ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1201.00 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın):                        
1201.10.00.00.00  - Tohumluk olanlar - 30                    
1201.90.00.00.00  - Diğerleri - 30                    
                           
12.02 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu                        
  veya kırılmış olsun olmasın)                        
1202.30.00.00.00  - Tohumluk olanlar - 30                    
   - Diğerleri:                        
1202.41.00.00.00  - - Kabuklu - 36                    
1202.42.00.00.00  - - Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) - 36                    
                           
1203.00.00.00.00 Kopra - 30                    
                           
1204.00 Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın):                        
1204.00.10.00.00  - Tohumluk olanlar - 30                    
1204.00.90.00.00  - Diğerleri - 30                    
                           
12.05 Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın):                        
1205.10  - Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları:                        
1205.10.10.00.00  - - Tohumluk olanlar - 30                    
1205.10.90.00.00  - - Diğerleri - 30                    
1205.90.00.00.00  - Diğerleri  - 30                    
                           
1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın):                        
1206.00.10.00.00  - Tohumluk olanlar - 30                    
   - Diğerleri :                        
   - - Kabuklu; gri beyaz çizgili kabuklu                        
1206.00.91.00.11  - - - Çerezlik olanlar - 30                    
1206.00.91.00.19  - - - Diğerleri - 30                    
   - - Diğerleri                        
1206.00.99.00.11  - - - Çerezlik olanlar - 30                    
1206.00.99.00.19  - - - Diğerleri - 30                    
                           
12.07 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) :                        
1207.10.00.00.00  - Palm meyvesi ve çekirdeği - 30                    
   - Pamuk tohumu:                        
1207.21.00.00.00  - - Tohumluk olanlar - 30                    
1207.29.00.00.00  - - Diğerleri - 30                    
1207.30.00.00.00  - Hint yağı tohumu - 30                    
1207.40  - Susam tohumu:                        
1207.40.10.00.00  - - Tohumluk olanlar - 30                    
   - - Diğerleri:                        
1207.40.90.00.11  - - - Ham  - 30                    
1207.40.90.00.12  - - - Soyulmuş - 30                    
1207.50  - Hardal tohumu:                        
1207.50.10.00.00  - - Tohumluk olanlar - 30                    
1207.50.90.00.00  - - Diğerleri - 30                    
1207.60.00.00.00  - Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu - 30                    
1207.70.00.00.00  - Kavun, Karpuz tohumu - 30                    
   - Diğerleri:                        
1207.91  - - Haşhaş tohumu:                        
1207.91.10.00.00  - - - Tohumluk olanlar - 30                    
1207.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 30                    
1207.99  - - Diğerleri:                        
1207.99.20.00.00  - - - Tohumluk olanlar - 30                    
   - - - Diğerleri:                        
1207.99.91.00.00  - - - - Kenevir (kendir) tohumu - 30                    
1207.99.96.00.00  - - - - Diğerleri - 30                    
                           
12.08 Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç):                        
1208.10  - Soya fasulyesinin unu ve kaba unları                        
1208.10.00.00.11  - - Soya fasulyesinin unu  - 30                    
1208.10.00.00.12  - - Soya fasulyesinin kaba unu - 30                    
1208.90  - Diğerleri                        
1208.90.00.00.11  - - Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları - 30                    
1208.90.00.00.19  - - Diğerleri - 30                    
                           
