ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01.01  Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:                         
   - Atlar:                         
0101.21.00.00.00  - - Damızlıklar  Baş 10                    
0101.29  - - Diğerleri :                        
0101.29.10.00.00  - - - Kesimlik atlar  Baş 35                    
0101.29.90.00.00  - - - Diğerleri  Baş 35                    
0101.30  - Eşekler:                        
0101.30.00.10.00  - - Damızlıklar Baş 10                    
0101.30.00.90.00  - - Diğerleri Baş 35                    
0101.90  - Diğerleri:                        
0101.90.00.10.00  - - Damızlıklar Baş 10                    
0101.90.00.90.00  - - Diğerleri Baş 35                    
01.02  Canlı büyükbaş hayvanlar:                        
   - Sığırlar                        
0102.21   - - Damızlıklar :                        
0102.21.10.00.00   - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)  Baş 10                     
0102.21.30.00.00   - - - İnekler  Baş 10                     
0102.21.90.00.00   - - - Diğerleri  Baş 10                     
0102.29   - - Diğerleri:                        
0102.29.10.00.00   - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler  Baş 150                     
    - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:                        
0102.29.21.00.00   - - - - Kesimlik olanlar  Baş 150                     
0102.29.29.00.00   - - - - Diğerleri  Baş 150                     
    - - - Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:                        
0102.29.41.00.00   - - - - Kesimlik olanlar  Baş 150                     
0102.29.49.00.00   - - - - Diğerleri  Baş 150                     
    - - - Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:                        
    - - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):                        
    - - - - - Kesimlik olanlar:                        
0102.29.51.00.11  - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçenler  Baş 150                     
0102.29.51.00.19  - - - - - - Diğerleri  Baş 150                     
0102.29.59.00.00   - - - - - Diğerleri  Baş 150                     
    - - - - İnekler:                        
    - - - - - Kesimlik olanlar:                        
0102.29.61.00.11  - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar  Baş 150                     
0102.29.61.00.19  - - - - - - Diğerleri  Baş 150                     
0102.29.69.00.00   - - - - - Diğerleri  Baş 150                     
    - - - - Diğerleri:                        
    - - - - - Kesimlik olanlar:                        
0102.29.91.00.11  - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar  Baş 150                     
0102.29.91.00.19  - - - - - - Diğerleri  Baş 150                     
0102.29.99.00.00   - - - - - Diğerleri  Baş 150                     
    - Bufalo:                        
0102.31.00.00.00  - - Damızlıklar  Baş 10                     
0102.39  - - Diğerleri :                        
0102.39.10.00.00  - - - Evcil türler  Baş 150                    
0102.39.90.00.00  - - - Diğerleri  Baş 150                    
0102.90  - Diğerleri                        
0102.90.20.00.00  - - Damızlıklar  Baş 10                     
   - - Diğerleri :                        
0102.90.91.00.00  - - - Evcil türler  Baş 150                    
0102.90.99.00.00  - - - Diğerleri  Baş 150                    
                           
01.03  Canlı domuzlar:                        
0103.10   - Damızlıklar                        
0103.10.00.10.00   - - Evcil damızlıklar   Baş 30                     
0103.10.00.90.00   - - Diğer damızlıklar  Baş 30                     
    - Diğerleri:                        
0103.91   - - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:                        
0103.91.10.00.00   - - - Evcil türler  Baş 85                     
0103.91.90.00.00   - - - Diğerleri  Baş 85                     
0103.92   - -  Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:                        
    - - - Evcil türler:                        
0103.92.11.00.00   - - - - Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar   Baş 85                     
0103.92.19.00.00   - - - - Diğerleri  Baş 85                     
0103.92.90.00.00   - - - Diğerleri  Baş 85                     
                           
01.04  Canlı koyun ve keçiler:                         
0104.10   -  Koyunlar:                        
0104.10.10.00.00   - - Damızlıklar  Baş 20                    
    - - Diğerleri:                        
0104.10.30.00.00   - - - Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)  Baş 150                     
0104.10.80.00.00   - - - Diğerleri  Baş 150                     
0104.20  - Keçiler:                        
0104.20.10.00.00   - - Damızlıklar  Baş 20                     
    - - Diğerleri                        
0104.20.90.00.13   - - - Oğlaklar  Baş 150                     
0104.20.90.00.14   - - - Evcil olmayan keçiler  Baş 150                     
0104.20.90.00.18   - - - Diğerleri  Baş 150                    
                           
