ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
33.01 Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya                        
  sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen                        
  yağ reçineleri ; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda,                        
  mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration"                        
  suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin                        
  alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların                        
  damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri:                        
   - Turunçgillerin uçucu yağları:                        
3301.12  - - Portakaldan elde edilenler:                        
3301.12.10.00.00  - - - Terpeni alınmamış - 100                    
3301.12.90.00.00  - - - Terpeni alınmış - 100                    
3301.13  - - Limondan elde edilenler:                        
3301.13.10.00.00  - - - Terpeni alınmamış - 100                    
3301.13.90.00.00  - - - Terpeni alınmış - 100                    
3301.19  - - Diğerleri:                        
3301.19.20.00.00  - - - Terpeni alınmamış - 100                    
3301.19.80.00.00  - - - Terpeni alınmış - 100                    
   - Uçucu yağlar (turunçgillerden elde edilenler hariç):                        
3301.24  - - Nane (Mentha piperita)den elde edilenler:                        
3301.24.10.00.00  - - - Terpeni alınmamış - 100                    
3301.24.90.00.00  - - - Terpeni alınmış - 100                    
3301.25  - - Diğer nanelerden elde edilenler:                        
3301.25.10.00.00  - - - Terpeni alınmamış - 100                    
3301.25.90.00.00  - - - Terpeni alınmış - 100                    
3301.29  - - Diğerleri:                        
   - - - Karanfil, niyauli, ylang -ylangdan elde edilenler:                        
   - - - - Terpeni alınmamış :                        
3301.29.11.10.00  - - - - - Ylang-ylang - 100                    
3301.29.11.90.00  - - - - - Diğerleri - 100                    
   - - - - Terpeni alınmış :                        
3301.29.31.10.00  - - - - - Ylang-ylang - 100                    
3301.29.31.90.00  - - - - - Diğerleri - 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Terpeni alınmamış :                        
3301.29.41.10.00  - - - - - Oğul otu (stronel) ndan elde edilenler - 100                    
3301.29.41.20.00  - - - - - Stearopten - 200                    
   - - - - - Diğerleri :                        
3301.29.41.90.11  - - - - - - Kekik yağı - 100                    
3301.29.41.90.12  - - - - - - Gülden elde edilenler - 100                    
3301.29.41.90.19  - - - - - - Diğer uçucu yağlar - 100                    
   - - - - Terpeni alınmış :                        
3301.29.71.00.00  - - - - - Itır çiçeği ( germenyum)'den; yaseminden;güve otu (vetiver)'dan                         
             elde edilenler - 100                    
3301.29.79.00.00  - - - - - Lavantadan veya lavandinden (melez lavanta)  elde edilenler - 100                    
   - - - - - Diğerleri:                        
3301.29.91.10.00  - - - - - - Oğul otu (stronel)ndan elde edilenler - 100                    
3301.29.91.90.00  - - - - - - Diğerleri - 100                    
3301.30.00.00.00  - Rezinoitler - 100                    
3301.90  - Diğerleri:                        
3301.90.10.00.00  - - Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler - 50                    
   - - Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri:                        
   - - - Meyan kökü ve şerbetçi otundan :                        
   - - - - Meyan kökünden:                         
3301.90.21.11.00  - - - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar - 100                    
3301.90.21.19.00  - - - - - Diğerleri - 100                    
3301.90.21.20.00  - - - - Şerbetçi otundan - 100                    
   - - - Diğerleri :                        
3301.90.30.10.00  - - - - Tıbbi - 100                    
3301.90.30.90.00  - - - - Diğerleri - 100                    
   - - Diğerleri:                        
3301.90.90.10.00  - - - Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri - 75                    
3301.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 100                    
                           
