodyum buharlı ampuller Adet 50
8539.32.90.00.00  - - - Metal halitli ampuller Adet 50
8539.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Morötesi veya kızılötesi ışınlı ampuller; ark lambaları:    
8539.41.00.00.00  - - Ark lambaları Adet 50
8539.49  - - Diğerleri:    
8539.49.10.00.00  - - - Ampuller Adet 50
8539.49.30.00.00  - - - Kızılötesi ışınlı ampuller Adet 50
8539.90  - Aksam ve parçalar:    
8539.90.10.00.00  - - Ampul dipleri - 50
   - - Diğerleri:    
8539.90.90.10.00  - - - Monoblok farların aksam ve parçaları - 40
   - - - Diğerleri    
8539.90.90.90.11  - - - - Ampullerin iletken telleri - 50
8539.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
85.40 Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler,    
  tüpler ve lambalar (örneğin; vakumlu veya buhar veya gaz doldurul-    
  muş lamba, tüp ve valfler, civa buharlı redresör tüpleri, katod ışınlı    
  tüpler, televizyon kameralarına mahsus valf ve tüpler) (85.39    
  pozisyonunda yer alanlar hariç):    
   - Televizyon alıcıları için katod ışınlı görüntü tüpleri [katod ışınlı    
     görüntü (video) monitör tüpleri dahil]:    
8540.11  - - Renkli olanlar:    
   - - - Ekranın eni ile boyu arasındaki oran 1,5'den az olanlar:     
8540.11.11.00.00  - - - - Ekran köşegen uzunluğu 42 cm'yi geçmeyenler Adet 35
8540.11.13.00.00  - - - - Ekran köşegen uzunluğu 42 cm'yi geçen fakat 52 cm'yi geçmeyenler Adet 35
8540.11.15.00.00  - - - - Ekran köşegen uzunluğu 52 cm'yi geçen fakat 72 cm'yi geçmeyenler Adet 35
8540.11.19.00.00  - - - - Ekran köşegen uzunluğu 72 cm'yi geçenler Adet 35
   - - - Diğerleri    
8540.11.91.00.00  - - - - Ekran köşegen uzunluğu 75 cm'yi geçmeyenler Adet 35
8540.11.99.00.00  - - - - Ekran köşegen uzunluğu 75 cm'yi geçenler Adet 35
8540.12.00.00.00  - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar Adet 35
8540.20  - Televizyon kamera tüpleri; görüntü çeviricileri ve görüntü yoğun-    
      laştırıcıları; diğer foto katod tüpleri:    
8540.20.10.00.00  - - Televizyon kamera tüpleri Adet 35
8540.20.80.00.00  - - Diğerleri Adet 20
8540.40.00.00.00  -Renkli, fosforlu, ekran noktaları 0,4 mm.'den küçük    
     veri/grafik gösterge tüpleri Adet 20
8540.50.00.00.00  - Siyah beyaz veya diğer tek renkli  veri / grafik gösterge tüpleri Adet 20
8540.60.00.00.00  - Diğer katod ışınlı tüpler Adet 20
   - Mikrodalga tüpleri (örneğin; magnetronlar, klistronlar, seyyar    
     dalga tüpleri, karsinötronlar) (ızgara ile kumanda edilebilen     
      tüpler hariç):    
8540.71.00.00.00  - - Magnetronlar Adet 20
8540.72.00.00.00  - - Klistronlar Adet 20
8540.79  - - Diğerleri    
8540.79.00.00.11  - - - Seyyar dalga tüpleri (TWT) Adet 20
8540.79.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 20
   - Diğer valfler ve tüpler:    
8540.81  - - Alıcı veya yükseltici valf ve tüpler    
8540.81.00.00.11  - - - Valfler Adet 20
8540.81.00.00.12  - - - Tüpler Adet 20
   - - Diğerleri    
8540.89.00.00.11  - - - Vakumlu gösterge tüpleri Adet 20
8540.89.00.00.19  - - - Diğer gösterge tüpleri Adet 20
8540.89.00.00.29  - - - Diğerleri Adet 20
   - Aksam ve parçalar:    
8540.91  - - Katod ışınlı tüplere ait olanlar    
8540.91.00.00.11  - - - Saptırma (defleksiyon) bobinleri - 20
8540.91.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
8540.99.00.00.00  - - Diğerleri - 20
       
85.41 Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı    
  yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda    
  düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan     
  diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller:    
8541.10  - Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar hariç):    
8541.10.00.00.11  - - Chip halinde kesilmiş diyodlar - 20
8541.10.00.00.12  - - Bacakları takılmış diyodlar - 20
8541.10.00.00.19  - - Diğerleri - 20
   - Transistörler (ışığa duyarlı transistörler hariç):    
8541.21  - - Gücü 1 W. dan az olanlar    
8541.21.00.00.11  - - - Chip halinde kesilmiş transistörler - 20
8541.21.00.00.12  - - - Bacakları takılmış transistörler - 20
8541.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
8541.29  - - Diğerleri    
8541.29.00.00.11  - - - Chip halinde kesilmiş transistörler - 20
8541.29.00.00.12  - - - Bacakları takılmış transistörler - 20
8541.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
8541.30  - Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)    
8541.30.00.00.11  - - Tristörler - 20
8541.30.00.00.12  - - Diyaklar - 20
8541.30.00.00.13  - - Triyaklar - 20
