ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
43.01 Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli                        
   diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post                        
  ve deriler hariç) :                        
4301.10.00.00.00  - Mink (vizon) (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile                        
     birlikte olsun olmasın) Adet 75                    
4301.30  - Astragan, Breitschwanz, Karakul, Persaniye denilen kuzular ve                        
     benzeri kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları (bütün                        
     halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun                         
     olmasın)                        
4301.30.00.00.11  - - Astragan, Karakul Adet 75                    
4301.30.00.00.19  - - Diğerleri Adet 75                    
4301.60.00.00.00  - Tilki (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri ile birlikte                        
      olsun olmasın) Adet 75                    
4301.80.00.00.00  - Diğer kürkler (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri                         
     ile birlikte olsun olmasın) - 75                    
4301.90.00.00.00  - Başlar,kuyruklar,pençeler ve kürkçülüğe elverişli diğer                        
     parçalar - 75                    
                           
43.02 Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler                          
  ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer                         
  maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç):                        
   - Bütün halindeki deriler (baş, kuyruk veya pençeleri ile birlik-                        
     te olsun olmasın) (birleştirilmemiş):                        
4302.11.00.00.00  - - Mink (vizon) Adet 150                    
4302.19  - - Diğerleri:                        
4302.19.15.00.00  - - - Kunduz, Misk sıçanı, Tilki Adet 150                    
4302.19.35.00.00  - - - Tavşan veya yabani tavşan Adet 150                    
   - - - Fok veya ayı balığı:                        
4302.19.41.00.00  - - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları Adet 150                    
4302.19.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 150                    
   - - - Koyun veya kuzular:                        
4302.19.75.00.00  - - - - Kuzular:Astragan, Broadtail (kısa kuyruk), Karakul,Pers ve benzeri                        
         kuzular, Hint,Çin,Mongol veya Tibet kuzuları Adet 150                    
4302.19.80.00.00  - - - -  Diğerleri Adet 150                    
  - - - Diğerleri                        
4302.19.99.00.11  - - - - Sincap - 150                    
4302.19.99.00.19  - - - - Diğerleri - 150                    
4302.20.00.00.00  - Başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar                        
     (birleştirilmemiş) - 150                    
4302.30  - Bütün halindeki deriler ve parçaları ve bunların kırpıntıları                        
     (birleştirilmiş):                        
4302.30.10.00.00  - - Uzatılmış olanlar (allongees) - 200                    
   - - Diğerleri:                        
4302.30.25.00.00  - - - Tavşan veya yabani tavşan Adet 150                    
   - - - Fok veya ayı balığı:                        
4302.30.51.00.00  - - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları Adet 150                    
4302.30.55.00.00  - - - - Diğerleri Adet 150                    
   - - - Diğerleri:                        
4302.30.99.00.11  - - - - Sincap - 150                    
4302.30.99.00.12  - - - - Kunduz - 150                    
4302.30.99.00.13  - - - - Dağ sıçanı - 150                    
4302.30.99.00.19  - - - - Diğerleri - 150                    
                           
43.03 Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya:                        
4303.10  - Giyim eşyası ve aksesuarı:                        
4303.10.10.00.00  - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları - 200                    
   - - Diğerleri                        
4303.10.90.00.15  - - - Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri - 200                    
4303.10.90.00.16  - - -  Kuzu kürkünden giyim eşyası - 200                    
4303.10.90.00.17  - - -  Diğer kürklerden giyim eşyası - 200                    
4303.10.90.00.18  - - - Diğerleri - 200                    
4303.90  - Diğerleri                        
4303.90.00.00.11  - - Teknik işlerde kullanılan kürk mamulleri - 200                    
4303.90.00.00.19  - - Diğerleri - 200                    
                           
4304.00 Taklit kürk ve bundan mamul eşya                        
4304.00.00.00.11 - Taklit kürk  - 200                    
4304.00.00.00.12 - Taklit kürkten mamul eşya  - 200