ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
02.01 Sığır eti (taze veya soğutulmuş):  
0201.10.00.00.00 -  Karkas ve yarım karkas - 250
0201.20 -  Diğer kemikli parçalar:  
0201.20.20.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) - 250
0201.20.30.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0201.20.50.00.00 - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) - 250
0201.20.90.00.00 - - Diğerleri - 250
0201.30.00.00.00 -  Kemiksiz  - 250
     
02.02 Sığır eti (dondurulmuş):  
0202.10.00.00.00 -  Karkas ve yarım karkas  - 250
0202.20 -  Diğer kemikli parçalar:  
0202.20.10.00.00 - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş)   - 250
0202.20.30.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  - 250
0202.20.50.00.00 - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)  - 250
0202.20.90.00.00 - - Diğerleri  - 250
0202.30 -  Kemiksiz:  
0202.30.10.00.00 - - Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş,  
      her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok    
      halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu   
      bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek  
      parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto   
      hariç) oluşmalıdır.] - 250
0202.30.50.00.00 - - Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri - 250
0202.30.90.00.00 - - Diğerleri  - 250
     
2.03 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):  
  - Taze veya soğutulmuş:  
0203.11 - - Karkas veya yarım karkas :  
0203.11.10.00.00 - - - Evcil domuz eti - 250
0203.11.90.00.00 - - - Diğerleri  - 250
0203.12 - -  But, kol ve bunların parçaları (kemikli):  
  - - - Evcil domuz eti:  
0203.12.11.00.00 - - - - But ve but parçaları                - 250
0203.12.19.00.00 - - - - Kol ve kol parçaları               - 250
0203.12.90.00.00 - - - Diğerleri                           - 250
0203.19 - -  Diğerleri:  
  - - - Evcil domuz eti:  
0203.19.11.00.00 - - - - Ön kısım ve bunların parçaları      - 250
0203.19.13.00.00 - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları    - 250
0203.19.15.00.00 - - - - Karın ve karın parçaları          - 250
  - - - - Diğerleri:  
0203.19.55.00.00 - - - - - Kemiksiz                           - 250
0203.19.59.00.00 - - - - - Diğerleri                         - 250
0203.19.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
  -  Dondurulmuş:  
0203.21 - -  Karkas ve yarım karkas:  
0203.21.10.00.00 - - - Evcil domuz eti               - 250
0203.21.90.00.00 - - - Diğerleri                            - 250
0203.22 - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):  
  - - - Evcil domuz eti:  
0203.22.11.00.00 - - - - But ve but parçaları                - 250
0203.22.19.00.00 - - - - Kol ve kol parçaları                - 250
0203.22.90.00.00 - - - Diğerleri                             - 250
0203.29 - -  Diğerleri:  
  - - - Evcil domuz eti:  
0203.29.11.00.00 - - - - Ön kısım ve bunların parçaları       - 250
0203.29.13.00.00 - - - - Bel kısmı ve bunların parçaları     - 250
0203.29.15.00.00 - - - - Karın ve karın parçaları          - 250
  - - - - Diğerleri:  
0203.29.55.00.00 - - - - - Kemiksiz - 250
0203.29.59.00.00 - - - - - Diğerleri                           - 250
0203.29.90.00.00 - - - Diğerleri                             - 250
     
