ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
45.01 Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış);                        
  döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar:                        
4501.10.00.00.00  - Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) - 15                    
4501.90.00.00.00  - Diğerleri - 15                     
                           
4502.00.00.00.00 Tabii mantar (dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş                        
  ya da küp şeklinde, kare veya dikdörtgen şeklinde levha, yaprak                         
  veya şerit halinde) (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil) - 25                    
                           
45.03 Tabii mantardan eşya:                        
4503.10  - Tıpalar ve tıkaçlar :                        
4503.10.10.00.00  - - Silindirik olanlar - 50                    
4503.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50                    
4503.90.00.00.00  - Diğerleri - 50                    
                           
45.04 Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve                         
  aglomere mantardan eşya:                        
4504.10  - Blok, levha, yaprak ve şeritler; her şekildeki karolar; bütün                        
     halindeki silindirler (diskler dahil) :                        
   - - Tıpalar ve tıkaçlar :                        
4504.10.11.00.00  - - - Köpüklü şaraplar için olanlar (sızdırmazlık halkası mantardan olan-                        
          lar dahil) - 35                    
4504.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 35                    
   - - Diğerleri :                        
4504.10.91.00.00  - - - Bağlayıcı madde içerenler - 35                    
   - - - Diğerleri                        
4504.10.99.00.11  - - - - Taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler - 35                    
4504.10.99.00.12  - - - - Ham aglomere mantar (bloklar,levhalar,yapraklar,tüp çubuk ve                         
            diğer iptidai şekillerde) - 35                    
4504.10.99.00.19  - - - - Diğerleri - 35                    
4504.90  - Diğerleri :                        
4504.90.20.00.00  - - Tıpalar ve tıkaçlar - 50                    
4504.90.80.00.00  - - Diğerleri - 50