ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
53.01 Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten                        
  kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen                        
  döküntü dahil) :                        
5301.10.00.00.00  - Keten (ham veya suda ıslatılmış)  - 20                    
   - Keten (kırılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya başka şekilde                        
      işlem görmüş fakat iplik haline getirilmemiş):                        
5301.21.00.00.00  - - Kırılmış veya kabukları çıkarılmış  - 20                    
5301.29.00.00.00  - - Diğerleri  - 20                    
5301.30  - Keten kıtık ve döküntüleri:                        
5301.30.00.00.11  - - Kıtıklar - 20                    
   - - Keten döküntüleri:                        
5301.30.00.00.21  - - - Ditme suretiyle elde edilenler  - 20                    
5301.30.00.00.29  - - - Diğerleri  - 20                    
                           
53.02 Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik                        
  haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik                        
  döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):                        
5302.10.00.00.00  - Kendir (ham veya suda ıslatılmış)  - 25                     
5302.90  - Diğerleri :                        
5302.90.00.00.11  - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 25                     
5302.90.00.00.19  - - Diğerleri  - 25                     
                           
53.03 Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri                        
  (keten, kendir ve rami hariç) (ham veya işlenmiş fakat iplik                        
  haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik                        
  döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :                        
5303.10.00.00.00  - Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri                        
     (ham veya suda ıslatılmış)  - 5                    
5303.90  - Diğerleri                         
5303.90.00.00.11  - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 5                    
5303.90.00.00.19  - - Diğerleri  - 5                    
                           
[53.04]                          
                           
53.05 Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee),                        
  rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan                        
  dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat                        
  iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer                        
  döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen                        
  döküntüler dahil):                        
   - Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham):                        
5305.00.00.10.11  - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 15                    
5305.00.00.10.19  - -  Diğerleri - 15                    
   - Hindistan cevizinden (koko):                        
5305.00.00.20.11  - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 15                    
5305.00.00.20.19  - -  Diğerleri - 15                    
   - Abakadan:                        
5305.00.00.30.11  - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 15                    
5305.00.00.30.19  - - Diğerleri - 15                    
   - Diğerleri:                         
   - - Ramiden:                        
5305.00.00.91.11  - - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 20                    
5305.00.00.91.19  - - - Diğerleri - 20                    
   - - Diğerleri :                        
5305.00.00.99.11  - - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler - 15                    
5305.00.00.99.19  - - - Diğerleri - 15                    
                           
53.06 Keten iplikleri:                        
5306.10  - Tek kat iplikler:                        
   - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:                        
5306.10.10.00.00  - - - 833,3 Desiteks  veya daha fazla olanlar (metrik numarası 12 'yi                        
          geçmeyenler)  - 40                    
5306.10.30.00.00  - - - 833,3 Desiteksten az fakat 277,8 desiteksten az olmayanlar                        
          (metrik numarası 12 'yi geçen fakat 36 'yı geçmeyenler) - 40                    
5306.10.50.00.00  - - - 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36'yı geçenler)  - 40                    
5306.10.90.00.00  - - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  - 50                    
5306.20  - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler:                        
5306.20.10.00.00  - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş   - 40                    
5306.20.90.00.00  - - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  - 50                    
                           
53.07 53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının doku-                        
  maya elverişli liflerinden iplikler:                        
5307.10.00.00.00  - Tek kat iplikler - 40                    
5307.20.00.00.00  - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler  - 40                    
                           
53.08 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikleri:                        
5308.10.00.00.00  - Hindistan cevizi ipliği (koko) - 20                    
5308.20  - Kendir ipliği:                        
5308.20.10.00.00  - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş - 50                    
5308.20.90.00.00  - - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş - 50                    
                           
5308.90  - Diğerleri:                        
   - - Rami iplikleri:                        
5308.90.12.00.00  - - - 277,8 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 36'yı                        
         geçmeyenler)  - 40                    
5308.90.19.00.00  - - - 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36 'yı geçenler)  - 40                    
5308.90.50.00.00  - - Kağıt iplikleri  - 70                    
5308.90.90.00.00  - - Diğerleri  - 50                    
                           
