ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0501.00.00.00.00 İnsan saçı (işlenmemiş, yıkanmış veya yağı alınmış olsun                        
  olmasın) ; insan saçı döküntüleri - 25                    
                           
05.02 Evcil domuz veya yaban domuzu kılları; porsuk kılları                        
  veya fırça imali için diğer kıllar; bu kılların döküntüleri:                        
0502.10  - EvciI domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri:                        
0502.10.00.10.00  - - Domuz kılı - 25                    
0502.10.00.90.00  - - Diğerleri - 25                    
0502.90.00.00.00  - Diğerleri  - 25                    
                           
(05.03)                          
                           
0504.00 Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve                        
  mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurul -                        
  muş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) :                        
   - Kurutulmuş şirdenler                        
0504.00.00.10.11  - - Kuru buzağı şirdeni - 15                    
0504.00.00.10.19  - - Diğerleri - 15                    
   - Diğerleri                        
0504.00.00.90.10   - - Bağırsaklar - 15                    
0504.00.00.90.30  - - Kurutulmamış şirdenler - 15                    
0504.00.00.90.90  - - Diğerleri - 15                    
                           
05.05 Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler                        
  ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince                         
  tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte                        
  etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parça -                        
  larının  toz ve döküntüleri:                        
0505.10  - Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler:                        
0505.10.10.00.00  - - İşlenmemiş - 50                    
0505.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50                    
0505.90.00.00.00  - Diğerleri - 50                    
                           
05.06 Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış,                        
  basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş,                        
  asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve                        
  döküntüleri:                        
0506.10.00.00.00  - Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar - 10                    
0506.90.00.00.00  - Diğerleri - 10                    
                           
05.07 Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin                        
  kılları, boynuzlar,geyik boynuzları,toynaklar,tırnaklar,                        
  pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde                        
  hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların                        
  toz ve döküntüleri:                        
0507.10.00.00.00  - Fildişi ; fildişi tozu ve döküntüleri - 20                    
0507.90  - Diğerleri                        
0507.90.00.00.11  - - Boynuzlar - 10                    
0507.90.00.00.12  - - Tırnaklar - 10                    
0507.90.00.00.19  - - Diğerleri - 10                    
                           
0508.00 Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde                        
  hazırlanmış,fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça,                        
  kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve                        
  mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde                        
  hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların                        
  toz ve döküntüleri                        
0508.00.00.00.11 - Mercan - 10                    
0508.00.00.00.12 - Salyangoz kabuğu - 10                    
0508.00.00.00.13 - Kabuklu su hayvanlarının kabukları - 10                    
0508.00.00.00.14 - Boş kabukların toz ve döküntüleri - 10                    
0508.00.00.00.19 - Diğerleri - 10                    
                           
(05.09)                          
                           
0510.00  Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk;                        
   kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın);                        
   eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler                        
   ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş                         
   veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş) :                        
0510.00.00.10.00  - Kantarit - 10                    
   - Diğerleri                        
0510.00.00.90.11  - - Safra (kurutulmuş olsun olmasın ) - 50                    
0510.00.00.90.19  - - Diğerleri - 50                    
                           
05.11 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan-                        
   sal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli  olmayan                        
   1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar:                        
0511.10.00.00.00  - Sığır spermleri                                                      Adet 30                    
   - Diğerleri:                        
0511.91  - - Balık,kabuklu hayvan,yumuşakça veya diğer su                        
       omurgasızlarının ürünleri; 3.fasılda yer alan cansız hayvanlar:                        
0511.91.10.00.00  - - - Balık döküntüleri                                                   - 15                    
   - - - Diğerleri                                                                                            
0511.91.90.00.11  - - - - Alabalık yumurtası - 30                    
0511.91.90.00.19  - - - - Diğerleri                                                                     - 30                    
0511.99  - - Diğerleri:                        
0511.99.10.00.00  - - - Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve                        
          benzeri döküntüleri                                                                            - 15                    
   - - - Hayvansal menşeli tabii süngerler:                        
0511.99.31.00.00  - - - - İşlenmemiş - 30                    
0511.99.39.00.00  - - - - Diğerleri                                                                             - 30                    
   - - - Diğerleri:                        
0511.99.85.10.00  - - - - İpek böceği yumurtaları                                                     - Muaf                    
0511.99.85.20.00  - - - - At kılı ve at kılı döküntüleri (başka  maddelerin yardımıyla veya                        
           müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın) - 5                    
   - - - - Diğerleri                                                                                                    
0511.99.85.90.11  - - - - - Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) - 30                    
0511.99.85.90.12  - - - - - Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler - 30                    
0511.99.85.90.18  - - - - - Diğerleri - 30