ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
41.01 Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya                         
  tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde                          
  muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya                          
  daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara                         
  ayrılmış olsun olmasın):                        
4101.20  - Bütün halindeki post ve deriler (deri ağırlığı basitçe kurutulduğunda                         
     8 kg.ı, kuru tuzlandığında 10 kg.ı veya taze, yaş tuzlanmış veya diğer                        
      şekillerde muhafaza edildiğinde 16 kg.ı geçmeyenler):                        
   - - Taze:                        
4101.20.10.10.00  - - - Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Adet 20                    
4101.20.10.20.00  - - - Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla fakat 16 kg.ı geçmeyenler Adet 10                    
   - - Yaş tuzlanmış:                        
4101.20.30.10.00  - - - Yaş ağırlığı 15 kg.ı geçmeyenler Adet 20                    
4101.20.30.20.00  - - - Yaş ağırlığı 15 kg.dan fazla, fakat 16 kg.ı geçmeyenler Adet 10                    
   - - Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:                        
4101.20.50.10.00  - - - Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçmeyenler Adet 20                    
4101.20.50.20.00  - - - Kuru ağırlığı 9 kg.ı geçen, fakat 10 kg.ı geçmeyenler Adet 10                    
   - - Diğerleri:                        
4101.20.80.10.00  - - - Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçmeyenler Adet 20                    
4101.20.80.20.00  - - - Diğer şekillerde muhafaza edildiğinde ağırlığı 14 kg.ı geçen, fakat 16 kg.ı                         
          geçmeyenler Adet 60                    
4101.50  - Ağırlığı 16 kg.ı geçen bütün halindeki post ve deriler:                        
   - - Taze:                        
4101.50.10.10.00  - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Adet 10                    
4101.50.10.20.00  - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Adet 60                    
   - - Yaş tuzlanmış:                        
4101.50.30.10.00  - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen sığır derileri Adet 10                    
4101.50.30.20.00  - - - Yaş ağırlığı 16 kg.ı geçen at derileri Adet 60                    
   - - Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış:                        
4101.50.50.10.00  - - - Sığır derileri Adet 10                    
4101.50.50.20.00  - - - Atların derileri Adet 60                    
4101.50.90.00.00  - - Diğerleri Adet 60                    
4101.90  - Diğerleri (krupon ve yarım krupon deriler dahil):                        
4101.90.00.10.00  - - Krupon ve yarım krupon deriler - 10                    
4101.90.00.20.00  - - Taze veya yaş tuzlanmış sığır derileri - 20                    
4101.90.00.30.00  - - Kurutulmuş veya kuru tuzlanmış sığır derileri - 10                    
4101.90.00.40.00  - - Diğer şekillerde muhafaza edilmiş sığır derileri - 60                    
4101.90.00.90.00  - - Atların derileri - 60                    
                         
41.02 Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş,                        
  kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş                        
  fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir                         
  şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış                         
  olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç):                        
4102.10  - Yünü alınmamış:                        
4102.10.10.00.00  - - Kuzulara ait olanlar Adet 60                    
4102.10.90.00.00  - - Diğerleri  Adet 60                    
   - Yünü alınmış:                        
4102.21.00.00.00  - - Pikle deriler Adet 60                    
4102.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60                    
                           
