ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu :                        
   - Buğday unu :                        
1101.00.11.00.00  - - Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu - 114                    
1101.00.15.00.00  - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu - 114                    
1101.00.90.00.00  - Mahlut unu - 114                    
                           
11.02 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):                        
1102.20  - Mısır unu:                        
1102.20.10.00.00  - - Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 45                    
1102.20.90.00.00  - - Diğerleri - 45                    
1102.90  - Diğerleri :                        
1102.90.10.00.00  - - Arpa unu - 45                    
1102.90.30.00.00  - - Yulaf unu - 45                    
1102.90.50.00.00  - - Pirinç unu - 45                    
1102.90.70.00.00  - - Çavdar unu - 45                    
1102.90.90.00.00  - - Diğerleri - 45                    
                           
11.03 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar,                        
  hububat kaba unları ve pelletleri:                        
  - Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve                        
  hububat kaba unları:                        
1103.11  - - Buğdaydan:                        
1103.11.10.00.00  - - - Makarnalık buğdaydan (durum buğday) - 60                    
1103.11.90.00.00  - - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan - 60                    
1103.13  - - Mısırdan:                        
1103.13.10.00.00  - - - Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 60                    
1103.13.90.00.00  - - - Diğerleri - 60                    
1103.19  - - Diğer hububattan:                        
1103.19.20.00.00  - - - Çavdar veya arpadan - 60                    
1103.19.40.00.00  - - -  Yulaftan - 60                    
1103.19.50.00.00  - - -  Pirinçten - 60                    
   - - - Diğerleri                        
1103.19.90.00.13  - - - - Mahluttan - 60                    
1103.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 60                    
1103.20  - Pelletler:                        
1103.20.25.00.00  - - Çavdar veya arpadan - 60                    
1103.20.30.00.00  - - Yulaftan - 60                    
1103.20.40.00.00  - - Mısırdan - 60                    
1103.20.50.00.00  - - Pirinçten - 60                    
1103.20.60.00.00  - - Buğdaydan - 60                    
1103.20.90.00.00  - - Diğerleri - 60                    
                           
11.04 Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu                        
  çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış,                        
  dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06                        
  pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları                        
  (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):                        
                 - Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:                        
1104.12  - - Yulaf:                        
1104.12.10.00.00  - - - Yassılaştırılmış taneler - 50                    
1104.12.90.00.00  - - - Flokon halindeki taneler - 50                    
1104.19  - - Diğer hububat:                        
   - - - Buğday                        
1104.19.10.00.11  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50                    
1104.19.10.00.12  - - - - Flokon halindeki taneler - 50                    
   - - - Çavdar                        
1104.19.30.00.11  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50                    
1104.19.30.00.12  - - - - Flokon halindeki taneler - 50                    
   - - - Mısır                        
1104.19.50.00.11  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50                    
1104.19.50.00.12  - - - - Flokon halindeki taneler - 50                    
   - - - Arpa                        
1104.19.61.00.00  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50                    
1104.19.69.00.00  - - - - Flokon halindeki taneler - 50                    
   - - - Diğerleri:                        
1104.19.91.00.00  - - - - Flokon halindeki pirinç - 50                    
   - - - - Diğerleri                        
1104.19.99.00.11  - - - - - Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer - 50                    
1104.19.99.00.12  - - - - - Diğer hububattan flokon halindeki taneler - 50                    
   - Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış,                        
     dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :                        
1104.22  - - Yulaf taneleri:                        
1104.22.40.00.00  - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar  - 50                    
          halinde ufalanmış olsun olmasın                        
1104.22.50.00.00  - - - Yuvarlatılmış - 50                    
1104.22.95.00.00  - - - Diğerleri - 50                    
1104.23  - - Mısır taneleri:                        
1104.23.40.00.00  - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar                        
          halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış  - 50                    
1104.23.98.00.00  - - - Diğerleri - 50                    
1104.29  - - Diğer hububat taneleri:                        
 - - - Arpa taneleri                        
1104.29.04.00.00  - - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar  - 50                    
          halinde ufalanmış olsun olmasın                        
1104.29.05.00.00  - - - - Yuvarlatılmış - 50                    
1104.29.08.00.00  - - - - Diğerleri - 50                    
   - - -  Diğerleri                        
1104.29.17.00.00  - - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde                        
           ufalanmış olsun olmasın - 50                    
1104.29.30.00.00  - - - - Yuvarlatılmış - 50                    
   - - - -  Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:                        
1104.29.51.00.00  - - - - - Buğday - 50                    
1104.29.55.00.00  - - - - - Çavdar - 50                    
1104.29.59.00.00  - - - - - Diğerleri - 50                    
   - - - - Diğerleri :                        
1104.29.81.00.00  - - - - - Buğdaydan - 50                    
1104.29.85.00.00  - - - - - Çavdardan - 50                    
1104.29.89.00.00  - - - - - Diğerleri - 50                    
1104.30  - Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon                         
     haline getirilmiş veya öğütülmüş):                        
1104.30.10.00.00  - - Buğday - 50                    
   - - Diğer hububat:                        
1104.30.90.00.11  - - - Mısır özü - 50                    
1104.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 50                    
11.05 Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri                         
1105.10  - Patates unu,ezmesi ve tozları                        
1105.10.00.00.11  - - Patates unu - 30                    
1105.10.00.00.12  - - Patates ezmesi ve tozları - 30                    
1105.20.00.00.00  - Patates flokonları, granülleri ve pelletleri - 30                    
                           