12.09 Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:                        
1209.10.00.00.00  - Şeker pancarı tohumları - 5                    
   - Yem bitkileri tohumları:                        
1209.21.00.00.00  - - Yonca tohumu - 25                    
1209.22  - - Üçgül tohumu (Trifolium spp.):                        
1209.22.10.00.00  - - - Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) - 25                    
1209.22.80.00.00  - - - Diğerleri - 25                    
1209.23  - - Çayır otu tohumları:                        
1209.23.11.00.00  - - - Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları - 25                    
1209.23.15.00.00  - - - Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları - 25                    
   - - - Diğer çayır otu tohumları                        
1209.23.80.00.11  - - - - Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları - 25                    
1209.23.80.00.19  - - - - Diğerleri - 25                    
1209.24.00.00.00  - - Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) - 25                    
1209.25  - - Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.):                        
1209.25.10.00.00  - - - İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) - 25                    
1209.25.90.00.00  - - - İngiliz çimi (Lolium perenne L.) - 25                    
1209.29  - - Diğerleri:                        
   - - - Çayır kelp kuyruğu otu tohumu, Fiğ; Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar;                         
        domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) tohumu; tavus otları (Agrosties) tohumu                        
1209.29.45.00.11  - - - - Vicia sativa L. türü fiğ - 25                    
1209.29.45.00.12  - - - - Diğer tür fiğ - 25                    
1209.29.45.00.13  - - - - Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar - 25                    
1209.29.45.00.14  - - - - Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) - 25                    
1209.29.45.00.15  - - - - Tavus otları (Agrosties) tohumu - 25                    
1209.29.45.00.16  - - - - Çayır kelp kuyruğu otu tohumu - 25                    
1209.29.50.00.00  - - - Acı bakla tohumu - 25                    
1209.29.60.00.00  - - - Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) - 25                    
   - - - Diğerleri                        
1209.29.80.00.11  - - - - Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) - 25                    
1209.29.80.00.12  - - - - Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları - 25                    
1209.29.80.00.13  - - - - Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları - 25                    
1209.29.80.00.14  - - - - Korunga (Onobrychis sativa L.) - 25                    
1209.29.80.00.15  - - - - Burçak (Vicia ervilia Willd.) - 25                    
1209.29.80.00.16  - - - - Sorgum tohumu - 25                    
1209.29.80.00.18  - - - - Diğerleri - 25                    
1209.30.00.00.00  - Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları - 25                    
   - Diğerleri:                        
1209.91  - - Sebze tohumları:                        
1209.91.30.00.00  - - - Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var. conditiva) - 25                    
   - - - Diğerleri                        
1209.91.80.00.11  - - - - Kabak tohumu - 25                    
1209.91.80.00.12  - - - - Domates tohumu - 25                    
1209.91.80.00.13  - - - - Hıyar tohumu - 25                    
1209.91.80.00.14  - - - - Soğan tohumu - 25                    
1209.91.80.00.15  - - - - Havuç tohumu - 25                    
1209.91.80.00.16  - - - - Marul tohumu - 25                    
1209.91.80.00.17  - - - - Karnabahar tohumu - 25                    
1209.91.80.00.18  - - - - Maydanoz tohumu - 25                    
1209.91.80.00.21  - - - - Ispanak tohumu - 25                    
1209.91.80.00.22  - - - - Bamya tohumu - 25                    
1209.91.80.00.23  - - - - Baş salata tohumu - 25                    
1209.91.80.00.24  - - - - Biber tohumu - 25                    
1209.91.80.00.25  - - - - Patlıcan tohumu - 25                    
1209.91.80.00.26  - - - - Turp tohumu - 25                    
1209.91.80.00.29  - - - - Diğer sebze tohumları - 25                    
1209.99  - - Diğerleri :                        
1209.99.10.00.00  - - - Orman ağaçlarının tohumları - 25                    
   - - - Diğerleri:                        
1209.99.91.00.00  - - - - Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt                        
            pozisyonundakiler hariç) - 25                    
   - - - - Diğerleri:                        
1209.99.99.10.00  - - - - - Meyva ağaçları tohumları - 25                    
   - - - - - Diğerleri                        
1209.99.99.90.11  - - - - - - Tütün tohumu - 25                    
1209.99.99.90.18  - - - - - - Diğerleri - 25                    
                           
