ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46.01 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler                        
  halinde birleştirilmiş olsun olmasın) ; düz dokunmuş veya birbiri -                        
  ne paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve                        
  örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (tamamlanmış                         
  olsun olmasın) (hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi) :                        
   - Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar:                        
4601.21  - - Bambudan olanlar                        
4601.21.10.00.00  - - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden                        
      yapılmış olanlar - 50                    
4601.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 50                    
4601.22  - - Hint kamışından olanlar                        
4601.22.10.00.00  - - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden                        
      yapılmış olanlar - 50                    
4601.22.90.00.00  - - - Diğerleri - 50                    
4601.29  - - Diğerleri                        
4601.29.10.00.00  - - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden                        
      yapılmış olanlar - 50                    
4601.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 50                    
   - Diğerleri:                        
4601.92  - - Bambudan olanlar                        
4601.92.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler                      
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40                    
   - - -Diğerleri:                        
4601.92.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri                      
          ürünlerinden yapılmış olanlar - 50                    
4601.92.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50                    
4601.93  - - Hint kamışından olanlar                        
4601.93.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler                      
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40                    
   - - -Diğerleri:                        
4601.93.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri                      
          ürünlerinden yapılmış olanlar - 50                    
4601.93.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50                    
4601.94  - - Diğer bitkisel maddelerden olanlar:                        
4601.94.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler                      
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40                    
   - - -Diğerleri:                        
4601.94.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri                        
          ürünlerinden yapılmış olanlar - 50                    
4601.94.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50                    
4601.99  - - Diğerleri:                        
4601.99.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler                        
           (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40                    
   - - - Diğerleri:                        
4601.99.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden                        
             yapılmış olanlar - 50                    
4601.99.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50                    
46.02 Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğru-                        
  ya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan                        
  yapılmış); "luffa"dan yapılmış eşya:                        
   - Bitkisel maddelerden olanlar:                        
 4602.11  - - Bambudan olanlar                        
 4602.11.00.10.00  - - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar - 50                    
 4602.11.00.20.00  - - -  Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40                    
 4602.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
 4602.12  - - Hint kamışından olanlar                        
 4602.12.00.10.00  - - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar - 50                    
 4602.12.00.20.00  - - -  Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40                    
 4602.12.00.90.00  - - - Diğerleri - 50                    
 4602.19  - - Diğerleri:                        
 4602.19.10.00.00  - - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar - 50                    
   - - - Diğerleri:                        
 4602.19.90.10.00  - - - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40                    
 4602.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50                    
4602.90  - Diğerleri:                        
4602.90.00.10.00  - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40                    
4602.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50