ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
57.01 Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli madde-                        
  lerden düğümlü veya sarmalı yer kaplamaları (hazır eşya halinde                         
  olsun olmasın):                        
5701.10  - Yünden veya ince hayvan kıllarından:                        
   - - Toplam ağırlık itibariyle % 10'dan fazla ipek veya ipek döküntüsü                        
        içerenler (buret hariç)                         
   - - - El yapımı olanlar                         
5701.10.10.00.12  - - - - Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar m2 100                    
5701.10.10.00.13  - - - - Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar  m2 100                    
5701.10.10.00.19  - - - Diğerleri m2 100                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - El yapımı olanlar                         
5701.10.90.00.11  - - - - Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar m2 100                    
5701.10.90.00.12  - - - - Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar m2 100                    
5701.10.90.00.13  - - - - Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar m2 100                    
5701.10.90.00.14  - - - - Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar m2 100                    
5701.10.90.00.90  - - - Diğerleri m2 100                    
5701.90  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:                        
   - - İpekten, ipek döküntüsünden (buret hariç), sentetik liflerden,                        
        56.05 pozisyonundaki ipliklerden veya metal iplik içeren dokumaya                        
        elverişli maddelerden:                         
   - - - Tabii ipekten olanlar :                        
   - - - - El yapımı olanlar                         
5701.90.10.00.12  - - - - - Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar m2 100                    
5701.90.10.00.13  - - - - - Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar m2 100                    
5701.90.10.00.19  - - - - Diğerleri  m2 100                    
   - - - Suni ipekten olanlar :                        
5701.90.10.00.21  - - - - El yapımı olanlar   m2 100                    
5701.90.10.00.29  - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - Sentetik liflerden olanlar :                        
5701.90.10.00.31  - - - - El yapımı olanlar   m2 100                    
5701.90.10.00.39  - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - Diğerleri :                        
5701.90.10.00.41  - - - - El yapımı olanlar   m2 100                    
5701.90.10.00.49  - - - - Diğerleri  m2 100                    
   - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:                        
   - - - Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden olanlar                         
5701.90.90.10.11  - - - - El yapımı olanlar   m2 100                    
5701.90.90.10.19  - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - Diğerleri:                         
   - - - - Suni liflerden olanlar                         
5701.90.90.90.11  - - - - - El yapımı olanlar   m2 100                    
5701.90.90.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 100                    
   - - - - Diğerleri                         
5701.90.90.90.21  - - - - - El yapımı olanlar m2 100                    
5701.90.90.90.29  - - - - - Diğerleri  m2 100                    
                           
57.02 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer                        
  kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun                        
  olmasın)  (kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer                         
  döşemeleri dahil):                        
5702.10  - Kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer                         
     döşemeleri                        
5702.10.00.10.00  - - Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler  m2 100                    
   - - Diğerleri                         
5702.10.00.90.11  - - - Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler  m2 100                    
5702.10.00.90.19  - - - Diğerleri  m2 100                    
5702.20.00.00.00  - Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları m2 100                    
   - Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olmayanlar):                        
   - - Yünden veya ince hayvan kıllarından :                        
5702.31.10.00.00  - - - Aksminster halıları m2 100                    
5702.31.80.00.00  - - - Diğerleri  m2 100                    
   - - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden :                        
5702.32.10.00.00  - - - Aksminster halıları m2 100                    
5702.32.90.00.00  - - - Diğerleri m2 100                    
5702.39  - - Diğer dokumaya elverişli maddelerden:                        
5702.39.00.00.11  - - - Pamuktan m2 100                    
    - - - Diğerleri                        
5702.39.00.00.91  - - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli                        
            liflerinden olanlar m2 100                    
5702.39.00.00.92  - - - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar  m2 100                    
5702.39.00.00.99  - - - - Diğerleri m2 100                    
   - Diğerleri (hav yapısında)(hazır eşya halinde olanlar):                        
5702.41  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından                        
5702.41.10.00.00  - - - Aksminster halıları m2 100                    
5702.41.90.00.00  - - - Diğerleri m2 100                    
5702.42  - - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden                        
5702.42.10.00.00  - - - Aksminster halıları m2 100                    
5702.42.90.00.00  - - - Diğerleri m2 100                    
5702.49  - - Diğer dokumaya elverişli maddelerden:                        
   - - - Jütten ve koko liflerinden paspaslar                        
5702.49.00.10.11  - - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elveriş-                        
               li liflerinden olanlar  m2 100                    
5702.49.00.10.12  - - - - Koko liflerinden paspaslar m2 100                    
   - - - Diğerleri                        
5702.49.00.90.11  - - - - Pamuktan  m2 100                    
5702.49.00.90.12  - - - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar  m2 100                    
5702.49.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 100                    
5702.50  - Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar):                        
5702.50.10.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından m2 100                    
   - - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden:                        
5702.50.31.00.00  - - - Polipropilenden olanlar m2 100                    
5702.50.39.00.00  - - - Diğerleri m2 100                    
5702.50.90.00.00  - - Diğer dokumaya elverişli maddelerden m2 100                    
   - Diğerleri (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olanlar):                        
5702.91.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  m2 100                    
   - - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden                         
5702.92.10.00.00  - - - Polipropilenden olanlar m2 100                    
5702.92.90.00.00  - - - Diğerleri  m2 100                    
5702.99  - - Diğer dokumaya elverişli maddelerden                        
5702.99.00.00.11  - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elveriş-                        
          li liflerinden olanlar  m2 100                    
5702.99.00.00.12  - - - Pamuktan olanlar m2 100                    
5702.99.00.00.13  - - - Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar m2 100                    
5702.99.00.00.19  - - - Diğerleri  m2 100                    
                           
57.03 Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları                        
  (tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :                        
5703.10.00.00.00  - Yünden veya ince hayvan kıllarından  m2 100                    
5703.20  - Naylon veya diğer poliamidlerden:                        
   - - Baskılı:                        
5703.20.12.00.00  - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)  m2 100                    
5703.20.18.00.00  - - - Diğerleri  m2 100                    
   - - Diğerleri :                        
5703.20.92.00.00  - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)  m2 100                    
5703.20.98.00.00  - - - Diğerleri  m2 100                    
5703.30  - Sentetik veya suni diğer dokumaya elverişli maddelerden:                        
   - - Polipropilenden:                        
5703.30.12.00.00  - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)  m2 100                    
5703.30.18.00.00  - - - Diğerleri  m2 100                    
   - - Diğerleri:                        
5703.30.82.00.00  - - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)  m2 100                    
5703.30.88.00.00  - - - Diğerleri  m2 100                    
5703.90  - Diğer dokumaya elverişli maddelerden:                        
5703.90.20.00.00  - - Karolar (yüzeyi 1 m2.yi geçmeyenler)  m2 100                    
5703.90.80.00.00  - - Diğerleri  m2 100                    
                           
57.04 Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer                        
  kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun                         
  olmasın) :                        
5704.10.00.00.00  - Karolar (yüzeyi 0,3 m2.yi geçmeyenler)  m2 50                    
5704.90  - Diğerleri                        
5704.90.00.00.11  - - El yapımı olanlar  m2 50                    
5704.90.00.00.19  - - Diğerleri  m2 50                    
                            
5705.00 Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer                         
  kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):                        
5705.00.30.00.00  - Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden m2 100                    
5705.00.80.00.00  - Diğer dokumaya elverişli maddelerden m2 100