53.09 Ketenden dokunmuş mensucat:                        
   - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla keten içerenler:                        
5309.11  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:                        
   - - - Ağartılmamış:                        
5309.11.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
              elverişli maddelerden olanlar)  m2 50                    
5309.11.10.90.00  - - - - Diğerleri m2 70                    
   - - - Ağartılmış :                        
5309.11.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50                    
5309.11.90.90.00  - - - - Diğerleri  m2 70                    
5309.19  - - Diğerleri:                        
   - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
            elverişli maddelerden olanlar)                        
5309.19.00.10.11  - - - - Boyanmış olanlar  m2 50                    
5309.19.00.10.12  - - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 50                    
5309.19.00.10.19  - - - -  Diğerleri  m2 50                    
   - - - Diğerleri                        
5309.19.00.90.11  - - - - Boyanmış olanlar m2 70                    
5309.19.00.90.12  - - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 70                    
5309.19.00.90.19  - - - -  Diğerleri  m2 70                    
   - Ağırlık itibariyle % 85 den az keten içerenler:                        
5309.21  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:                        
5309.21.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50                    
5309.21.00.90.00  - - - Diğerleri  m2 70                    
5309.29  - - Diğerleri:                        
   - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
            elverişli maddelerden olanlar)                        
5309.29.00.10.11  - - - - Boyanmış olanlar  m2 50                    
5309.29.00.10.12  - - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 50                    
5309.29.00.10.19  - - - -  Diğerleri  m2 50                    
   - - - Diğerleri                        
5309.29.00.90.11  - - - - Boyanmış olanlar  m2 70                    
5309.29.00.90.12  - - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar  m2 70                    
5309.29.00.90.19  - - - -  Diğerleri  m2 70                    
                            
53.10 53.03 Pozisyonundaki jütden veya diğer bitki iç kabuklarının                         
  dokumaya elverişli liflerinden mensucat:                        
5310.10  - Ağartılmamış:                        
   - - Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler:                        
5310.10.10.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50                    
5310.10.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 50                    
   - - Genişliği 150 cm.yi geçenler:                         
   - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
          elverişli maddelerden olanlar)                        
5310.10.90.10.11  - - - - Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler  m2 50                    
5310.10.90.10.19  - - - - Diğerleri  m2 50                    
   - - - Diğerleri                        
5310.10.90.90.11  - - - - Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler  m2 50                    
5310.10.90.90.19  - - - - Diğerleri m2 50                    
5310.90  - Diğerleri                         
   - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
        elverişli maddelerden olanlar)                        
5310.90.00.10.11  - - - Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler  m2 50                    
5310.90.00.10.19  - - - Diğerleri  m2 50                    
   - - Diğerleri                        
5310.90.00.90.11  - - - Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler  m2 50                    
5310.90.00.90.19  - - - Diğerleri  m2 50                    
                           
5311.00 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat;                        
  kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:                        
   - Ramiden dokunmuş mensucat:                        
5311.00.10.10.00  - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
        elverişli maddelerden olanlar)  m2 50                    
5311.00.10.90.00  - - Diğerleri m2 70                    
   - Diğerleri                        
   - - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden mensucat:                        
   - - - Kendirden mensucat:                        
5311.00.90.10.00  - - - - Ağartılmamış kendirden yelken ve çadır bezi  m2 40                    
   - - - - Diğerleri:                        
5311.00.90.21.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
              elverişli maddelerden olanlar) m2 50                    
5311.00.90.29.00  - - - - - Diğerleri  m2 40                    
   - - - Diğerleri:                        
5311.00.90.31.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya                         
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50                    
5311.00.90.39.00  - - - - Diğerleri  m2 40                    
   - - Kağıt ipliğinden mensucat:    
5311.00.90.41.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5311.00.90.49.00  - - - Diğerleri  m2 80