ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19.01 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer                        
  almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde                         
  edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil                        
  eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya                        
                                    tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki                        
  kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin                        
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila                        
  04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda                         
  müstahzarları ( içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen                         
  yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki                        
  kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar ):                        
1901.10  - Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende                        
      satılacak hale getirilmiş):                        
   - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler                        
        teşkil edenler:                        
1901.10.00.11.00  - - - Diyet mamaları - 75                    
1901.10.00.19.00  - - - Diğerleri - 75                    
1901.10.00.20.00  - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil                        
        edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler - 100                    
1901.10.00.90.00  - - Diğerleri - 60                    
1901.20  - 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlan -                        
      masında  kullanılan karışımlar ve hamurlar:                        
1901.20.00.10.00  - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler                        
        teşkil edenler - 75                    
1901.20.00.20.00  - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil                         
        edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao  içerenler - 100                    
1901.20.00.90.00  - - Diğerleri - 60                    
1901.90  - Diğerleri:                        
   - - Malt hülasası:                        
1901.90.11.00.00  - - - Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar - 70                    
1901.90.19.00.00  - - - Diğerleri - 70                    
   - - Diğerleri:                        
1901.90.91.00.00  - - - Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen                        
          veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 5 sakkaroz ( invert şeker dahil)                        
          veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04                        
          pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç) - 50                    
   - - - Diğerleri :                        
1901.90.99.10.00  - - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler                        
            teşkil edenler - 75                    
1901.90.99.20.00  - - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil                        
            edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao tozu içerenler - 100                    
   - - - - Diğerleri                        
1901.90.99.90.11  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un - 60                    
1901.90.99.90.12  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç - 60                    
1901.90.99.90.13  - - - - - Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi - 60                    
1901.90.99.90.19  - - - - - Diğerleri - 60                    
                           
19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldu-                        
  rulmuş  veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti,                         
  makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);                         
  kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):                        
   - Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde                         
     hazırlanmamış) :                        
1902.11  - - Yumurta içerenler                        
1902.11.00.00.11  - - - Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve                        
          irmiği içerenler - 50                    
1902.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 50                    
1902.19  - - Diğerleri :                        
1902.19.10.00.00  - - - Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler - 50                    
   - - - Diğerleri                        
1902.19.90.00.11  - - - - Sebzeli olanlar - 50                    
1902.19.90.00.12  - - - - Sade olanlar - 50                    
1902.19.90.00.13  - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna - 50                    
1902.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50                    
1902.20  - Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde                        
     hazırlanmış olsun olmasın):                        
1902.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan                        
       ve diğer su omurgasızları içerenler - 60                    
   - - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve                        
       sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil):                        
1902.20.30.10.00  - - - Et ve sakatat içerenler - 80                    
1902.20.30.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
   - - Diğerleri:                        
1902.20.91.00.00  - - - Pişirilmiş - 75                    
1902.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 75                    
                           
1902.30  - Diğer makarnalar:                        
1902.30.10.00.00  - - Kurutulmuş - 75                    
1902.30.90.00.00  - - Diğerleri - 75                    
1902.40  - Kuskus:                        
1902.40.10.00.00  - - Hazırlanmamış kuskus - 50                    
1902.40.90.00.00  - - Diğerleri - 75                    
                           
1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon,                        
  dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) - 50                    
                           