02.04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):  
0204.10.00.00.00 - Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş)  - 250
  - Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş):  
0204.21.00.00.00 - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.22  - - Diğer kemikli parçalar:  
0204.22.10.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler   - 250
0204.22.30.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.22.50.00.00 - - - But veya yarım but                   - 250
0204.22.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
0204.23.00.00.00 - - Kemiksiz - 250
0204.30.00.00.00 - Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) - 250
  - Diğer koyun etleri (dondurulmuş):  
0204.41.00.00.00 - - Karkas ve yarım karkas - 250
204.42 - - Kemikli diğer parçalar:  
0204.42.10.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.42.30.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.42.50.00.00 - - - But veya yarım but - 250
0204.42.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
204.43 - - Kemiksiz:  
0204.43.10.00.00 - - - Kuzu eti - 250
0204.43.90.00.00 - - - Diğerleri - 250
204.5 - Keçi eti:  
  - - Taze veya soğutulmuş:  
0204.50.11.00.00 - - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.50.13.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.50.15.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.50.19.00.00 - - - But veya yarım but - 250
  - - - Diğerleri:  
0204.50.31.00.00 - - - - Kemikli parçalar - 250
0204.50.39.00.00 - - - - Kemiksiz parçalar - 250
  - - Dondurulmuş:  
0204.50.51.00.00 - - - Karkas ve yarım karkas - 250
0204.50.53.00.00 - - - Kısa ön çeyrekler - 250
0204.50.55.00.00 - - - Fileto veya sağrı (tam veya yarım) - 250
0204.50.59.00.00 - - - But veya yarım but - 250
  - - - Diğerleri:  
0204.50.71.00.00 - - - - Kemikli parçalar - 250
0204.50.79.00.00 - - - - Kemiksiz parçalar - 250
     
0205.00 At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):  
   - Taze veya soğutulmuş  
0205.00.20.00.11  - - At eti - 250
0205.00.20.00.19  - - Eşek, katır ve bardo etleri - 250
   - Dondurulmuş  
0205.00.80.00.11  - - At eti - 250
0205.00.80.00.19  - - Eşek, katır ve bardo etleri - 250
     
02.06 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların   
  yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):  
0206.10 - Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş):  
0206.10.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar  - 250
  - - Diğerleri:  
0206.10.95.00.00 - - - Kalın ve ince etek - 250
0206.10.98.00.00 - - - Diğerleri - 250
  -  Sığır sakatatı (dondurulmuş):  
0206.21.00.00.00 - - Diller - 250
0206.22.00.00.00 - - Karaciğerler - 250
0206.29 - - Diğerleri:  
0206.29.10.00.00 - - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
  - - - Diğerleri:  
0206.29.91.00.00 - - - - Kalın ve ince etek                - 250
0206.29.99.00.00 - - - - Diğerleri - 250
0206.30.00.00.00 -  Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) - 250
  -  Domuz sakatatı (dondurulmuş):  
0206.41.00.00.00 - - Karaciğerler - 250
0206.49.00.00.00 - - Diğerleri - 250
0206.80 -  Diğerleri (taze veya soğutulmuş):  
0206.80.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
  - - Diğerleri:  
0206.80.91.00.00 - - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı    - 250
  - - - Koyun ve keçi sakatatı    
0206.80.99.00.11 - - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri - 250
0206.80.99.00.12 - - - - Koyun kuyruğu - 250
0206.80.99.00.19 - - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı - 250
0206.90 - Diğerleri (dondurulmuş):  
0206.90.10.00.00 - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - 250
  - - Diğerleri:  
0206.90.91.00.00 - - - At,eşek,katır ve bardo sakatatı    - 250
  - - - Koyun ve keçi sakatatı    
0206.90.99.00.11 - - - - Koyun ve keçilerin karaciğerleri - 250
0206.90.99.00.12 - - - - Koyun kuyruğu - 250
0206.90.99.00.19 - - - - Koyun ve keçilerin diğer sakatatı - 250
     