8541.40  - Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş    
     veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller     
     dahil); ışık yayan diyodlar:    
8541.40.10.00.00  - - Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil) - 20
   - - Diğerleri    
8541.40.90.00.11  - - - Güneş pili (solar) (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda    
          düzenlenmiş olsun olmasın) - 20
8541.40.90.00.12  - - - Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples) - 20
8541.40.90.00.13  - - - Varaktörler - 20
8541.40.90.00.19  - - - Diğerleri - 20
8541.50  - Diğer yarı iletken tertibat    
8541.50.00.00.11  - - Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları - 20
8541.50.00.00.12  - - Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları - 20
8541.50.00.00.19  - - Diğerleri - 20
8541.60  - Monte edilmiş piezoelektrik kristaller    
8541.60.00.00.11  - - Kristal ve seramikten filtreler - 20
8541.60.00.00.19  - - Diğerleri - 20
8541.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 20
       
85.42 Elektronik entegre devreler :    
   - Elektronik entegre devreler     
8542.31   - - İşlemciler ve kontrolörler ( bellekler,dönüştürücüler,mantık devreleri,    
        yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler    
        ile mücehhez olsun olmasın):    
8542.31.10.00.00  - - - Bu faslın 8 (b) (3) nolu notunda belirtilmiş olanlar - 20
8542.31.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
8542.32  - - Bellekler:    
8542.32.10.00.00  - - - Bu faslın 8 (b) (3) nolu notunda belirtilmiş olanlar - 20
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Dinamik rastgele erişim ana bellekler(D-RAM'lar):    
8542.32.31.00.00  - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçmeyenler Adet 20
8542.32.39.00.00  - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçenler Adet 20
8542.32.45.00.00  - - - - Statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM'lar) ( rasgele erişimli    
           ön bellekler (cache-RAM'lar) dahil) Adet 20
8542.32.55.00.00  - - - - UV ile silinebilen , programlanabilen, sadece okunabilen bellek -    
               ler (EPROM'lar) Adet 20
   - - - - Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen bel -    
               lekler  (E2PROM'lar), flash E2PROM'lar dahil:    
   - - - - - Flash E2PROM'lar:    
8542.32.61.00.00  - - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçmeyenler Adet 20
8542.32.69.00.00  - - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçenler Adet 20
8542.32.75.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 20
8542.32.90.00.00  - - - - Diğer bellekler - 20
8542.33.00.00.00  - - Yükselteçler - 20
8542.39  - - Diğerleri    
8542.39.10.00.00  - - - Bu faslın 8 (b) (3) nolu notunda belirtilmiş olanlar - 20
8542.39.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
8542.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 20
       
85.43 Bu Fasılın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtiImeyen     
  kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihazlar:    
8543.10.00.00.00  - Tanecik hızlandırıcıları  - 50
8543.20.00.00.00  - Sinyal jeneratörleri - 50
8543.30.00.00.00  - Elektrolizle kaplama, elektroliz veya elektroforez için makina    
     ve cihazlar  - 50
8543.70  - Diğer makina ve cihazlar:    
8543.70.10.00.00  - -Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli   makinalar - 50
8543.70.30.00.00  - - Anten yükselteçleri - 50
   - - Güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus benzeri    
       teçhizat :    
   - - - Ultraviyole A ışınlı fluoresanslı tüplere mahsus olanlar:    
8543.70.51.00.00  - - - -Tüp uzunluğu en fazla 100 cm olanlar Adet 50
8543.70.55.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8543.70.59.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8543.70.60.00.00  - - Çitlere elektrik verici cihazlar - 50
   - - Diğerleri    
8543.70.90.00.11  - - - Maden dedektörleri - 50
8543.70.90.00.12  - - - Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri  - 50
8543.70.90.00.13  - - - Ses birleştirme üniteleri - 50
8543.70.90.00.14  - - - Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri - 50
8543.70.90.00.15  - - - Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) - 50
8543.70.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8543.90  - Aksam ve parçalar:    
8543.90.00.10.00  - - Elektronik mikro montajlar - 20
8543.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
85.44 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil)    
  teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş    
  elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun    
  olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar    
  (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş    
  olsun olmasın):    
   - Bobin telleri:    
8544.11  - - Bakırdan olanlar:    
   - - - Verniklenmiş veya emaye kaplanmış    
8544.11.10.00.11  - - - - Çapı 0,05 mm. (0,05 mm. dahil) yi geçmeyen bobin teli - 50
8544.11.10.00.12  - - - - Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1 mm.yi geçmeyen bobin teli - 50
8544.11.10.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8544.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8544.19  - - Diğerleri:    
8544.19.10.00.00  - - - Verniklenmiş veya emaye kaplanmış - 50
8544.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8544.20  - Koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri:    
   - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
        sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru veya    
        şeritlerle teçhiz edilmiş olanları):     
8544.20.00.10.11  - - - Telgraf ve  telefon hattı için olanlar - 50
8544.20.00.10.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
8544.20.00.90.11  - - - Telgraf ve  telefon hattı için olanlar - 50
8544.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
8544.30.00.00.00  - Ateşleme bujilerine mahsus kablo bağlantı takımları; taşıtlarda,    
     uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo bağlantı     
     takımları - 50
   - Gerilimi 1000 V.u geçmeyen diğer elektrik iletkenleri:    
8544.42  - - Bağlantı parçaları takılmış olanlar:    
8544.42.10.00.00  - - - Telekomünikasyonda kullanılan türde olanlar - 50
8544.42.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8544.49  - - Diğerleri:    
   - - - Gerilimi 80 V.u geçmeyen, telekominikasyonda kullanılan türde olanlar    
   - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.20.11.11  - - - - - Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları - 50
8544.49.20.11.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri    
8544.49.20.19.11  - - - - - Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları - 50
8544.49.20.19.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Çapı 0,51 mm.yi geçen ayrı bir iletken teli olan kablo ve teller    
   - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten     
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
            veya şeritleriyle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.91.11.11  - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.91.11.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - Diğerleri    
8544.49.91.19.11  - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.91.19.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Gerilimi 80 V.u geçmeyenler    
   - - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.93.11.11  - - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.93.11.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - - Diğerleri    
8544.49.93.19.11  - - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.93.19.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - Gerilimi 80 V.u geçen fakat 1000V.u geçmeyenler    
   - - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.95.11.11  - - - - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.49.95.11.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
8544.49.95.19.00  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - 1000 V.luk gerilim için olanlar    
8544.49.99.11.00  - - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) - 50
   - - - - - - Diğerleri    
8544.49.99.19.11  - - - - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.49.99.19.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
8544.60  - Gerilimi 1000 V.u geçen diğer elektrik iletkenleri:    
   - - Bakır iletkenli olanlar:    
   - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
          sonra birden fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru ve    
          şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.60.10.10.11  - - - - Gaz izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.10.10.12  - - - - Sıvı izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.10.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
8544.60.10.90.11  - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.60.10.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğer tür iletkenli olanlar:    
   - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
          sonra birden fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru ve    
          şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.60.90.10.11  - - - - Gaz izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.90.10.12  - - - - Sıvı izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.90.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
8544.60.90.90.11  - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.60.90.90.19  - - - - Diğerleri - 50
8544.70.00.00.00  - Fiber optik kablolar - 30
       
85.45 Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrotlar, kömür fırçalar, lamba    
  kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya    
  (metalli veya metalsiz) :    
   - Elektrotlar:    
8545.11  - - Fırınlarda kullanılmaya mahsus olanlar    
8545.11.00.00.11  - - - Ark ocağı için elektrotlar - 25
8545.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
8545.19  - - Diğerleri:    
   - - - Elektroliz tesisleri için elektrotlar    
8545.19.10.00.11  - - - - Kömürden elektrotlar - 25
8545.19.10.00.19  - - - - Diğerleri - 25
8545.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
8545.20.00.00.00  - Fırçalar - 35
8545.90  - Diğerleri:    
8545.90.10.00.00  - - Isıtıcı rezistanslar - 25
   - - Diğerleri    
8545.90.90.00.11  - - - Pil kömürleri - 25
8545.90.90.00.12  - - - Ark lambaları ve diğer lambalara mahsus kömürler - 25
8545.90.90.00.13  - - - Mikrofonlar için kömürden parça - 25
8545.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 25
       
85.46 Her tür maddeden elektrik izolatörleri:    
8546.10.00.00.00  - Camdan olanlar - 50
8546.20  - Seramikten olanlar:    
8546.20.10.00.00  - - Metal parçası bulunmayanlar - 50
   - - Metal parçası bulunanlar:    
8546.20.91.00.00  - - - Havai enerji nakil hatları veya cer hatları için olanlar - 50
8546.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
8546.90  - Diğerleri:    
8546.90.10.00.00  - - Plastikten olanlar - 50
8546.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
85.47 Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamen    
  izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında    
  gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil) izole    
  edici bağlantı parçaları (örneğin; vidalı duylar) (85.46 pozisyonunda-    
  ki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole    
  edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları:    
8547.10  - Seramikten izole edici bağlantı parçaları:    
8547.10.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla metal oksit içerenler - 50
8547.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8547.20.00.00.00  - Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları - 50
8547.90  - Diğerleri:    
8547.90.00.10.00  - - Adi metallerden iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı     
       parçaları - 50
   - - Diğerleri    
8547.90.00.90.11  - - - Camdan olanlar - 50
8547.90.00.90.12  - - - Sertleştirilmiş kauçuk veya asfaltlı veya katranlı maddelerden olanlar - 50
8547.90.00.90.19  - - - Diğer maddelerden olanlar - 50
       
85.48 Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörleri-    
  nin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve     
  elektrik akümülatörleri; bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen     
  veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve     
  parçaları:    
8548.10  - Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörle-    
     rinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve     
     elektrik akümülatörleri:    
8548.10.10.00.00  - - Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları Adet 50
   - - Kullanılmış elektrik akümülatörleri:    
8548.10.21.00.00  - - - Kurşun-asitli akümülatörler hücre adet 50
8548.10.29.00.00  - - - Diğerleri hücre adet 50
   - - Elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları:    
8548.10.91.00.00  - - - Kurşundan olanlar - 35
   - - - Diğerleri:    
8548.10.99.10.00  - - - - Çelikten, nikelden olanlar - 5
8548.10.99.20.00  - - - - Bakırdan olanlar - 10
8548.10.99.30.00  - - - - Çinkodan olanlar - 25
8548.10.99.40.00  - - - - Kadmiyumdan olanlar - 10
8548.10.99.90.00  - - - - Diğerleri - 30
8548.90  - Diğerleri :    
8548.90.20.00.00  - - Yığın (stack) D-RAM'lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler - 50
   - - Diğerleri     
8548.90.90.10.00  - - - Elektronik mikro montajlar - 20
8548.90.90.90.00  - - - Diğerleri  - 50