ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4701.00 Mekaniksel odun hamurları:                        
4701.00.10.00.00 - Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP) Kg %90 sdt 15                    
4701.00.90.00.00 - Diğerleri Kg %90 sdt 15                    
                           
4702.00.00.00.00 Çözünür kimyasal odun hamuru Kg %90 sdt 15                    
                           
47.03 Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal                        
  odun hamuru hariç) :                        
  - Beyazlatılmamış:                        
4703.11.00.00.00  - - İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
4703.19.00.00.00  - - Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
  - Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:                        
4703.21.00.00.00  - - İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
4703.29.00.00.00  - - Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
                           
47.04 Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun                        
  hamuru hariç):                        
  - Beyazlatılmamış:                        
4704.11.00.00.00  - - İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
4704.19.00.00.00  - - Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
  - Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:                        
4704.21.00.00.00  - - İğne yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
4704.29.00.00.00  - - Geniş yapraklı ağaçlardan Kg %90 sdt 15                    
4705.00.00.00.00 Mekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin                        
   birleştirilmesinden elde edilen odun hamurları Kg %90 sdt 15                    
                           
47.06 Kağıt veya karton veya diğer lifli selülozik maddelerden geri kaza-                        
  nılmış liflerin hamurları:                        
4706.10  - Linter pamuğu hamuru                        
4706.10.00.00.11  - - Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru - 15                    
4706.10.00.00.12  - - Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış linter pamuğu hamuru  - 15                    
4706.20.00.00.00  - Geri kazanılmış kağıt ve kartonların liflerinin hamurları Kg %90 sdt 15                    
4706.30.00.00.00 - Diğerleri (bambudan olanlar) - 15                    
  - Diğerleri:                        
4706.91.00.00.00  - - Mekaniksel olanlar Kg %90 sdt 15                    
4706.92.00.00.00  - - Kimyasal olanlar  Kg %90 sdt 15                    
4706.93.00.00.00  - - Yarı kimyasal olanlar Kg %90 sdt 15                    
                           
47.07 Geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve                        
  hurdaları:                        
4707.10.00.00.00  - Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt                        
     veya kartondan olanlar - 30                    
4707.20.00.00.00 - Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde boyanmamış                        
    kimyasal hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar - 30                    
4707.30  - Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kar -                        
     tondan olanlar (gazeteler, periyodik yayınlar ve benzeri basılı                        
     kağıtlar gibi):                        
4707.30.10.00.00  - - Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanları, telefon                        
        rehberleri, broşürler ve basılı yayınlar - 30                    
4707.30.90.00.00  - - Diğerleri - 30                    
4707.90 - Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil):                        
4707.90.10.00.00  - - Ayıklanmamış - 30                    
4707.90.90.00.00  - - Ayıklanmış - 30