12.10 Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz                        
  veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin:                        
1210.10.00.00.00  - Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline                        
     getirilmemiş) - 35                    
1210.20  - Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline                        
     getirilmiş); lüpülin :                        
   - - Lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya                         
        pellet şekline getirilmiş);lüpülin                         
1210.20.10.00.11  - - - Lüpülin - 35                    
1210.20.10.00.19  - - - Diğerleri - 35                    
1210.20.90.00.00  - - Diğerleri - 35                    
                           
12.11 Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak                        
  parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya                        
  benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya                        
  kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun                        
  olmasın):                        
1211.20.00.00.00  - Ginseng kökü - 110                    
1211.30.00.00.00  - Koka yaprağı - 110                    
1211.40.00.00.00  - Haşhaş sapı - 110                    
1211.90  - Diğerleri:                        
1211.90.30.00.00  - - Tonka fasulyesi - 110                    
   - - Diğerleri                        
1211.90.85.00.11  - - - Vermut otu - 110                    
1211.90.85.00.12  - - - Likör otu - 110                    
1211.90.85.00.13  - - - Haşhaş kellesi - 110                    
1211.90.85.00.14  - - - Kına kına kabukları - 110                    
1211.90.85.00.16  - - - Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) - 110                    
1211.90.85.00.18  - - - Meyan kökü - 110                    
   - - - Nane                        
1211.90.85.00.22  - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - 110                    
1211.90.85.00.23  - - - - Diğerleri - 110                    
   - - - Ihlamur                        
1211.90.85.00.24  - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - 110                    
1211.90.85.00.25  - - - - Diğerleri - 110
   - - - Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri)    
1211.90.85.00.26  - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - 110
1211.90.85.00.27  - - - - Diğerleri - 110
   - - - Diğerleri:    
1211.90.85.00.28  - - - - Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar - 110
1211.90.85.00.90  - - - - Diğerleri - 110
       
12.12 Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı ve    
  şeker kamışı (taze , soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş,     
  öğütülmüş olsun olmasın) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen    
  veya yer almayan insanların yemesine elverişli cinsten meyve    
  çekirdekleri ve çekirdek içleri  ve diğer bitkisel ürünler (Cicho -    
  rium intybus sativum cinsi  kavrulmamış hindiba kökleri dahil):    
   - Deniz otları ve diğer algler:    
1212.21  - - İnsan tüketimine elverişli olanlar:    
1212.21.00.10.00  - - - Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar  - 110
1212.21.00.20.00  - - - Dondurulmuş olanlar  - 75
1212.21.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
1212.29  - - Diğerleri:    
1212.29.00.10.00  - - - Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar  - 110
1212.29.00.20.00  - - - Dondurulmuş olanlar  - 75
1212.29.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri :    
1212.91  - - Şeker pancarı:    
1212.91.20.00.00  - - - Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın) - 25
1212.91.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
1212.92.00.00.00  - - Keçiboynuzu (harnup) - 25
1212.93.00.00.00  - - Şeker kamışı - 25
1212.94.00.00.00  - -  Hindiba kökleri  - 25
1212.99  - - Diğerleri:    
   - - - Keçiboynuzu tohumları:    
1212.99.41.00.00  - - - - Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş - 25
1212.99.49.00.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri    
1212.99.95.00.11  - - - - Dondurulmuş taze polen - 25
1212.99.95.00.12  - - - - Kurutulmuş polen - 25
1212.99.95.00.13  - - - - Tatlı sorgum (saccharatum)  - 25
1212.99.95.00.14  - - - - Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri - 25
1212.99.95.00.19  - - - - Diğerleri - 25
1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline    
   getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) - 25
       
12.14 İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca,    
  üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri    
  hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın):    
1214.10.00.00.00  - Yonca kaba unu ve pelletleri - 25
1214.90  - Diğerleri :    
1214.90.10.00.00  - - Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler - 25
1214.90.90.00.00  - - Diğerleri - 25