ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1801.00 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)                        
1801.00.00.00.11 - Dane kakao (ham) - 50                    
1801.00.00.00.19 - Diğerleri - 50                    
                           
1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri - 50                    
                           
18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :                        
1803.10.00.00.00  - Yağı alınmamış - 100                    
1803.20.00.00.00  - Tamamen veya kısmen yağı alınmış - 100                    
                           
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) - 50                    
                           
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) - 100                    
                           
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:                        
1806.10  - Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler                        
     içerenler):                        
1806.10.15.00.00  - - Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz                        
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak                        
        ifade edilen izoglikoz içerenler - 100                    
1806.10.20.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65'den az sakkaroz                        
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak                        
        ifade edilen izoglikoz içerenler - 100                    
1806.10.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80'den az sakkaroz                         
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak                        
        ifade edilen izoglikoz içerenler - 100                    
1806.10.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade                        
       edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz                        
       içerenler - 100                    
1806.20  - Ağırlığı 2 kg'dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde                         
     veya  sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup,                         
    muhteviyatı 2 kg'ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan                        
     diğer müstahzarlar:                        
1806.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao                        
       yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha                         
       fazla olanlar - 100                    
1806.20.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya                          
       daha fazla fakat % 31'den az olanlar - 100                    
   - - Diğerleri:                        
1806.20.50.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler - 100                    
1806.20.70.00.00  - - - Sütlü çikolata kırıntıları - 100                    
1806.20.80.00.00  - - - Kakao ile kaplanmış olanlar - 100                    
1806.20.95.00.00  - - - Diğerleri - 100                    
   - Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde):                        
1806.31  - - Doldurulmuş                         
1806.31.00.00.11  - - - Kalıplanmış - 100                    
1806.31.00.00.19  - - - Diğerleri - 100                    
1806.32  - - Doldurulmamış:                        
1806.32.10.00.00  - - - İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler - 100                    
1806.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 100                    
1806.90  - Diğerleri:                        
   - - Çikolata ve çikolata mamulleri:                        
   - - - Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) :                        
1806.90.11.00.00  - - - - Alkol içerenler - 100                    
1806.90.19.00.00  - - - - Diğerleri - 100                    
   - - - Diğerleri:                        
1806.90.31.00.00  - - - - Doldurulmuş - 100                    
1806.90.39.00.00  - - - - Doldurulmamış - 100                    
1806.90.50.00.00  - - Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden                        
        imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri - 100                    
1806.90.60.00.00  - - Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler - 100                    
1806.90.70.00.00  - - Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar - 100                    
1806.90.90.00.00  - - Diğerleri - 100