ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
56.01 Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya;                         
  uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar),                        
  dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları:                        
   - Vatka; vatkadan diğer eşya:                        
5601.21  - - Pamuktan:                        
5601.21.10.00.00  - - - Hidrofil  - 50                    
   - - - Diğerleri                         
5601.21.90.00.11  - - - - Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları  - 50                    
5601.21.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50                    
5601.22  - - Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden:                        
   - - - Çapı 8 mm. veya daha az olan rulolar :                        
5601.22.10.00.11  - - - - Sigara filtresi - 50                    
5601.22.10.00.19  - - - - Diğerleri  - 50                    
5601.22.90.00.00  - - - Diğerleri - 50                    
5601.29.00.00.00  - - Diğerleri  - 50                    
5601.30  - Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları                        
5601.30.00.00.11  - - Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerden olanlar  - 50                    
5601.30.00.00.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar  - 50                    
                           
56.02 Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş                        
  olsun olmasın):                        
5602.10  - İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulüyle elde edilen lif mensucat:                        
   - - Emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş:                        
   - - - İğne işi keçeler:                        
5602.10.11.00.00  - - - - 53.03 Pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli                        
           diğer liflerinden  - 50                    
5602.10.19.00.00  - - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  - 50                    
   - - - Dikiş -trikotaj usulüyle elde edilmiş lif mensucat:                        
5602.10.31.00.00  - - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  - 50                    
5602.10.38.00.00  - - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  - 50                    
5602.10.90.00.00  - - Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş  - 50                    
   - Diğer keçeler (emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya                        
     lamine edilmemiş):                        
5602.21.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  - 50                    
5602.29  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:                        
5602.29.00.00.11  - - - Kaba hayvan kıllarından  - 50                    
5602.29.00.00.19  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 50                    
5602.90.00.00.00  - Diğerleri - 50                    
                           
56.03 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya                        
  lamine edilmiş olsun olmasın):                        
   - Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden:                        
5603.11  - -  m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:                        
5603.11.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  - 60                    
5603.11.90.00.00  - - - Diğerleri  - 60                    
5603.12  - - m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:                        
5603.12.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  - 60                    
   - - - Diğerleri                         
5603.12.90.00.11  - - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka                        
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden                        
            müteşekkil dokunmamış mensucat - 60                    
5603.12.90.00.19  - - - - Diğerleri  - 60                    
5603.13  - -  m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:                        
5603.13.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar - 60                    
   - - - Diğerleri                        
5603.13.90.00.11  - - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka                        
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden                        
            müteşekkil dokunmamış mensucat - 60                    
5603.13.90.00.19  - - - - Diğerleri  - 60                    
5603.14  - -  m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:                        
5603.14.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  - 60                    
5603.14.90.00.00  - - - Diğerleri  - 60                    
   - Diğerleri :                        
5603.91  - -  m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:                        
5603.91.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar - 60                    
5603.91.90.00.00  - - - Diğerleri  - 60                    
5603.92  - -  m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:                        
5603.92.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  - 60                    
   - - - Diğerleri                         
5603.92.90.00.11  - - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka                        
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden                         
            müteşekkil dokunmamış mensucat  - 60                    
5603.92.90.00.19  - - - - Diğerleri  - 60                    
5603.93  - -  m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:                        
5603.93.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar - 60                    
   - - - Diğerleri                        
5603.93.90.00.11  - - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka                        
            tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden                        
           müteşekkil dokunmamış mensucat - 60                    
5603.93.90.00.19  - - - - Diğerleri  - 60                    
5603.94  - -  m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:                        
5603.94.10.00.00  - - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar  - 60                    
5603.94.90.00.00  - - - Diğerleri  - 60                    
                           
                           
56.04 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar;                         
  dokumaya elverişli iplik ve 54.04 ve 54.05 pozisyonlarındaki şerit ve                        
  benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):                        
5604.10.00.00.00  - Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve                         
     halatlar - 50                    
5604.90  - Diğerleri :                        
   - - Poliesterden,naylondan veya diğer poliamidlerden veya viskoz ipeğinden                        
        yüksek mukavemetli iplikler ( emdirilmiş veya kaplanmış)                        
   - - - Poliamid ve poliester esaslı sentetik filamentlerden:                        
5604.90.10.11.00  - - - - 67 Desitekse kadar - 50                    
5604.90.10.12.00  - - - - 67 Desiteksten yukarı - 90                    
   - - - Viskoz ipeğinden:                        
5604.90.10.21.00  - - - - 67 Desitekse kadar - 50                    
5604.90.10.22.00  - - - - 67 Desiteksten yukarı - 90                    
   - - Diğerleri:                        
5604.90.90.10.00  - - - Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler - 50                    
5604.90.90.20.00  - - - İpek döküntülerinden elde edilen iplikler - 65                    
5604.90.90.30.00  - - - Jüt iplikleri veya dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan elde                         
         edilmiş liflerden iplikler - 40                    
   - - - Diğerleri                         
5604.90.90.90.11  - - - - İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen                        
           iplikler (misina)  - 50                    
5604.90.90.90.12  - - - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği - 50                    
5604.90.90.90.13  - - - - Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler ve benzerleri                        
            (suni saman dahil) ve katgüt taklitleri - 50                    
5604.90.90.90.14  - - - - Suni monofiller  - 50                    
5604.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 50                    
                           
