ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
9.01 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka-    
  buk ve kapçıkları ; içinde herhangi  bir oranda kahve bulunan     
  kahve yerine kullanılan maddeler:    
   - Kahve (kavrulmamış):    
0901.11.00.00.00  - - Kafeini alınmamış - 75
0901.12.00.00.00  - - Kafeini alınmış - 75
   - Kahve (kavrulmuş):    
0901.21.00.00.00  - - Kafeini alınmamış - 100
0901.22.00.00.00  - - Kafeini alınmış - 100
901.9  - Diğerleri :    
0901.90.10.00.00  - - Kahve kabuk ve kapçıkları - 75
   - - Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler:    
0901.90.90.10.00  - - - Kavrulmamış - 75
0901.90.90.90.00  - - - Kavrulmuş - 100
       
9.02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) :    
0902.10.00.00.00  - Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır    
     ambalajlarda) - 187
0902.20.00.00.00  - Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) - 187
0902.30.00.00.00  - Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay    
     (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) - 187
0902.40.00.00.00  - Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente    
     edilmiş diğer çaylar - 187
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) - 100
       
9.04 Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş    
  veya ezilmiş veya öğütülmüş) :     
   - Karabiber:    
0904.11.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100
0904.12.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
904.2  - Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş veya ezilmiş veya     
     öğütülmüş):    
   - - Ezilmemiş veya öğütülmemiş:    
0904.20.10.00.00  - - - TatIı biberler - 25
   - - - Diğerleri:    
0904.20.30.00.11  - - - - Kırmızı biber - 100
0904.20.30.00.12  - - - - Yenibahar - 100
0904.20.30.00.18  - - - - Diğer biberler - 100
   - - Ezilmiş veya öğütülmüş     
0904.20.90.00.11  - - - Kırmızı biber - 100
0904.20.90.00.12  - - - Yenibahar - 100
0904.20.90.00.18  - - - Diğer biberler - 100
       
0905.00.00.00.00 Vanilya - 40
       
9.06 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri:    
   - Ezilmemiş, öğütülmemiş  
0906.11.00.00.00  - - Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) - 100
0906.19.00.00.00  - - Diğerleri - 100
0906.20.00.00.00  - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
       
0907.00.00.00.00 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)  - 100
       
9.08 Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule :    
0908.10.00.00.00  - Küçük Hindistan cevizi - 100
0908.20.00.00.00  - Küçük Hindistan cevizi kabuğu - 100
0908.30.00.00.00  - Kakule - 100
       
9.09 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman    
  kimyonu tohumları; ardıç meyveleri:    
0909.10.00.00.00  - Anason ve Çin anasonu tohumları - 100
0909.20.00.00.00  - Kişniş tohumları - 100
909.3  - Kimyon tohumları:    
0909.30.00.00.11  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100
0909.30.00.00.12  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
0909.40.00.00.00  - Karaman kimyonu tohumları - 100
909.5  - Rezene tohumları; ardıç meyveleri    
0909.50.00.00.11  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100
0909.50.00.00.12  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
       
9.1 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları,    
  köri ve diğer baharat:    
0910.10.00.00.00  - Zencefil  - 100
910.2  - Safran:    
0910.20.10.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100
0910.20.90.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
0910.30.00.00.00  - Zerdeçal (curcuma) - 100
   - Diğer baharat:    
910.91  - - Bu fasılın 1 (b) notunda belirtilen karışımlar:    
0910.91.05.00.00  - - - Köri - 100
   - - - Diğerleri:    
0910.91.10.00.00  - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100
0910.91.90.00.00  - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
910.99  - - Diğerleri:    
0910.99.10.00.00  - - - Çemen (boy otu tohumları) - 100
   - - - Kekik:    
   - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş:    
0910.99.31.00.00  - - - - - Yaban kekiği (Thymus serpyllum) - 100
0910.99.33.00.00  - - - - - Diğerleri - 100
0910.99.39.00.00  - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
0910.99.50.00.00  - - - Defne yaprakları - 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş     
0910.99.91.00.11  - - - - - Mahlep - 100
0910.99.91.00.12  - - - - - Biberiye - 100
0910.99.91.00.13  - - - - - Sumak - 100
0910.99.91.00.14  - - - - - Çörekotu - 100
0910.99.91.00.19  - - - - - Diğerleri - 100
   - - - - Ezilmiş  veya öğütülmüş    
0910.99.99.00.11  - - - - - Mahlep - 100
0910.99.99.00.12  - - - - - Biberiye - 100
0910.99.99.00.13  - - - - - Sumak - 100
0910.99.99.00.19  - - - - - Diğerleri - 100