41.03 Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş,                        
  pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabak-                        
  lanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlan-                        
  mamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)                         
  (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç) :                        
4103.20.00.00.00  - Sürüngenlerin ham derileri Adet 60                    
4103.30.00.00.00  - Domuzların ham derileri Adet 60                    
4103.90  - Diğerleri                        
4103.90.00.00.11  - - Diğer hayvanların yaş derileri - 60                    
4103.90.00.00.12  - - Diğer hayvanların kuru derileri - 60                    
4103.90.00.00.13  - - Diğer hayvanların pikle derileri - 60                    
4103.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60                    
41.04 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya "crust" (ara                         
  kurutmalı) postları ve derileri (kılları alınmış) (parçalanmış                         
  olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):                        
   - Yaş halde (wet-blue dahil)                        
4104.11  - - Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler                        
4104.11.10.00.00  - - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri                          
          (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler) Adet 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:                        
4104.11.51.00.00  - - - - - Bütün halindeki post ve derileri  (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90                    
4104.11.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 90                    
4104.11.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 90                    
4104.19  - - Diğerleri:                        
4104.19.10.00.00  - - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri                          
        (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi  geçmeyenler) Adet 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:                        
4104.19.51.00.00  - - - - - Bütün halindeki post ve derileri  (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90                    
4104.19.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 90                    
4104.19.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 90                    
   - Kuru halde (crust):                        
4104.41  - - Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış; yarma deriler                        
   - - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri                         
         (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi  geçmeyenler)                        
   - - - - Hint danası derisi (bütün, baş ve ayağı olsun olmasın, her birinin net                        
            ağırlığı 4,5 kg.ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha ileri bir işlem                        
            görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat bulunduğu                        
            halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça                        
            belli olanlar):                        
4104.41.11.10.00  - - - - - Sadece dabaklanmış fakat belirli işlemlerden geçmemiş olanlar Adet 90                    
4104.41.11.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 100                    
   - - - - Diğerleri                        
 - - - - - Sadece dabaklanmış                        
4104.41.19.10.11  - - - - - - Dana derisi Adet 90                    
4104.41.19.10.19  - - - - - - Diğer sığırların derileri Adet 90                    
4104.41.19.90.00  - - - - - Başka şekilde hazırlanmış olanlar Adet 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Sığırların (bufalo dahil) post ve derileri:                        
4104.41.51.00.00  - - - - - Bütün halindeki derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90                    
4104.41.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 90                    
4104.41.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 90                    
4104.49  - - Diğerleri:                        
   - - - Sığırların (bufalo dahil) bütün halindeki post ve derileri                         
        (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçmeyenler):                        
   - - - - Hint danası derisi (bütün, baş ve ayağı olsun olmasın, her                        
       birinin net ağırlığı 4,5 kg. ı geçmeyenler, bitkisel dabaklamadan daha                        
       ileri bir işlem görmemiş, belirli işlemlerden geçmiş olsun olmasın, fakat                         
       bulunduğu halde deri eşyası imalatında kullanılacak hale gelmediği                        
        açıkça belli olanlar):                        
4104.49.11.10.00  - - - - - Sadece dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar Adet 90                    
4104.49.11.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 100                    
   - - - - Diğerleri:                        
   - - - - - Sadece dabaklanmış                        
4104.49.19.10.11  - - - - - - Dana derisi  Adet 90                    
4104.49.19.10.19  - - - - - - Diğer sığırların derileri Adet 90                    
4104.49.19.90.00  - - - - - Başka şekilde hazırlanmış olanlar Adet 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri:                        
4104.49.51.00.00  - - - - - Bütün halindeki post ve derileri (birim yüzey alanı 2,6 m2.yi geçenler) Adet 90                    
4104.49.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 90                    
4104.49.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 90                    
                           
41.05 Koyunların veya kuzuların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmalı)                         
  derileri (yünü alınmış), (parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri                        
  bir işlem görmemiş):                        
4105.10.00.00.00  - Yaş halde (wet-blue dahil) Adet 90                    
4105.30  - Kuru halde (crust):                        
4105.30.10.00.00  - - Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint melezi (bazı işlemlere tabi tutulmuş olsun                        
        olmasın,fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği açıkça belli                        
       olanlar) Adet 90                    
4105.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 90                    
                           
41.06  Diğer hayvanların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutulmuş)                         
  post ve derileri (yünü veya kılı alınmış) (parçalanmış olsun olmasın                         
   fakat daha ileri bir işlem görmemiş)                        
   - Keçi veya oğlakların derileri:                        
4106.21.00.00.00  - - Yaş halde (wet-blue dahil) Adet 90                    
4106.22  - - Kuru halde (crust):                        
4106.22.10.00.00  - - - Bitkisel ön dabaklama yapılmış Hint keçisi veya oğlakları (bazı işlemlere tabi                         
          tutulmuş olsun olmasın fakat deri eşya imalatında kullanılacak hale gelmediği                        
          açıkça belli olanlar) Adet 90                    
4106.22.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 90                    
   - Domuzların derileri:                        
4106.31  - - Yaş halde (wet-blue dahil):                        
4106.31.00.10.00  - - - Parçalara ayrılmamış Adet 90                    
4106.31.00.90.00  - - - Parçalara ayrılmış Adet 90                    
4106.32.00.00.00  - - Kuru halde (crust) Adet 90                    
4106.40  - Sürüngenlerin derileri:                        
4106.40.10.00.00  - - Bitkisel ön dabaklama yapılmış Adet 90                    
4106.40.90.00.00  - - Diğerleri Adet 90                    
   - Diğerleri:                        
4106.91.00.00.00  - - Yaş halde (wet-blue dahil): - 90                    
4106.92.00.00.00  - - Kuru halde (crust): Adet 90                    
                         