01.05  Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü)                        
   ördekler, kazlar,  hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:                        
    -  Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:                        
0105.11   - -  Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü):                        
    - - - Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :                        
0105.11.11.00.00   - - - - Damızlık olanlar  Adet 30                    
0105.11.19.00.00   - - - - Diğerleri  Adet 75                     
    - - - Diğerleri:                        
0105.11.91.00.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.11.99.00.00   - - - - Diğerleri  Adet 75                     
0105.12   - - Hindiler:                        
    - - - Damızlık olanlar                         
0105.12.00.10.11   - - - - Hindi civcivi  Adet 30                     
0105.12.00.10.19   - - - - Diğerleri  Adet 30                     
0105.12.00.90.00   - - - Diğerleri  Adet 75                     
0105.13.   - - Ördekler                        
0105.13.00.00.11   - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.13.00.00.12   - - - Diğerleri  Adet 75                     
0105.14   - - Kazlar                        
0105.14.00.00.11   - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.14.00.00.12   - - - Diğerleri  Adet 75                     
0105.15   - - Beç tavukları                        
0105.15.00.00.11   - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.15.00.00.12   - - - Diğerleri  Adet 75                     
    - Diğerleri                        
0105.94   - - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;                         
0105.94.00.10.00   - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.94.00.90.00   - - - Diğerleri  Adet 75                     
0105.99   - - Diğerleri:                        
    - - - Ördekler:                         
0105.99.10.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.99.10.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75                     
    - - - Kazlar:                         
0105.99.20.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.99.20.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75                     
    - - - Hindiler:                        
0105.99.30.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.99.30.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75                     
    - - - Beç tavukları:                        
0105.99.50.10.00   - - - - Damızlık olanlar   Adet 30                     
0105.99.50.90.00   - - - - Diğerleri  Adet 75                    
                           
01.06  Canlı diğer hayvanlar:                        
   - Memeliler:                        
0106.11.00.00.00  - - Maymunlar (Primatlar) Adet 30                     
0106.12.00.00.00  - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları                         
      (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli                          
      ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz Adet 30                     
      aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler):                        
0106.13.00.00.00  - - Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) Adet 30                     
0106.14  - - Tavşanlar veya yabani tavşanlar:                        
   - - - Evcil tavşanlar:                        
0106.14.10.10.00  - - - -  Damızlıklar Adet 30                     
0106.14.10.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 30                     
0106.14.90.00.00  - - - Diğerleri - 30                     
0106.19  - - Diğerleri:                        
0106.19.00.10.00  - - - Kobaylar, fareler -  5                    
0106.19.00.90.00  - - - Diğerleri -  30                    
0106.20  - Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :                        
0106.20.00.00.11  - - Süs kaplumbağası (akvaryum için) Adet 30                     
0106.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30                     
   - Kuşlar:                        
0106.31.00.00.00  - - Yırtıcı kuşlar Adet 30                     
0106.32.00.00.00  - - Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları,  Adet 30                     
       makaolar ve kakadular dahil)                        
0106.33  - - Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae):                         
0106.33.00.10.00  - - - Damızlıklar kg/adet 30                     
0106.33.00.90.00  - - - Diğerleri kg/adet 30                     
0106.39  - - Diğerleri:                        
   - - -  Güvercinler:                         
0106.39.10.10.00  - - - - Damızlıklar kg/adet 30                     
0106.39.10.90.00  - - - - Diğerleri kg/adet 30                     
   - - -  Diğerleri:                        
0106.39.80.10.00  - - - - Damızlıklar - 30                     
0106.39.80.90.00  - - - - Diğerleri - 30                     
   -  Böcekler                      
0106.41  - - Arılar:                      
0106.41.00.10.00  - - - Damızlıklar - 30                     
0106.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 30                     
0106.49  - - Diğerleri:                        
0106.49.00.00.11  - - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler - 30                     
0106.49.00.00.19  - - - Diğerleri - 30                     
0106.90  - Diğerleri:                        
0106.90.00.10.00  - - Damızlıklar - 30                     
   - - Diğerleri:                        
0106.90.00.90.11  - - - Kurbağalar - 30                     
0106.90.00.90.12  - - - Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler - 30                     
0106.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 30