02.07  01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen   
  sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):  
   - Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü):  
0207.11 - - Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):  
0207.11.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük  
         denilen tavuklar - 100
0207.11.30.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat  
         boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen  
         tavuklar                                                                                - 100
0207.11.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği ,  
         karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer   
         şekilde bulunanlar - 100
207.12 - - Parçalanmamış (dondurulmuş):  
0207.12.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları  
         kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış  
         % 70'lik denilen tavuklar  - 100
0207.12.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları  
         kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış  
         % 65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar  - 100
207.13 - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş):  
  - - - Parçalar:  
0207.13.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:  
0207.13.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler                         - 100
0207.13.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.13.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.13.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
0207.13.60.00.00 - - - - - But ve but parçaları                                - 100
0207.13.70.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat:                      
0207.13.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.13.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
207.14 - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :  
  - - - Parçalar:  
0207.14.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:  
0207.14.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler                          - 100
0207.14.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.14.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.14.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
0207.14.60.00.00 - - - - - But ve but parçaları                                - 100
0207.14.70.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat :                      
0207.14.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.14.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
  -  Hindiler:  
0207.24 - - Parçalanmamış  (taze veya soğutulmuş):  
0207.24.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,  
          yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler  - 100
0207.24.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,  
         yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya  
         diğer şekilde bulunanlar  - 100
0207.25 - - Parçalanmamış  (dondurulmuş):  
0207.25.10.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,  
          yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler  - 100
0207.25.90.00.00 - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun,  
         yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya  
         diğer şekilde bulunanlar  - 100
207.26 - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) :  
  - - - Parçalar:  
0207.26.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.26.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler - 100
0207.26.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.26.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.26.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
  - - - - - But ve but parçaları:                                   
0207.26.60.00.00 - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları - 100
0207.26.70.00.00 - - - - - - Diğerleri - 100
0207.26.80.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat :                        
0207.26.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.26.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
207.27 - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş) :  
  - - - Parçalar:  
0207.27.10.00.00 - - - - Kemiksiz                                            - 100
  - - - - Kemikli:    
0207.27.20.00.00 - - - - - Yarım veya çeyrekler                      - 100
0207.27.30.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın)         - 100
0207.27.40.00.00 - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları      - 100
0207.27.50.00.00 - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları                            - 100
  - - - - - But ve but parçaları:                                   
0207.27.60.00.00 - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları - 100
0207.27.70.00.00 - - - - - -  Diğerleri - 100
0207.27.80.00.00 - - - - - Diğerleri                                           - 100
  - - - Sakatat :                        
0207.27.91.00.00 - - - - Karaciğerler   - 50
0207.27.99.00.00 - - - - Diğerleri - 100
  - Ördekler, kazlar ve beç tavukları:  
0207.32 - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş):  
  - - - Ördekler:  
0207.32.11.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada   
           bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik   
           denilen ördekler - 100
0207.32.15.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun    
           yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler - 100
0207.32.19.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek,  
            karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer   
            şekilde bulunanlar                                                                           - 100
  - - - Kazlar:  
0207.32.51.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve   
           ayakları  kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar                                               - 100
0207.32.59.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği  
           ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya   
           diğer şekilde bulunanlar                                                                      - 100
0207.32.90.00.00 - - - Beç tavukları - 100
207.33 - - Parçalanmamış (dondurulmuş):  
  - - - Ördekler:                                                                                 
0207.33.11.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,  
           karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler - 100
0207.33.19.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu,  
           karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler   
           ve diğer şekilde bulunanlar                                                                           - 100
  - - - Kazlar:  
0207.33.51.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve   
           ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar                                               - 100
0207.33.59.00.00 - - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği  
            ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya   
            diğer şekilde bulunanlar                                                                      - 100
0207.33.90.00.00 - - - Beç tavukları - 100
0207.34 - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş):    
0207.34.10.00.00 - - - Kaz karaciğerleri  - 50
0207.34.90.00.00 - - - Ördek karaciğerleri  - 50
207.35 - -Diğerleri ( taze veya soğutulmuş):  
  - - - Parçalar:  
  - - - - Kemiksiz:  
0207.35.11.00.00 - - - - - Kazlara ait olanlar  - 100
0207.35.15.00.00 - - - - - Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar  - 100
  - - - - Kemikli:  
  - - - - - Yarım veya çeyrekler:  
0207.35.21.00.00 - - - - - - Ördeklere ait olanlar  - 100
0207.35.23.00.00 - - - - - - Kazlara ait olanlar  - 100
0207.35.25.00.00 - - - - - - Beç tavuklarına ait olanlar  - 100
0207.35.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.35.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
  - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları :    
0207.35.51.00.00 - - - - - - Kazlara ait olanlar  - 100
0207.35.53.00.00 - - - - - - Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar  - 100
  - - - - - But ve but parçaları:    
0207.35.61.00.00 - - - - - - Kazlara ait olanlar  - 100
0207.35.63.00.00 - - - - - - Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar  - 100
0207.35.71.00.00 - - - - - Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları  - 100
0207.35.79.00.00 - - - - - Diğerleri  - 100
  - - - Sakatat:    
0207.35.91.00.00 - - - - Karaciğerler (kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri hariç)  - 50
0207.35.99.00.00 - - - - Diğerleri  - 100
0207.36 - - Diğerleri ( dondurulmuş):  
  - - - Parçalar:  
  - - - - Kemiksiz:  
0207.36.11.00.00 - - - - - Kazlara ait olanlar                                 - 100
0207.36.15.00.00 - - - - - Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar                - 100
  - - - - Kemikli:  
  - - - - - Yarım veya çeyrekler:  
0207.36.21.00.00 - - - - - - Ördeklere ait olanlar  - 100
0207.36.23.00.00 - - - - - - Kazlara ait olanlar  - 100
0207.36.25.00.00 - - - - - - Beç tavuklarına ait olanlar  - 100
0207.36.31.00.00 - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) - 100
0207.36.41.00.00 - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları - 100
  - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları:    
0207.36.51.00.00 - - - - - - Kazlara ait olanlar  - 100
0207.36.53.00.00 - - - - - - Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar  - 100
  - - - - - But ve but parçaları:    
0207.36.61.00.00 - - - - - - Kazlara ait olanlar  - 100
0207.36.63.00.00 - - - - - - Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar  - 100
0207.36.71.00.00 - - - - - Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları  - 100
0207.36.79.00.00 - - - - - Diğerleri  - 100
  - - - Sakatat :  
  - - - - Karaciğerler:  
0207.36.81.00.00 - - - - - Kazların yağlı karaciğerleri - 50
0207.36.85.00.00 - - - - - Ördeklerin yağlı karaciğerleri - 50
0207.36.89.00.00 - - - - - Diğerleri - 50
0207.36.90.00.00 - - - - Diğerleri  - 100
     
