ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13.01 Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve  yağ reçineler                        
  (pelesenkler gibi):                        
1301.20.00.00.00  - Arap zamkı - 70                    
1301.90  - Diğerleri:                        
1301.90.00.10.00  - -  Günlük - 70                    
   - -  Diğerleri                        
   - - - Saluz adası mastikası (Pistacia lentiscus cinsi ağaçların mastikası) :                        
1301.90.00.21.00  - - - - Tababette kullanılanlar - 50                    
1301.90.00.29.00  - - - - Diğerleri - 50                    
   - - - Zamk ve sakız reçineleri :                        
1301.90.00.31.00  - - - - Tababette kullanılanlar - 50                    
1301.90.00.39.00  - - - - Diğerleri - 50                    
   - - - Diğerleri :                        
1301.90.00.41.00  - - - - Lak - 70                    
   - - - - Diğerleri :                        
1301.90.00.91.00  - - - - - Tababette kullanılanlar - 50                    
1301.90.00.99.00  - - - - - Diğerleri - 50                    
                           
13.02 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve                        
  pektatlar; agar -agar , bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan                        
  sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):                        
   - Bitkisel özsu ve hülasalar:                        
1302.11  - - Afyon:                        
1302.11.00.10.00  - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar - 100                    
   - - - Diğerleri                        
1302.11.00.90.11  - - - - Haşhaş sapı konsantresi - 100                    
1302.11.00.90.12  - - - - Afyon - 100                    
1302.12  - - Meyan kökünden elde edilenler :                        
   - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar                        
1302.12.00.10.11  - - - - Meyan balı - 100                    
1302.12.00.10.12  - - - - Meyan özü - 100                    
   - - - Diğerleri                        
1302.12.00.90.11  - - - - Meyan balı - 100                    
1302.12.00.90.12  - - - - Meyan özü - 100                    
1302.13.00.00.00  - - Şerbetçi otundan elde edilenler - 100                    
1302.19  - - Diğerleri:                        
1302.19.05.00.00  - - - Vanilya yağ reçineleri - 100                    
   - - - Diğerleri:                        
1302.19.80.10.00  - - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar - 100                    
   - - - - Diğerleri                        
1302.19.80.91.00  - - - - - Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler - 100                    
   - - - - - Diğerleri:                        
1302.19.80.99.10  - - - - - - Stevia bitkisinden elde edilenler - 100                    
1302.19.80.99.90  - - - - - - Diğerleri - 100                    
1302.20  - Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar:                        
   - - Kuru halde olanlar :                        
1302.20.10.10.00  - - - Pektik maddeler (pektinler) - 100                    
   - - - Diğerleri                        
1302.20.10.90.11  - - - - Pektinatlar - 100                    
1302.20.10.90.12  - - - - Pektatlar - 100                    
   - - Diğerleri:                        
1302.20.90.10.00  - - - Pektik maddeler (pektinler) - 100                    
   - - - Diğerleri                        
1302.20.90.90.11  - - - - Pektinatlar - 100                    
1302.20.90.90.12  - - - - Pektatlar - 100                    
   - Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam                        
     verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):                        
1302.31  - - Agar-agar :                        
1302.31.00.10.00  - - -  Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50                    
1302.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 100                    
1302.32  - - Keçi boynuzundan, keçi boynuzu tohumlarından ve Siyam                        
       baklası tohumlarından elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam                        
       verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) :                        
   - - - Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından elde edilenler :                        
1302.32.10.10.00  - - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50                    
1302.32.10.90.00  - - - - Diğerleri - 100                    
   - - - Siyam baklası tohumlarından elde edilenler :                        
1302.32.90.10.00  - - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50                    
1302.32.90.90.00  - - - - Diğerleri - 100                    
1302.39  - - Diğerleri :                        
1302.39.00.10.00  - - -  Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50                    
1302.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 100