5605.00 Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun                         
  olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya                        
  metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve                        
  benzerleri:                        
5605.00.00.10.00  - Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası  - 100                    
5605.00.00.20.00  - Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler  - 100                    
5605.00.00.90.00  - Diğerleri  - 100                    
                           
5606.00 Gipe iplikler, 54.04 ve 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri                        
   (gipe edilmiş) (56.05 pozisyonundaki eşya ile gipe edilmiş at kılından iplikler                        
   hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette):                        
5606.00.10.00.00  - Şenet iplik - 100                    
   - Diğerleri:                        
5606.00.91.00.00  - - Gipe iplikler  - 100                    
5606.00.99.00.00  - - Diğerleri  - 100                    
                           
56.07 Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk                        
  veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın):                        
   - Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden:                        
5607.21  - - Biçer-bağlar ipleri                        
5607.21.00.00.11  - - - Tarım makinaları için olanlar  - 30                    
5607.21.00.00.19  - - - Diğerleri  - 30                    
5607.29  - - Diğerleri:                        
5607.29.00.10.00  - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  - 60                    
5607.29.00.90.00  - - - Diğerleri  - 60                    
   - Polietilen veya polipropilenden:                        
5607.41.00.00.00  - - Biçer -bağlar ipleri  - 30                    
5607.49  - - Diğerleri:                        
   - - - 50 000 Desiteksten fazla (5 gr/m):                        
   - - - - Örülmüş olanlar:                        
5607.49.11.10.00  - - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  - 60                    
5607.49.11.90.00  - - - - - Diğerleri  - 60                    
5607.49.19.00.00  - - - - Diğerleri  - 60                    
   - - - 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m) :                        
5607.49.90.10.00  - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  - 60                    
5607.49.90.90.00  - - - - Diğerleri  - 60                    
5607.50  - Diğer sentetik liflerden:                        
   - - Naylonlardan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden:                        
   - - - 50 000 Desiteksten fazla olanlar (5 gr/m) :                        
   - - - - Örülmüş:                        
5607.50.11.10.00  - - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  - 60                    
5607.50.11.90.00  - - - - - Diğerleri  - 60                    
   - - - - Diğerleri:                        
5607.50.19.10.00  - - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  - 60                    
5607.50.19.90.00  - - - - - Diğerleri  - 60                    
   - - -  50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m):                        
5607.50.30.10.00  - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  - 60                    
5607.50.30.90.00  - - - - Diğerleri  - 60                    
   - - Diğer sentetik liflerden:                        
5607.50.90.10.00  - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler  - 60                    
5607.50.90.90.00  - - - Diğerleri  - 60                    
5607.90  - Diğerleri:                        
   - - Abakadan (Manila kendiri veya Musa textilis Nee) veya diğer sert                        
       liflerden (yapraklardan); 53.03 pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç kabuk                        
        larından olanlar:                        
5607.90.20.10.00  - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler - 60
5607.90.20.90.00  - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri:    
5607.90.90.10.00  - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler - 60
5607.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 60
       
56.08 Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli    
  maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler:    
   - Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden:    
5608.11  - - Hazır balık ağları:    
5608.11.20.00.00  - - - Sicim, ip ve halattan  - 50
5608.11.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
5608.19  - - Diğerleri:    
   - - - Hazır ağ ve fileler:    
   - - - - Naylondan veya diğer poliamidlerden olanlar:    
5608.19.11.00.00  - - - - - Sicim, ip ve halattan - 75
5608.19.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
5608.19.30.00.00  - - - - Diğerleri  - 75
5608.19.90.00.00  - - - Diğerleri  - 75
5608.90.00.00.00  - Diğerleri  - 75
       
5609.00.00.00.00 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 54.04 veya    
  54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden eşya    
  ile sicimIer, kordonlar, ipler ve halatlar  - 75