02.08 Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya   
  dondurulmuş):  
0208.10  - Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar:  
0208.10.10.00.00  - - Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı - 200
0208.10.90.00.00  - - Diğerleri - 200
0208.30.00.00.00  - Maymunlara (primatlara) ait olanlar - 200
0208.40  - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea   
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine  
     (dugonlara)  (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar  
0208.40.10.00.00  - - Balina eti  - 200
0208.40.90.00.00  - - Diğerleri - 200
0208.50.00.00.00  - Sürüngenlerin etleri ve yenilen sakatatı (yılanlar ve   
    kaplumbağalar dahil) - 200
0208.90  - Diğerleri:  
0208.90.10.00.00  - - Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı - 200
0208.90.30.00.00  - - Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) - 200
0208.90.55.00.00  - - Fok etleri  - 200
0208.90.60.00.00  - - Ren geyiği eti - 200
0208.90.70.00.00  - - Kurbağa bacağı - 200
   - - Diğerleri  
0208.90.95.00.11  - - - Deve eti - 200
0208.90.95.00.19  - - - Diğerleri  - 200
     
0209.00 Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının  
  yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze,   
  soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş,   
  kurutulmuş veya tütsülenmiş):  
  - Domuzun deri altı yağı (lard):  
0209.00.11.00.00 - - Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş  - 50
0209.00.19.00.00 - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş  - 50
0209.00.30.00.00 - Domuz yağı (0209.00.11.00 veya 0209.00.19.00 alt pozisyonundakiler     
     hariç) - 50
0209.00.90.00.00 - Kümes hayvanlarının yağı  - 50
     
