ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı                        
  sayfalar halinde olsun olmasın):                        
4901.10  - Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):                        
4901.10.00.10.00  - - Türkçe basılmış okul kitapları - 25                    
   - - Türkçe basılmış diğerleri                        
4901.10.00.20.11  - - - Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler - 25                    
4901.10.00.20.12  - - - Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler - 25                    
4901.10.00.20.19  - - - Diğerleri - 25                    
   - - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar                        
4901.10.00.30.11  - - - Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar  - Muaf                    
4901.10.00.30.19  - - - Diğer kitaplar  - Muaf                    
4901.10.00.30.21  - - - Periyodik olmayan mecmualar - Muaf                    
   - - Yabancı dilde basılmış diğerleri                        
4901.10.00.90.11  - - - Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar - Muaf                    
4901.10.00.90.19  - - - Diğerleri - Muaf                    
   - Diğerleri:                        
4901.91  - - Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):                        
   - - - Türkçe basılmış olanlar                        
4901.91.00.10.11  - - - - Sözlükler - 25                    
4901.91.00.10.12  - - - - Ansiklopediler - 25                    
   - - - Diğerleri                        
4901.91.00.90.11  - - - - Sözlükler - Muaf                    
4901.91.00.90.12  - - - - Ansiklopediler - Muaf                    
4901.99  - - Diğerleri :                        
4901.99.00.10.00  - - - Türkçe basılmış okul kitapları - 25                    
4901.99.00.20.00  - - - Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar - 60                    
4901.99.00.30.00  - - - Daktilo edilmiş metinler - Muaf                    
   - - - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar                        
4901.99.00.40.11  - - - - Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar - Muaf                    
4901.99.00.40.19  - - - - Diğer kitaplar - Muaf                    
4901.99.00.40.21  - - - - Periyodik olmayan mecmualar - Muaf                    
4901.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 25                    
                           
49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam                        
  içersin içermesin):                        
4902.10  - Haftada en az dört kere çıkanlar :                        
4902.10.00.10.00  - - Türkçe basılmış olanlar - 50                    
4902.10.00.20.00  - - Her dilde moda mecmuaları - 50                    
4902.10.00.30.00  - - Reklam amaçlı olanlar - 60                    
   - - Diğerleri                        
4902.10.00.90.11  - - - Siyasi ve ticari gazeteler  - Muaf                    
4902.10.00.90.12  - - - Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler  - Muaf                    
4902.10.00.90.19  - - - Diğerleri - Muaf                    
4902.90  - Diğerleri:                        
4902.90.00.10.00  - -  Reklam amaçlı olanlar - 60                    
4902.90.00.20.00  - -  Türkçe basılmış olanlar - 50                    
4902.90.00.30.00  - -  Her dilde moda mecmuaları - 50                    
4902.90.00.90.00  - -  Diğerleri - Muaf                    
                           
4903.00 Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya                        
  boyamaya mahsus albümler :                        
4903.00.00.10.00  - Türkçe basılmış olanlar - 25                    
4903.00.00.90.00  - Diğerleri - Muaf                    
                           
4904.00.00.00.00 Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya                        
  ciltli olsun olmasın) - Muaf                    
                           
49.05 Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar                        
  (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):                        
4905.10.00.00.00  - Küreler - Muaf                    
   - Diğerleri:                        
4905.91  - - Kitap halinde                        
4905.91.00.00.11  - - - Atlaslar - Muaf                    
4905.91.00.00.12  - - - Topoğrafya planları - Muaf                    
4905.91.00.00.13  - - - Deniz haritaları - Muaf                    
4905.91.00.00.19  - - - Diğerleri - Muaf                    
4905.99  - - Diğerleri                        
4905.99.00.00.11  - - - Duvar haritaları - Muaf                    
4905.99.00.00.12  - - - Atlaslar - Muaf                    
4905.99.00.00.13  - - - Topoğrafya planları - Muaf                    
4905.99.00.00.14  - - - Deniz haritaları - Muaf                    
4905.99.00.00.19  - - - Diğerleri - Muaf                    
                           
4906.00.00.00.00 Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri                        
  amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş);                        
  elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksi-                        
  yonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları - Muaf                    
                           
4907.00 İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde                        
   bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları,                        
  damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri;                        
  senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:                        
4907.00.10.00.00  - Posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar - 60                    
4907.00.30.00.00  - Banknotlar - Muaf                    
   - Diğerleri:                        
4907.00.90.10.00  - - Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak - Muaf                    
4907.00.90.90.00  - - Diğerleri - 60                    
                           
49.08 Her nevi çıkartmalar:                        
4908.10.00.00.00  - Cam üzerine tatbik edilenler - 60                    
4908.90.00.00.00  - Diğerleri - 60                    
                           
4909.00 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya                        
  teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):                        
4909.00.00.11.00  - Resimli kartpostallar - 75                    
4909.00.00.12.00  - Reklam kartpostalları - 60                    
4909.00.00.19.00  - Diğerleri - 75                    
                           
4910.00.00.00.00 Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil) - 25                    
                           
49.11 Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :                        
4911.10  - Ticari reklam yayınları, katologlar ve benzerleri :                        
4911.10.10.00.00  - - Ticari kataloglar - 60                    
4911.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60                    
   - Diğerleri:                        
4911.91  - - Resimler, gravürler ve fotoğraflar:                        
   - - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar                         
4911.91.00.10.11  - - - - Resimler - Muaf                    
4911.91.00.10.12  - - - - Gravürler - Muaf                    
4911.91.00.10.13  - - - - Fotoğraflar - Muaf                    
4911.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 60                    
4911.99  - - Diğerleri:                        
   - - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar                         
4911.99.00.10.11  - - - - Planlar ve levhalar - Muaf                    
4911.99.00.10.12  - - - - Yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve prospektüsler - Muaf                    
4911.99.00.10.19  - - - - Diğerleri - Muaf                    
4911.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 60