ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37.01 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf                        
  levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç                        
  olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak                        
  fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri                        
  halinde olsun olmasın):                        
3701.10.00.00.00  - X  - ışınları için filmler     m2 Muaf                    
3701.20  - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :                        
3701.20.00.10.00  - - Film kutusu (filmpak) içinde olanlar Adet 25                    
   - - Diğerleri                        
3701.20.00.90.11  - - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kulla-                        
          nılanlar  Adet 25                    
3701.20.00.90.12  - - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde                         
          kullanılanlar Adet 25                    
3701.20.00.90.19  - - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler Adet 25                    
3701.20.00.90.29  - - - Diğerleri Adet 25                    
3701.30  - Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)                        
3701.30.00.00.11  - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında                         
        kullanılanlar     m2 25                    
3701.30.00.00.19  - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler     m2 25                    
3701.30.00.00.29  - - Diğerleri     m2 25                    
   - Diğerleri:                        
3701.91  - - Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler                        
3701.91.00.00.11  - - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında                         
          kullanılanlar - 25                    
3701.91.00.00.12  - - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler - 25                    
3701.91.00.00.13  - - - Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler - 25                    
3701.91.00.00.19  - - - Diğerleri - 25                    
3701.99.00.00.00  - - Diğerleri - 25                    
                           
37.02 Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş                        
  fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi                        
  bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf                        
  veren filmler (hassas, boş):                        
3702.10.00.00.00  - X  ışınları için filmler     m2 Muaf                    
   - Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:                        
3702.31  - - Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler:                        
3702.31.91.00.00  - - -  Renkli negatif film ;                        
           ( - Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm.yi geçmeyen,                        
            - Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf                         
              veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan) m 35                    
   - - - Diğerleri:                        
3702.31.97.10.00  - - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar m 25                    
3702.31.97.90.00  - - - - Diğerleri m 35                    
3702.32  - - Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu) :                        
   - - - Eni 35 mm. yi geçmeyenler:                        
3702.32.10.00.00  - - - - Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler - 35                    
   - - - - Diğerleri:                        
3702.32.20.10.00  - - - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar - 25                    
3702.32.20.90.00  - - - - - Diğerleri - 35                    
   - - - Eni 35 mm. yi geçenler:                        
3702.32.85.10.00  - - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar - 25                    
3702.32.85.90.00  - - - - Diğerleri - 35                    
3702.39  - - Diğerleri:                        
3702.39.00.10.00  - - -  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar - 25                    
3702.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 35                    
   - Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm. yi geçenler:                        
3702.41  - - Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf                        
       (polikrom) filmleri:                        
3702.41.00.10.00  - - -  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar     m2 25                    
3702.41.00.90.00  - - - Diğerleri     m2 35                    
3702.42  - - Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli                         
       fotoğraf filmleri hariç):                        
3702.42.00.10.00  - - -  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar     m2 25                    
3702.42.00.90.00  - - - Diğerleri     m2 35                    
3702.43  - - Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:                        
3702.43.00.10.00  - - -  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar     m2 25                    
3702.43.00.90.00  - - - Diğerleri     m2 35                    
3702.44  - - Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:                        
3702.44.00.10.00  - - -  Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu                         
           içinde olanlar     m2 25                    
3702.44.00.90.00  - - - Diğerleri     m2 35                    
   - Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:                        
3702.52.00.00.00  - - Eni 16 mm. yi geçmeyen filmler - 35                    
3702.53.00.00.00  - - Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu                        
       30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için) Adet 35                    
3702.54.00.00.00  - - Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu                        
       30 m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç) Adet 35                    
3702.55.00.00.00  - - Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu                         
       30 m.yi geçen filmler     m 35                    
3702.56.00.00.00  - - Eni 35 mm. yi geçen filmler - 35                    
   - Diğerleri:                        
3702.96  - - Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler:                        
3702.96.10.00.00  - - - Mikro filmler; grafik sanatları için filmler - 35                    
3702.96.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 35                    
3702.97  - - Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler:                        
3702.97.10.00.00  - - - Mikro filmler; grafik sanatları için filmler - 35                    
3702.97.90.00.00  - - - Diğerleri m 35                    
3702.98  - - Eni 35 mm. yi geçen filmler                        
3702.98.00.00.11  - - - Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar - 35                    
3702.98.00.00.12  - - - Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar - 35                    
                           
37.03 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton                        
  ve mensucat:                        
3703.10  - Rulo halinde olup eni 610 mm. yi geçenler                        
3703.10.00.00.11  - - Büro makinalarında kullanılan kağıtlar - 25                    
3703.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25                    
3703.20.00.00.00  - Diğerleri (renkli fotoğraf "polikrom" için) - 25                    
3703.90.00.00.00  - Diğerleri - 25                    
                           
3704.00 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat                        
  (dolu, fakat develope edilmemiş):                        
3704.00.10.00.00  - Levhalar ve filmler - 35                    
3704.00.90.00.00  - Diğerleri - 35                    
                           
37.05 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope                         
  edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):                        
3705.10.00.00.00  - Ofset baskı için olanlar - 35                    
3705.90  - Diğerleri:                      
3705.90.10.00.00  - - Mikrofilmler - 35                    
3705.90.90.00.00  - - Diğerleri - 35                    
                           
37.06 Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (ses-                        
  lendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meyda-                        
  na gelmiş olsun olmasın ) :                        
3706.10  - Eni 35 mm. veya daha fazla olanlar:                        
   - - Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden                         
       meydana gelmiş olanlar:                        
3706.10.20.10.00  - - - Siyah-beyaz olanlar     m 25                    
3706.10.20.20.00  - - - Renkli olanlar     m 25                    
   - - Diğer pozitifter:                        
3706.10.99.10.00  - - - Siyah-beyaz olanlar     m 25                    
3706.10.99.20.00  - - - Renkli olanlar     m 25                    
3706.90  - Diğerleri:                        
   - - Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite                        
        filmlerinden meydana gelmiş olanlar:                        
3706.90.52.10.00  - - - Siyah-beyaz olanlar     m 25                    
3706.90.52.20.00  - - - Renkli olanlar     m 25                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Eni 10 mm. den az olanlar:                        
3706.90.91.10.00  - - - - Siyah-beyaz olanlar     m 25                    
3706.90.91.20.00  - - - - Renkli olanlar     m 25                    
   - - - Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:                        
3706.90.99.10.00  - - - - Siyah-beyaz olanlar     m 25                    
3706.90.99.20.00  - - - - Renkli olanlar     m 25                    
                           
37.07 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkal-                        
  lar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta                        
  kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler                         
  (dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satıla-                        
  cak hale getirilmiş):                        
3707.10.00.00.00  - Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar - 25                    
3707.90  - Diğerleri:                        
3707.90.20.00.00  - - Develope ediciler ve sabitleştiriciler - 25                    
3707.90.90.00.00  - -  Diğerleri - 25