19.04 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması                        
  suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin                        
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya -                        
  pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya                        
  flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler                         
  (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük                         
  parçalar ve kaba un hariç) :                        
1904.10  - Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrul -                        
     ması suretiyle elde edilen gıda mamulleri:                        
   - - Mısırdan elde edilenler:                        
1904.10.10.10.00  - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
   - - Pirinçten elde edilenler:                        
1904.10.30.10.00  - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.10.30.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
   - - Diğerleri:                        
1904.10.90.10.00  - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
1904.20  - Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu -                        
     bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış                        
     hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar :                        
1904.20.10.00.00  - - Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar  - 75                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Mısırdan elde edilenler :                        
1904.20.91.10.00  - - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.20.91.90.00  - - - - Diğerleri - 50                    
   - - - Pirinçten elde edilenler :                        
1904.20.95.10.00  - - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.20.95.90.00  - - - - Diğerleri - 50                    
   - - - Diğerleri :                        
1904.20.99.10.00  - - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.20.99.90.00  - - - - Diğerleri - 50                    
1904.30.00.00.00  - Bulgur  - 75                    
1904.90  - Diğerleri:                        
   - - Pirinç                        
1904.90.10.10.00  - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
   - - Diğerleri                        
1904.90.80.10.00  - - - Kakao içerenler - 100                    
1904.90.80.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
                           
19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao                        
  içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri,                        
  mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:                        
1905.10.00.00.00  - Gevrek ekmek - 50                    
1905.20  - Zencefilli ekmek ve benzerleri:                        
1905.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 30'dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade                        
       edilen invert şeker dahil) içerenler - 75                    
1905.20.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den az sakkaroz                        
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler - 75                    
1905.20.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak                        
        ifade edilen invert şeker dahil) içerenler - 75                    
   - Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler :                        
1905.31  - - Tatlı bisküviler:                        
   - - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya                         
         tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:                        
1905.31.11.00.00  - - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 75                    
1905.31.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75                    
   - - - Diğerleri :                        
1905.31.30.00.00  - - - -  Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler - 75                    
   - - - - Diğerleri:                        
1905.31.91.00.00  - - - - - Çift katlı doldurulmuş bisküviler - 75                    
   - - - - - Diğerleri                        
1905.31.99.00.13  - - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi - 75                    
1905.31.99.00.19  - - - - - - Diğerleri - 75                    
1905.32  - - Waffle ve gofretler:                        
1905.32.05.00.00  - - - Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10'dan fazla olanlar - 75                    
   - - - Diğerleri                        
   - - - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya                         
         tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:                        
1905.32.11.00.00  - - - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 75                    
1905.32.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75                    
   - - - - Diğerleri                        
1905.32.91.00.00  - - - - -  Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın) - 75                    
   - - - - - Diğerleri                        
1905.32.99.00.11  - - - - - -  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret - 75                    
1905.32.99.00.19  - - - - - -  Diğerleri - 75                    
1905.40  - Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller:                        
1905.40.10.00.00  - - Gevrekler - 75                    
1905.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50                    
1905.90  - Diğerleri:                        
1905.90.10.00.00  - - Mayasız ekmek (matzos) - 50                    
   - - Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı,    
       pirinç kağıdı ve benzeri ürünler    
1905.90.20.00.11  - - - Hosti - 50
1905.90.20.00.12  - - - Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri - 50
1905.90.20.00.13  - - - Mühür güllacı - 50
1905.90.20.00.14  - - - Pirinç kağıdı - 50
1905.90.20.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri :    
1905.90.30.00.00  - - - Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde    
          üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5'i geçmeyen oranda şeker    
          ve katı  yağ içeren ekmekler - 50
1905.90.45.00.00  - - -  Bisküviler - 75
1905.90.55.00.00  - - - Aromalı veya tuzlu ürünler - 75
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İlave tatlandırıcı madde içerenler    
1905.90.60.00.11  - - - - - Baklava - 75
1905.90.60.00.12  - - - - - Kadayıf - 75
1905.90.60.00.13  - - - - - Pasta - 75
1905.90.60.00.14  - - - - - Kek - 75
1905.90.60.00.15  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye - 75
1905.90.60.00.16  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze - 75
1905.90.60.00.19  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri    
1905.90.90.00.11  - - - - - Şeker hastaları için gluten ekmeği - 50
1905.90.90.00.12  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek - 50
1905.90.90.00.19  - - - - - Diğerleri - 50