ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3601.00 Silah barutu                        
3601.00.00.00.11 - Kara barut - 100                    
3601.00.00.00.12 - Dumansız barut - 100                    
3601.00.00.00.19 - Diğer silah barutları - 100                    
                           
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)                        
3602.00.00.00.11 - Dinamitler - 100                    
3602.00.00.00.19 - Diğerleri - 100                    
                           
3603.00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri;                        
  ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler:                        
   - Fitiller; infilak  fitilleri                        
3603.00.10.00.11  - - İnfilak  fitilleri - 100                    
3603.00.10.00.19  - - Diğer fitiller - 100                    
   - Diğerleri                        
3603.00.90.00.11  - - Ağız otları - 100                    
3603.00.90.00.12  - - İnfilak kapsülleri - 100                    
3603.00.90.00.13  - - Ateşleyici maddeler  - 100                    
3603.00.90.00.14  - - Elektrikli infilak ettirici maddeler - 100                    
3603.00.90.00.15  - - Yivsiz av ve spor tüfekleri için fişek kapsüller - 100                    
3603.00.90.00.16  - - Yivli silah mermileri için kapsüller - 100                    
3603.00.90.00.19  - - Diğer kapsüller - 100                    
                           
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve                        
  diğer pirotekni eşyası :                        
3604.10.00.00.00  - Şenlik fişekleri - 100                    
3604.90  - Diğerleri                        
3604.90.00.00.11  - - İşaret fişekleri - 100                    
3604.90.00.00.12  - - Yağmur fişekleri - 100                    
3604.90.00.00.13  - - Sis işaretleri - 100                    
3604.90.00.00.19  - - Diğer pirotekni eşyası - 100                    
                           
3605.00.00.00.00 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) - 25                    
                           
36.06 Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde); bu fasılın                        
  2 numaralı notunda belirtilen ateş alıcı maddelerden eşya:                        
3606.10.00.00.00  - Çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kulla-                        
     nılan neviden olup, 300 cm.3 veya daha az hacimdeki kaplara                         
     konulmuş akaryakıtlar - 100                    
3606.90  - Diğerleri:                        
   - - Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde)                        
3606.90.10.10.00  - - - Suni çakmak taşları - 110                    
3606.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 100                    
   - - Diğerleri                        
3606.90.90.00.11  - - - Katı yakıtlar - 100                    
3606.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 100