ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
09.01 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka-                        
  buk ve kapçıkları ; içinde herhangi  bir oranda kahve bulunan                         
  kahve yerine kullanılan maddeler:                        
   - Kahve (kavrulmamış):                        
0901.11.00.00.00  - - Kafeini alınmamış - 75                    
0901.12.00.00.00  - - Kafeini alınmış - 75                    
   - Kahve (kavrulmuş):                        
0901.21.00.00.00  - - Kafeini alınmamış - 100                    
0901.22.00.00.00  - - Kafeini alınmış - 100                    
0901.90  - Diğerleri :                        
0901.90.10.00.00  - - Kahve kabuk ve kapçıkları - 75                    
   - - Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler:                        
0901.90.90.10.00  - - - Kavrulmamış - 75                    
0901.90.90.90.00  - - - Kavrulmuş - 100                    
                           
09.02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) :                        
0902.10.00.00.00  - Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır                        
     ambalajlarda) - 187                    
0902.20.00.00.00  - Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) - 187                    
0902.30.00.00.00  - Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay                        
     (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) - 187                    
0902.40.00.00.00  - Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente                        
     edilmiş diğer çaylar - 187                    
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) - 100                    
                           
09.04 Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş                        
  veya ezilmiş veya öğütülmüş) :                         
   - Karabiber:                        
0904.11.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0904.12.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
   - Capsicum ve Pimenta cinsi biberler:                         
0904.21  - - Kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş                        
0904.21.10.00.00  - - - TatIı biberler - 25                    
   - - - Diğerleri:                        
0904.21.90.00.11  - - - - Kırmızı biber - 100                    
0904.21.90.00.12  - - - - Yenibahar - 100                    
0904.21.90.00.18  - - - - Diğer biberler - 100                    
0904.22  - - Ezilmiş veya öğütülmüş:                         
0904.22.00.00.11  - - - Kırmızı biber - 100                    
0904.22.00.00.12  - - - Yenibahar - 100                    
0904.22.00.00.18  - - - Diğer biberler - 100                    
                           
09.05 Vanilya:                        
0905.10.00.00.00  - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 40                    
0905.20.00.00.00  - Ezilmiş veya öğütülmüş - 40                    
                           
09.06 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri:                        
   - Ezilmemiş, öğütülmemiş                      
0906.11.00.00.00  - - Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) - 100                    
0906.19.00.00.00  - - Diğerleri - 100                    
0906.20.00.00.00  - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
                           
09.07 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları):                         
0907.10.00.00.00  - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0907.20.00.00.00  - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
                           
09.08 Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule :                        
   - Küçük Hindistan cevizi:                        
0908.11.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0908.12.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
   - Küçük Hindistan cevizi kabuğu                        
0908.21.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0908.22.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
   - Kakule                        
0908.31.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0908.32.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
09.09 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman                        
  kimyonu tohumları; ardıç meyveleri:                        
   - Kişniş tohumları:                        
0909.21.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0909.22.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
   - Kimyon tohumları:                        
0909.31.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0909.32.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
   - Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları,                         
     Rezene tohumları; ardıç meyveleri                        
0909.61.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0909.62.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
                           
09.10 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları,                        
  köri ve diğer baharat:                        
   - Zencefil:                         
0910.11.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0910.12.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
0910.20  - Safran:                        
0910.20.10.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0910.20.90.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
0910.30.00.00.00  - Zerdeçal (curcuma) - 100                    
   - Diğer baharat:                        
0910.91  - - Bu fasılın 1 (b) notunda belirtilen karışımlar:                        
0910.91.05.00.00  - - - Köri - 100                    
   - - - Diğerleri:                        
0910.91.10.00.00  - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100                    
0910.91.90.00.00  - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
0910.99  - - Diğerleri:                        
0910.99.10.00.00  - - - Çemen (boy otu tohumları) - 100                    
   - - - Kekik:                        
   - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş:                        
0910.99.31.00.00  - - - - - Yaban kekiği (Thymus serpyllum) - 100                    
0910.99.33.00.00  - - - - - Diğerleri - 100                    
0910.99.39.00.00  - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100                    
0910.99.50.00.00  - - - Defne yaprakları - 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş                         
0910.99.91.00.11  - - - - - Mahlep - 100                    
0910.99.91.00.12  - - - - - Biberiye - 100                    
0910.99.91.00.13  - - - - - Sumak - 100                    
0910.99.91.00.14  - - - - - Çörekotu - 100                    
0910.99.91.00.19  - - - - - Diğerleri - 100                    
   - - - - Ezilmiş  veya öğütülmüş                        
0910.99.99.00.11  - - - - - Mahlep - 100                    
0910.99.99.00.12  - - - - - Biberiye - 100                    
0910.99.99.00.13  - - - - - Sumak - 100                    
0910.99.99.00.19  - - - - - Diğerleri - 100