33.02 Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin                        
  karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan                        
  karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kulla -                        
  nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar :                        
3302.10  - Yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılan türden olanlar                        
   - - İçecek sanayiinde kullanılan türde olanlar                        
   - - - Bir içeceği karakterize eden bütün tat verici ajanları (aromatizanları)                        
          ihtiva eden müstahzarlar:                        
3302.10.10.00.00  - - - - Hacim itibariyle alkol derecesi % 0,5'i geçenler  - 120                    
   - - - - Diğerleri                        
3302.10.21.00.00  - - - - - Katı süt yağı, sakkoroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyenler                         
              veya ağırlık itibariyle % 1,5' dan az katı süt yağı, % 5 'den az                         
              sakkaroz veya izoglikoz, % 5' den az glikoz veya nişasta                         
              içerenler - 75                    
3302.10.29.00.00  - - - - - Diğerleri - 75                    
   - - - Diğerleri                        
3302.10.40.10.00  - - - -  İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler                         
             olan diğer müstahzarlar  - 75                    
3302.10.40.90.00  - - - - Diğerleri - 150                    
3302.10.90.00.00  - - Yiyecek sanayiinde kullanılan türde olanlar - 150                    
3302.90  - Diğerleri :                        
3302.90.10.00.00  - - Alkollü çözeltiler - 150                    
3302.90.90.00.00  - - Diğerleri - 150                    
3303.00 Parfümler ve tuvalet suları:                        
3303.00.10.00.00  - Parfümler - 200                    
   - Tuvalet suları                        
3303.00.90.00.11  - - Kolonyalar - 200                    
3303.00.90.00.19  - - Diğer tuvalet suları - 200                    
                           
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstah -                        
  zarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstah -                        
  zarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları:                        
3304.10  - Dudak makyaj müstahzarları :                        
3304.10.00.10.00  - - Dudak rujları - 200                    
3304.10.00.90.00  - - Diğerleri - 200                    
3304.20.00.00.00  - Göz makyaj müstahzarları - 200                    
3304.30.00.00.00  - Manikür ve pedikür müstahzarları - 200                    
   - Diğerleri:                        
3304.91.00.00.00  - - Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın) - 200                    
3304.99  - - Diğerleri :                        
3304.99.00.10.00  - - - Allıklar - 200                    
   - - - Diğerleri                        
3304.99.00.90.11  - - - - Vücut losyonları - 200                    
3304.99.00.90.12  - - - - Kremler,emülsiyonlar ve yağlar - 200                    
3304.99.00.90.19  - - - - Diğerleri - 200                    
                           
33.05 Saç müstahzarları :                        
3305.10.00.00.00  - Şampuanlar - 200                    
3305.20.00.00.00  - Perma ve defrize müstahzarları - 200                    
3305.30.00.00.00  - Saç spreyleri - 200                    
3305.90  - Diğerleri :                        
3305.90.00.10.00  - - Saç boyaları - 200                    
3305.90.00.90.00  - - Diğerleri - 200                    
                           
33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma                        
  dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat                        
  ve tozlar dahil) ; diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler                        
  (diş iplikleri) ,bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende                        
  satılacak hale getirilmiş :                        
3306.10.00.00.00  - Diş macunları veya tozları - 100                    
3306.20.00.00.00  - Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri) - 90                    
3306.90.00.00.00  - Diğerleri - 200                    
                           
33.07 Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstah -                        
  zarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler                         
  ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer                        
  parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde                        
  kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte                         
  edici vasfı olsun olmasın):                        
3307.10  - Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müs -                        
     tahzarlar  :                        
3307.10.00.10.00  - - Losyonlar - 200                    
   - - Diğerleri                        
3307.10.00.90.11  - - - Traş kremleri - 200                    
3307.10.00.90.19  - - - Diğerleri  - 200                    
3307.20.00.00.00  - Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar - 200                    
3307.30.00.00.00  - Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları - 200                    
   - Kapalı yerlerin güzel kokmasında veya kokusunun gideril-                        
     mesinde kullanılan müstahzarlar (dini törenlerde kullanılan hoş                        
     kokulu müstahzarlar dahil):                        
3307.41.00.00.00  - - "Agarbatti" ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar - 200                    
3307.49.00.00.00  - - Diğerleri - 200                    
3307.90  - Diğerleri :                        
3307.90.00.10.00  - - Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo                         
        müstahzarları - 35                    
3307.90.00.20.00  - - Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış                        
        vatka ve keçe - 50                    
3307.90.00.30.00  - - Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış                        
       dokunmamış mensucat - 60                    
   - - Diğerleri                        
3307.90.00.90.11  - - - Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları  - 200                    
3307.90.00.90.19  - - - Diğerleri  - 200