ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14.01 Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu,                        
  Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya,                        
  temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve                        
  ıhlamur ağacı kabukları gibi):                        
1401.10.00.00.00  - Bambular - 50                    
1401.20.00.00.00  - Hint kamışı - 50                    
1401.90  - Diğerleri :                        
1401.90.00.10.00  - - Kamışlar - 50                    
   - - Diğerleri                         
1401.90.00.90.11  - - - Sepetçi söğüdü - 50                    
1401.90.00.90.12  - - - Rafya - 50                    
1401.90.00.90.13  - - - Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları - 50                    
1401.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50                    
                           
(14.02)                          
                           
(14.03)                          
                           
14.04 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel                        
  ürünler:                        
1404.20.00.00.00  - Pamuk linteri - 10                    
1404.90  - Diğerleri :                        
1404.90.00.10.00  - - Yontulmaya elverişli  sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (ko-                        
        rozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) - 10                    
1404.90.00.20.00  - - Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler                        
       (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden                        
       bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş                        
       olsun olmasın) - 50                    
1404.90.00.30.00  - - ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel                        
       maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi)                        
       (bağ veya demet halinde olsun olmasın)  - 50                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel                        
         ham maddeler:                        
1404.90.00.91.00  - - - - Kına - 100                    
   - - - - Diğerleri                        
1404.90.00.92.11  - - - - - Cehri - 20                    
1404.90.00.92.12  - - - - - Mazı - 20                    
1404.90.00.92.13  - - - - - Somak - 20                    
1404.90.00.92.14  - - - - - Palamut - 20                    
1404.90.00.92.15  - - - - - Palamut tırnağı - 20                    
1404.90.00.92.16  - - - - - Ceviz kökü - 20                    
1404.90.00.92.19  - - - - - Diğerleri - 20                    
   - - - Diğerleri                        
1404.90.00.99.11  - - - - Çöven - 25                    
1404.90.00.99.19  - - - - Diğerleri - 25