41.07 Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan                        
  sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine                        
  edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14                        
  pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç):                        
   - Bütün halindeki post ve deriler:                        
4107.11  - - Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:                        
   - - - Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri (birim                          
          yüzey alanı  2,6 m2 yi geçmeyenler):                        
4107.11.11.00.00  - - - - Vidala m2 100                    
4107.11.19.00.00  - - - - Diğerleri m2 100                    
4107.11.90.00.00  - - - Diğerleri m2 100                    
4107.12  - - Yarma deriler:    
   - - - Sığırların (bufalo dahil) bütün haldeki derileri ( birim      
          yüzey alanı  2,6 m2 yi geçmeyenler):    
4107.12.11.00.00  - - - - Vidala m2 100
4107.12.19.00.00  - - - - Diğerleri m2 100
   - - - Diğerleri:    
4107.12.91.00.00  - - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  m2 100
4107.12.99.00.00  - - - - Atların deri ve köseleleri m2 100
4107.19  - - Diğerleri:    
4107.19.10.00.00  - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri ( birim yüzey alanı      
           2,6 m2 yi geçmeyenler): m2 100
4107.19.90.00.00  - - - Diğerleri m2 100
   - Diğerleri, kenarlar dahil:    
4107.91  - - Sırçalı deri (full grains), parçalanmamış:    
4107.91.10.00.00  - - - Taban köselesi - 100
4107.91.90.00.00  - - - Diğerleri m2 100
4107.92  - - Yarma deriler:    
4107.92.10.00.00  - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  m2 100
4107.92.90.00.00  - - - Atların deri ve köseleleri m2 100
4107.99  - - Diğerleri:    
4107.99.10.00.00  - - - Sığırların (bufalo dahil) deri ve köseleleri  m2 100
4107.99.90.00.00  - - - Atların deri ve köseleleri m2 100
       
[41.08]      
       
[41.09]      
       
[41.10]      
       
[41.11]      
       
4112.00.00.00.00 Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri     
  derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri    
  dahil) (yünü alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14     
  pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) m2 100
       
41.13 Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede     
  hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya     
  kılları alınmış) (parçalanmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan    
  deri ve köseleler hariç):    
4113.10.00.00.00  - Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri m2 100
4113.20.00.00.00  - Domuzların deri ve köseleleri m2 100
4113.30.00.00.00  - Sürüngenlerin deri ve köseleleri m2 100
4113.90.00.00.00  - Diğerleri m2 100
       
41.14  Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve    
   köseleler; metalize deri ve köseleler:    
4114.10  - Güderi (kombine deri dahil):    
4114.10.10.00.00  - - Koyun ve kuzulardan elde edilenler Adet 100
4114.10.90.00.00  - - Diğer hayvanlardan elde edilenler Adet 100
  - Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve     
     köseleler    
4114.20.00.00.11 - - Rugan deri ve köseleler m2 100
4114.20.00.00.12 - - Ruganla kaplanmış deri ve köseleler m2 100
4114.20.00.00.13 - - Metalize deri ve köseleler m2 100
       
41.15 Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip    
  yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse-    
  leler (rulo halinde olsun olmasın); deri ve köselelerin, terkip    
  yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,deri ve köseleden eşya    
   imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer döküntüleri;     
   deri ve kösele talaşı, tozu ve unu:    
4115.10.00.00.00 - Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip    
  yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse-    
  leler (rulo halinde olsun olmasın) - 100
4115.20.00.00.00 - Deri ve köselelerin, terkip yoluyla elde edilen deri ve köselelerin,     
  deri ve köseleden eşya  imaline uygun olmayan kırpıntı ve diğer      
  döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu - 100