ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
60.01 Örme tüylü mensucat ("uzun tüylü" mensucat ve havlu mensucat                        
  dahil) :                        
6001.10  - "Uzun tüylü " mensucat                        
6001.10.00.00.11  - - Sentetik liflerden olanlar - 100                    
6001.10.00.00.12  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar - 100                    
6001.10.00.00.19  - - Diğerleri - 100                    
   - Bukleli mensucat:                        
6001.21.00.00.00  - - Pamuktan - 100                    
6001.22.00.00.00  - - Sentetik veya suni liflerden  - 100                    
6001.29  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:                        
6001.29.00.00.11  - - - Yün veya ince hayvan kıllarından  - 100                    
   - - - Diğerleri                         
6001.29.00.00.91  - - - - İpek ve ipek döküntülerinden  - 100                    
6001.29.00.00.99  - - - - Diğerleri  - 100                    
   - Diğerleri:                        
6001.91.00.00.00  - - Pamuktan  - 100                    
6001.92.00.00.00  - - Sentetik ve suni liflerden - 100                    
6001.99  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:                        
6001.99.00.00.11  - - - Yün veya ince hayvan kıllarından - 100                    
   - - - Diğerleri                         
6001.99.00.00.91  - - - -İpek ve ipek döküntülerinden  - 100                    
6001.99.00.00.99  - - - -Diğerleri  - 100                    
                           
60.02 Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik                        
  iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01 Pozisyonundakiler                        
  hariç):                        
6002.40  - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat                        
     kauçuk iplik içermeyenler                        
6002.40.00.00.11  - - Sentetik liflerden olanlar  - 100                    
6002.40.00.00.12  - - Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar  - 100                    
6002.40.00.00.13  - - Diğerleri  - 100                    
6002.90.00.00.00  - Diğerleri  - 100                    
                           
60.03 Eni 30cm.yi geçmeyen örme mensucat (60.01 ve 60.02                        
  Pozisyonundakiler hariç)                        
6003.10.00.00.00  -  Yünden veya ince hayvan kıllarından  - 100                    
6003.20.00.00.00  -  Pamuktan  - 100                    
6003.30  -  Sentetik liflerden:                        
6003.30.10.00.00  - - Raschel danteli  - 100                    
6003.30.90.00.00  - - Diğerleri  - 100                    
6003.40.00.00.00  - Suni liflerden  - 100                    
   - Diğerleri                         
6003.90.00.00.11  - - İpek ve ipek döküntülerinden  - 100                    
6003.90.00.00.19  - - Diğerleri  - 100                    
                           
60.04    Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik                         
     iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01                         
      Pozisyonundakiler hariç)                        
   -  Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren                        
      fakat kauçuk iplik içermeyenler                        
6004.10.00.00.11  - -  Sentetik liflerden olanlar - 100                    
6004.10.00.00.12  - -  Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar  - 100                    
6004.10.00.00.19  - -  Diğerleri  - 100                    
6004.90.00.00.00  -  Diğerleri  - 100                    
                           
60.05  Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile                        
    yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç):                        
   - Pamuktan:                        
6005.21.00.00.00  - -  Ağartılmamış veya ağartılmış  - 100                    
6005.22.00.00.00  - -  Boyanmış  - 100                    
6005.23.00.00.00  - -  Farklı renkteki ipliklerden  - 100                    
6005.24.00.00.00  - -  Baskılı  - 100                    
   - Sentetik  liflerden:                        
6005.31  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:                        
6005.31.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil)  - 100                    
6005.31.50.00.00  - - -  Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç)  - 100                    
6005.31.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
6005.32  - - Boyanmış:                        
6005.32.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil)  - 100                    
6005.32.50.00.00  - - -  Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç)  - 100                    
6005.32.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
6005.33  - - Farklı renkteki ipliklerden:                        
6005.33.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil)  - 100                    
6005.33.50.00.00  - - -  Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç)  - 100                    
6005.33.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
6005.34  - - Baskılı:                        
6005.34.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil)  - 100                    
6005.34.50.00.00  - - -  Raschel danteli (perde ve tül perde için olanlar hariç)  - 100                    
6005.34.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
   - Suni liflerden:                        
6005.41.00.00.00  - -  Ağartılmamış veya ağartılmış  - 100                    
6005.42.00.00.00  - -  Boyanmış - 100                    
6005.43.00.00.00  - -  Farklı renkteki ipliklerden - 100                    
6005.44.00.00.00  - -  Baskılı - 100                    
6005.90  -  Diğerleri                        
6005.90.10.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından - 100                    
6005.90.90.00.00  - - Diğerleri - 100                    
                           
60.06  Diğer örme mensucat:                        
6006.10.00.00.00  - Yünden veya ince hayvan kıllarından - 100                    
   - Pamuktan:                        
6006.21.00.00.00  - -  Ağartılmamış veya ağartılmış  - 100                    
6006.22.00.00.00  - -  Boyanmış  - 100                    
6006.23.00.00.00  - -  Farklı renkteki ipliklerden  - 100                    
6006.24.00.00.00  - -  Baskılı  - 100                    
   - Sentetik liflerden:                        
6006.31  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:                        
6006.31.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil)  - 100                    
6006.31.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
6006.32  - - Boyanmış:                        
6006.32.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil)  - 100                    
6006.32.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
6006.33  - -  Farklı renkteki ipliklerden:                        
6006.33.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil) - 100                    
6006.33.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
6006.34  - -  Baskılı:                        
6006.34.10.00.00  - - -  Perdelik (tül perdeler dahil) - 100                    
6006.34.90.00.00  - - -  Diğerleri: - 100                    
   - Suni liflerden:                        
6006.41.00.00.00  - -  Ağartılmamış veya ağartılmış  - 100                    
6006.42.00.00.00  - -  Boyanmış - 100                    
6006.43.00.00.00  - -  Farklı renkteki ipliklerden  - 100                    
6006.44.00.00.00  - -  Baskılı  - 100                    
6006.90.00.00.00  - Diğerleri  - 100