ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4201.00.00.00.00 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları                        
  (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri,                        
  eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği                         
  madde ne olursa olsun) - 150                    
                           
42.02 Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları,                        
  gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası,                        
  müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri                        
  mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden,                        
  plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden,                        
  vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut                        
  kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları,                         
  izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları                        
  el çantaları, erzak çantaları,portföyler, para keseleri, harita ve kimlik                          
  mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları                        
  takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları,                        
   pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar:                        
                           
   - Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve                        
     benzeri mahfazalar:                        
4202.11  - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -                        
       den veya rugandan olanlar:                        
   - - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar                        
4202.11.10.00.11  - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar Adet 150                    
4202.11.10.00.12  - - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Adet 150                    
4202.11.10.00.13  - - - - Rugandan olanlar Adet 150                    
   - - - Diğerleri                        
4202.11.90.00.11  - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150                    
4202.11.90.00.12  - - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150                    
4202.11.90.00.13  - - - - Rugandan olanlar - 150                    
4202.12  - - Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden                        
       olanlar :                        
   - - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar:                        
4202.12.11.00.00  - - - - Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar Adet 150                    
4202.12.19.00.00  - - - - Diğerleri - 150                    
4202.12.50.00.00  - - - Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar - 150                    
   - - - Diğer maddelerden yapılmış olanlar (vulkanize edilmiş liflerden                         
          yapılmış olanlar dahil):                        
   - - - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:                        
4202.12.91.10.00  - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100                    
4202.12.91.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 150                    
   - - - - Diğerleri:                        
4202.12.99.10.00  - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar - 100                    
4202.12.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 150                    
4202.19  - - Diğerleri :                        
4202.19.10.00.00  - - - Aluminyumdan olanlar - 50                    
   - - - Diğer maddelerden olanlar:                        
4202.19.90.10.00  - - - - Ahşaptan veya nikelden olanlar  - 60                    
4202.19.90.30.00  - - - - Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar - 50                    
4202.19.90.50.00  - - - - Bakırdan olanlar - 40                    
4202.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 150                    
   - El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (sapsız                        
     olanlar dahil):                        
4202.21.00.00.00  - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -                        
       den veya rugandan olanlar Adet 150                    
4202.22  - - Dış yüzleri plastik madde yapraklarından veya dokumaya elve -                        
       rişli maddelerden olanlar:                        
4202.22.10.00.00  - - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar Adet 150                    
   - - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:                        
4202.22.90.10.00  - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Adet 100                    
4202.22.90.90.00  - - - - Diğerleri Adet 150                    
4202.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 150                    
   - Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya:                        
4202.31.00.00.00  - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -                        
       den veya rugandan olanlar - 150                    
4202.32  - - Dış yüzleri plastik madde yapraklarından veya dokumaya elve -                        
       rişli maddelerden olanlar:                        
4202.32.10.00.00  - - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar - 150                    
   - - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:                        
4202.32.90.10.00  - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar - 100                    
4202.32.90.90.00  - - - - Diğerleri - 150                    
4202.39  - - Diğerleri:                        
4202.39.00.10.00  - - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar - 50                    
4202.39.00.20.00  - - - Ahşap olanlar - 70                    
4202.39.00.30.00  - - - Bakırdan olanlar - 40                    
4202.39.00.40.00  - - - Nikelden olanlar - 60                    
4202.39.00.50.00  - - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii                         
          veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal                         
          maddelerden olanlar - 100                    
4202.39.00.60.00  - - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar - 100                    
4202.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 150                    
   - Diğerleri:                        
4202.91  - - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele -                        
       den veya rugandan olanlar:                        
   - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları                        
4202.91.10.00.11  - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150                    
4202.91.10.00.12  - - - - Terkip yoluyla elde edilen  deri ve köseleden olanlar - 150                    
4202.91.10.00.13  - - - - Rugandan olanlar - 150                    
4202.91.80.00.00  - - - Diğerleri - 150                    
4202.92  - - Dış yüzleri plastik madde yapraklarından veya dokumaya                        
       elverişli maddelerden olanlar:                        
   - - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar :                        
4202.92.11.00.00  - - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları - 150                    
4202.92.15.00.00  - - - - Müzik aletleri mahfazaları - 150                    
4202.92.19.00.00  - - - - Diğerleri - 150                    
   - - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:                        
   - - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları :                        
4202.92.91.10.00  - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan                         
              olanlar - 100                    
4202.92.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 150                    
   - - - - Diğerleri:                        
4202.92.98.10.00  - - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan                         
              olanlar - 100                    
4202.92.98.90.00  - - - - - Diğerleri - 150                    
4202.99  - - Diğerleri:                        
4202.99.00.10.00  - - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar - 50                    
4202.99.00.20.00  - - - Ahşap olanlar - 70                    
4202.99.00.30.00  - - - Bakırdan olanlar - 40                    
4202.99.00.40.00  - - - Nikelden olanlar - 60                    
4202.99.00.50.00  - - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii                         
          veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal                         
          maddelerden olanlar - 100                    
4202.99.00.60.00  - - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar - 100                    
4202.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 150                    
                           
42.03 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim                        
  eşyası ve aksesuarı:                        
4203.10  - Giyim eşyası                        
4203.10.00.00.12  - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150                    
 - - Diğerleri:                        
4203.10.00.00.22  - - - Manto, Palto, Pardesü - 150                    
4203.10.00.00.23  - - - Kaban, Mont, Ceket - 150                    
4203.10.00.00.24  - - - Pantolon - 150                    
4203.10.00.00.25  - - - Etek - 150                    
4203.10.00.00.28  - - - Diğerleri - 150                    
   - Eldivenler, tek parmaklı eldivenler, parmaksız eldivenler:                        
4203.21  - - Spor eldivenleri                        
4203.21.00.00.11  - - - Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150                    
4203.21.00.00.12  - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150                    
4203.29  - - Diğerleri:                        
   - - - Her türlü sanat ve meslek erbabının korunmak amacıyla kullandıkları                        
          eldivenler                        
4203.29.10.00.11  - - - - Tabii deri ve köseleden olanlar Çift 150                    
4203.29.10.00.12  - - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar Çift 150                    
4203.29.90.00.00  - - - Diğerleri Çift 150                    
4203.30  - Bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları                        
4203.30.00.00.11  - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150                    
4203.30.00.00.12  - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150                    
4203.40  - Giyim eşyasının diğer aksesuarı                        
4203.40.00.00.11  - - Tabii deri ve köseleden olanlar - 150                    
4203.40.00.00.12  - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150                    
                           
(42.04)                          
                           
4205.00 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden                        
  diğer eşya                        
   - Makinalarda veya mekanik aletlerde veya diğer teknik amaçlarla                        
     kulllanılan türde olanlar:                        
   - - Transmisyon kolanları ve taşıyıcı kolanlar                        
4205.00.11.10.00  - - - Transmisyon kolanları - 75                    
4205.00.11.20.00  - - - Taşıyıcı kolanlar - 75                    
   - - Diğerleri                         
4205.00.19.10.00  - - - Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler (taquet) - 75                    
4205.00.19.90.00  - - - Diğerleri  - 75                    
 - Diğerleri                       
4205.00.90.00.11  - - Tabii deri veya köseleden diğer eşya - 150                    
4205.00.90.00.12  - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya - 150                    
                         
4206.00.00.00.00 Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden                        
  mamul eşya - 75