11.06  07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna                        
   giren sagunun ve köklerin veya yumruların un , ezme ve tozları;                        
   8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu:                        
1106.10.00.00.00  - 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar - 30                    
1106.20  - 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:                         
1106.20.10.00.00  - - Başka maddeler katılmış (denature) - 60                    
   - - Diğerleri                        
1106.20.90.00.11  - - - Salep - 60                    
1106.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 60                    
1106.30  - 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :                        
1106.30.10.00.00  - - Muza ait olanlar - 30                    
   - - Diğerlerine ait olanlar                        
1106.30.90.00.11  - - - Fındık ezmesi - 30                    
1106.30.90.00.12  - - - İncir ezmesi - 30                    
1106.30.90.00.13  - - - Fındık unu (öğütülmüş fındık)(naturel kabuksuz fındıktan mamul) - 30                    
1106.30.90.00.14  - - - Fındık unu (öğütülmüş fındık)(beyazlatılmış kabuksuz fındıktan mamul) - 30                    
1106.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 30                    
                           
11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın):                        
1107.10  - Kavrulmamış:                        
   - - Buğday maltı:                        
1107.10.11.00.00  - - - Un şeklinde olanlar - 30                    
1107.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 30                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Un şeklinde olanlar                        
1107.10.91.00.11  - - - - Arpadan olanlar - 30                    
1107.10.91.00.19  - - - - Diğerleri - 30                    
   - - - Diğerleri                        
1107.10.99.00.11  - - - - Arpadan olanlar - 30                    
1107.10.99.00.19  - - - - Diğerleri - 30                    
1107.20  - Kavrulmuş                        
1107.20.00.00.11  - - Buğday - 30                    
1107.20.00.00.12  - - Arpa - 30                    
1107.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30                    
                           
11.08 Nişastalar; inülin:                        
   - Nişastalar:                        
1108.11  - - Buğday nişastası:                        
1108.11.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75                    
1108.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
1108.12  - - Mısır nişastası:                        
1108.12.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75                    
1108.12.00.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
1108.13  - - Patates nişastası:                        
1108.13.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75                    
1108.13.00.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
1108.14  - - Manyok (cassava) nişastası:                        
1108.14.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75                    
1108.14.00.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
1108.19  - - Diğer nişastalar:                        
   - - - Pirinç nişastası:                        
1108.19.10.10.00  - - - - Torba içinde olanlar - 75                    
1108.19.10.90.00  - - - - Diğerleri - 75                    
   - - - Diğerleri:                        
1108.19.90.10.00  - - - - Torba içinde olanlar - 75                    
1108.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 75                    
1108.20.00.00.00  - İnülin - 75                    
                           
1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) - 25