ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5001.00.00.00.00 Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları - 30                    
5002.00.00.00.00 Ham ipek (bükülmemiş) - 30                    
50.03 İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik                        
  döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)                        
5003.00.00.00.18  -  Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 30                    
5003.00.00.00.29  -  Diğer döküntüler  - 30                    
                           
5004.00 İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler hariç)                        
  (perakende satılacak hale getirilmemiş) :                        
   - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış                         
5004.00.10.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 40                    
5004.00.10.00.19  - - Diğerleri - 40                    
   - Diğerleri                         
5004.00.90.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 40                    
5004.00.90.00.19  - - Diğerleri - 40                    
                           
5005.00 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satılacak                        
  hale getirilmemiş) :                        
   - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış                         
5005.00.10.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 60                    
5005.00.10.00.19  - - Diğerleri - 60                    
   - Diğerleri                         
5005.00.90.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 60                    
5005.00.90.00.19  - - Diğerleri - 60                    
                           
5006.00 İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler (peraken-                        
  de satılacak hale getirilmiş); misina (ipek böceği guddesinden                         
  elde edilen) :                        
   - İpek ipliği                         
5006.00.10.00.11  - - Saf ipek ipliği - 65                    
5006.00.10.00.19  - - Diğerleri - 65                    
   - Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina :                        
5006.00.90.10.00  - - Misina - 50                    
   - - Diğerleri                         
5006.00.90.90.11  - - - Şap  ipliği - 65                    
5006.00.90.90.12  - - - Buret ipliği - 65                    
                           
50.07 İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat:                        
5007.10  - Buretten mensucat                         
5007.10.00.00.11  - - El tezgahlarında dokunanlar m2 150                    
5007.10.00.00.19  - - Diğerleri m2 150                    
5007.20  - Diğer mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla ipek                        
     veya ipek döküntüsü içerenler) (buret hariç) :                        
   - - Krepler :                        
5007.20.11.00.00  - - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış  m2 150                    
5007.20.19.00.00  - - - Diğerleri  m2 150                    
   - - Saf ipekten ponje, habutai, honan, şantuk, korah ve benzeri                        
       diğer Uzak Doğu kumaşları (buret ve diğer ipek döküntüleri                        
       veya dokumaya elverişli maddeler karıştırılmamış) :                        
5007.20.21.00.00  - - - Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden                        
          daha ileri bir işlem görmemiş)  m2 150                    
   - - - Diğerleri :                        
5007.20.31.00.00  - - - - Bez ayağı (düz dokunmuş)  m2 150                    
5007.20.39.00.00  - - - - Diğerleri  m2 150                    
   - - Diğerleri :                        
5007.20.41.00.00  - - - Seyrek dokunmuş  m2 150                    
   - - - Diğerleri:                        
5007.20.51.00.00  - - - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış  m2 150                    
5007.20.59.00.00  - - - - Boyanmış  m2 150                    
   - - - - Farklı renkteki ipliklerden:                        
5007.20.61.00.00  - - - - - Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyenler m2 150                    
5007.20.69.00.00  - - - - - Diğerleri  m2 150                    
5007.20.71.00.00  - - - - Baskılı m2 150                    
5007.90  - Diğer mensucat :                        
5007.90.10.00.00  - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150                    
5007.90.30.00.00  - - Boyanmış  m2 150                    
5007.90.50.00.00  - - Farklı renkteki ipliklerden  m2 150                    
5007.90.90.00.00  - - Baskılı  m2 150