ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10.01 Buğday ve mahlut:                         
   - Makarnalık buğday (durum buğdayı):                        
1001.11.00.00.00  - - Tohumluk  - 200                    
1001.19.00.00.00  - - Diğerleri - 200                    
   - Diğerleri:                        
1001.91  - - Tohumluk:                        
1001.91.10.00.00  - - - Kaplıca (kızıl) buğday - 200                    
   - - - Adi buğday ve mahlut:                        
1001.91.20.00.11  - - - - Adi buğday - 200                    
1001.91.20.00.12  - - - - Mahlut - 200                    
1001.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 200                    
   - - Diğerleri:                        
1001.99.00.00.11  - - - Adi buğday - 200                    
1001.99.00.00.12  - - - Mahlut - 200                    
1001.99.00.00.13  - - - Kaplıca (kızıl) buğday - 200                    
                           
10.02 Çavdar                         
1002.10.00.00.00  - Tohumluk  - 200                    
1002.90.00.00.00  - Diğerleri - 200                    
                           
10.03 Arpa:                        
1003.10  - Tohumluk:                        
1003.10.00.00.11  - - Beyaz arpa - 200                    
1003.10.00.00.19  - - Diğerleri - 200                    
1003.90  - Diğerleri:                        
1003.90.00.00.11  - - Beyaz arpa - 200                    
1003.90.00.00.12  - - Maltlık arpa - 200                    
1003.90.00.00.19  - - Diğerleri - 200                    
                           
1004.00 Yulaf                        
1004.10.00.00.00 - Tohumluk - 200                    
1004.90.00.00.00 - Diğerleri - 200                    
                           
10.05 Mısır:                         
1005.10  - Tohumluk:                        
   - - Melezler:                        
1005.10.13.00.00  - - - Üçlü melez - 200                    
1005.10.15.00.00  - - - Tek melez - 200                    
1005.10.18.00.00  - - - Diğerleri - 200                    
1005.10.90.00.00  - - Diğer tohumluklar - 200                    
1005.90  - Diğerleri :                        
1005.90.00.00.11  - - Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)  - 200                    
1005.90.00.00.19  - - Diğerleri - 200                    
                           
10.06 Pirinç:                         
1006.10  - Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik):                        
1006.10.10.00.00  - - Tohumluk olanlar - 50                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Yarı haşlanmış:                        
1006.10.21.00.00  - - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.10.23.00.00  - - - - Orta taneli - 50                    
   - - - - Uzun taneli:                        
1006.10.25.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50                    
1006.10.27.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
   - - - Diğerleri:                        
1006.10.92.00.00  - - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.10.94.00.00  - - - - Orta taneli - 50                    
   - - - - Uzun taneli:                        
1006.10.96.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50                    
1006.10.98.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
1006.20  - Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç:                        
   - - Yarı haşlanmış:                        
1006.20.11.00.00  - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.20.13.00.00  - - - Orta taneli - 50                    
   - - - Uzun taneli:                        
1006.20.15.00.00  - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50                    
1006.20.17.00.00  - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
   - - Diğerleri:                        
1006.20.92.00.00  - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.20.94.00.00  - - - Orta taneli - 50                    
   - - - Uzun taneli:                        
1006.20.96.00.00  - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50                    
1006.20.98.00.00  - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
1006.30  - Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl-                        
     mış veya perdahlanmış olsun olmasın):                        
   - - Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:                        
   - - - Yarı haşlanmış:                        
1006.30.21.00.00  - - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.30.23.00.00  - - - - Orta taneli - 50                    
   - - - - Uzun taneli:                        
1006.30.25.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50                    
1006.30.27.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
   - - - Diğerleri:                        
1006.30.42.00.00  - - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.30.44.00.00  - - - - Orta taneli - 50                    
   - - - - Uzun taneli:                        
1006.30.46.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'tenküçük olanlar - 50                    
1006.30.48.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
   - - Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:                        
   - - - Yarı haşlanmış:                        
1006.30.61.00.00  - - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.30.63.00.00  - - - - Orta taneli - 50                    
   - - - - Uzun taneli:                        
1006.30.65.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50                    
1006.30.67.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
   - - - Diğerleri:                        
1006.30.92.00.00  - - - - Yuvarlak taneli - 50                    
1006.30.94.00.00  - - - - Orta taneli - 50                    
   - - - - Uzun taneli:                        
1006.30.96.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar - 50                    
1006.30.98.00.00  - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar - 50                    
1006.40.00.00.00  - Kırık pirinçler - 50                    
                           
10.07 Tane darı (koca darı):                        
1007.10  - Tohumluk:                        
1007.10.10.00.00  - - Melezler - 200                    
1007.10.90.00.00  - - Diğerleri - 200                    
1007.90.00.00.00  - Diğerleri - 200                    
                           
10.08 Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat                        
1008.10.00.00.00  - Kara buğday - 200                    
   - Darı (cin ve kum darı)                        
1008.21  - - Tohumluk:                        
1008.21.00.00.11  - - - Darı - 200                    
1008.21.00.00.12  - - - Akdarı - 200                    
   - - Diğerleri:                        
1008.29.00.00.11  - - - Darı - 200                    
1008.29.00.00.12  - - - Akdarı - 200                    
1008.30.00.00.00  - Kuş yemi - 200                    
1008.40.00.00.00  - Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.) - 200                    
1008.50.00.00.00  - Kinoa (Chenopodium quinoa) - 200                    
1008.60.00.00.00  - Buğday ve çavdar melezi - 200                    
1008.90.00.00.00  - Diğer hububat - 200