02.10 Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş   
  veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları:  
  - Domuz etleri:  
0210.11 - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli):  
  - - - Evcil domuz etleri:  
  - - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:  
0210.11.11.00.00 - - - - - But ve but parçaları - 127
0210.11.19.00.00 - - - - - Kol ve kol parçaları - 127
  - - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:    
0210.11.31.00.00 - - - - - But ve but parçaları  - 127
0210.11.39.00.00 - - - - - Kol ve kol parçaları - 127
0210.11.90.00.00 - - - Diğerleri  - 127
0210.12 - - Karın ve karın parçaları:  
  - - - Evcil domuzlara ait olanlar:  
0210.12.11.00.00 - - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş - 127
0210.12.19.00.00 - - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş  - 127
0210.12.90.00.00 - - - Diğerleri - 127
0210.19 - - Diğerleri:  
  - - - Evcil domuzlara ait olanlar:  
  - - - - Tuzlanmış veya salamura edilmiş:  
0210.19.10.00.00 - - - - - Yarım karkas veya dörtte üç ön parça     - 127
0210.19.20.00.00 - - - - - Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar   - 127
0210.19.30.00.00 - - - - - Ön parçalar ve ön parçaların kısımları - 127
0210.19.40.00.00 - - - - - Bel kısmı ve parçaları             - 127
0210.19.50.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
  - - - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş:  
0210.19.60.00.00 - - - - - Ön kısmı ve parçaları                 - 127
0210.19.70.00.00 - - - - - Bel kısmı ve parçaları          - 127
  - - - - - Diğerleri:    
0210.19.81.00.00 - - - - - - Kemiksiz - 127
0210.19.89.00.00 - - - - - - Diğerleri                                 - 127
0210.19.90.00.00 - - - Diğerleri                                     - 127
0210.20 - Sığır etleri:    
0210.20.10.00.00 - - Kemikli - 127
0210.20.90.00.00 - - Kemiksiz - 127
  - Diğerleri (et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları dahil):  
0210.91.00.00.00  - - Maymunlara (primatlara) ait olanlar - 127
0210.92.00.00.00  - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea   
      takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri    
      (Sirenia takımından memeliler) - 127
0210.93.00.00.00   - - Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil)  
        ait olanlar  - 127
0210.99  - - Diğerleri  
  - - - Etler:  
0210.99.10.00.00 - - - - At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş)    - 127
  - - - - Koyun ve keçi etleri:  
0210.99.21.00.00 - - - - - Kemikli                                                - 127
0210.99.29.00.00 - - - - - Kemiksiz                                            - 127
0210.99.31.00.00 - - - - Ren geyiği eti - 127
0210.99.39.00.00 - - - - Diğerleri                                        - 127
  - - - Sakatat:  
  - - - - Evcil domuzlara ait olanlar:  
0210.99.41.00.00 - - - - - Karaciğerler  - 127
0210.99.49.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
  - - - - Sığırlara ait olanlar:  
0210.99.51.00.00 - - - - - Kalın ve ince etek - 127
0210.99.59.00.00 - - - - - Diğerleri - 127
0210.99.60.00.00 - - - - Koyun ve keçilere ait olanlar - 127
  - - - - Diğerleri:  
  - - - - - Kümes hayvanlarının karaciğerleri:  
  - - - - - - Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri (tuzlanmış veya  salamura edilmiş):  
0210.99.71.10.00 - - - - - - - Kaz karaciğeri  - 50
0210.99.71.20.00 - - - - - - - Ördek karaciğeri  - 127
0210.99.79.00.00 - - - - - - Diğerleri  - 127
0210.99.80.00.00 - - - - - Diğerleri  - 127
0210.99.90.00.00 - - - Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları - 127