ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
64.01 Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su geçirmez                        
  ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek,                         
  çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya                         
  birleştirilmemiş):                        
6401.10.00.00.00  - Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar Çift 100                    
   - Diğer ayakkabılar:                        
6401.92  - - Bileği örtüp dizi örtmeyenler:                        
6401.92.10.00.00  - - - Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100                    
6401.92.90.00.00  - - - Yüzü plastik maddeden olanlar Çift 100                    
6401.99.00.00.00  - - Diğerleri Çift 100                    
                           
64.02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer                         
  ayakkabılar:                        
  - Spor ayakkabıları:                        
6402.12 - - Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar                         
      sörfü için ayakkabılar                        
6402.12.10.00.00 - - - Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları   Çift 100                    
6402.12.90.00.00 - - - Kar sörfü için ayakkabılar  Çift 100                    
6402.19.00.00.00 - - Diğerleri Çift 100                    
6402.20.00.00.00  - Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin                        
     tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün                        
     tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar Çift 100                    
6402.91  - Diğer ayakkabılar:                        
   - - Bileği örtenler                        
6402.91.10.00.00  - - - Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100                    
6402.91.90.00.00  - - - Diğerleri Çift 100                    
6402.99  - - Diğerleri:                        
6402.99.05.00.00  - - - Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100                    
   - - - Diğerleri:                        
6402.99.10.00.00  - - - - Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100                    
   - - - - Yüzü plastik maddeden olanlar:                        
   - - - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası                        
            kesilip çıkarılmış olanlar:                        
6402.99.31.00.00  - - - - - - Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100                    
6402.99.39.00.00  - - - - - - Diğerleri Çift 100                    
6402.99.50.00.00  - - - - - Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100                    
   - - - - - Diğerleri:                        
6402.99.91.00.00  - - - - - - İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - - İç tabanının uzunluğu 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6402.99.93.00.00  - - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100                    
   - - - - - - - Diğerleri:                        
6402.99.96.00.00  - - - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6402.99.98.00.00  - - - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
                           
64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla                         
  elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar:                        
   - Spor ayakkabıları:                        
6403.12.00.00.00  - - Kayak ayakkabıları , kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar                        
        sörfü için ayakkabılar Çift 100                    
6403.19.00.00.00  - - Diğerleri Çift 100                    
6403.20.00.00.00  - Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş                        
     parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar Çift 100                    
6403.40  - Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)                        
6403.40.00.00.11  - - Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar Çift 100                    
6403.40.00.00.12  - - Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar Çift 100                    
6403.40.00.00.13  - - Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar  Çift 100                    
   - Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar):                        
6403.51  - - Bileği örtenler:                        
6403.51.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:                        
6403.51.11.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6403.51.15.00.00  - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.51.19.00.00  - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:                        
6403.51.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6403.51.95.00.00  - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.51.99.00.00  - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6403.59  - - Diğerleri:                        
6403.59.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası                        
             kesilip çıkarılmış olanlar:                        
6403.59.11.00.00  - - - - - Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100                    
   - - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:                        
6403.59.31.00.00  - - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6403.59.35.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.59.39.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
   - - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar                        
6403.59.50.00.11  - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.59.50.00.12  - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6403.59.50.00.13  - - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100                    
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:                        
6403.59.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6403.59.95.00.00  - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.59.99.00.00  - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
   - Diğer ayakkabılar:                        
6403.91  - - Bileği örtenler:                        
6403.91.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:                        
6403.91.11.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6403.91.13.00.00  - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100                    
   - - - - - - Diğerleri:                        
6403.91.16.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.91.18.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:                        
6403.91.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6403.91.93.00.00  - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100                    
   - - - - - - Diğerleri:                        
6403.91.96.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.91.98.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6403.99  - - Diğerleri:                        
6403.99.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip                        
             çıkarılmış olanlar:                        
6403.99.11.00.00  - - - - - Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100                    
   - - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:                        
6403.99.31.00.00  - - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - - Diğerleri:                        
6403.99.33.00.00  - - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100                    
   - - - - - - - Diğerleri:                        
6403.99.36.00.00  - - - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.99.38.00.00  - - - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6403.99.50.00.00  - - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100                    
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:                        
6403.99.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100                    
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:                        
6403.99.93.00.00  - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100                    
   - - - - - - Diğerleri:                        
6403.99.96.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100                    
6403.99.98.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100                    
                           
64.04 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla                        
  elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden                        
  olan ayakkabılar:                        
   - Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar:                        
6404.11.00.00.00  - - Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları,                        
        jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri Çift 100                    
6404.19  - - Diğerleri:                        
   - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar                        
6404.19.10.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100                    
6404.19.10.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6404.19.10.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100                    
   - - - Diğerleri                        
6404.19.90.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100                    
6404.19.90.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6404.19.90.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100                    
6404.20  - Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden                         
     ayakkabılar:                        
6404.20.10.00.00  - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100                    
6404.20.90.00.00  - - Diğerleri Çift 100                    
64.05 Diğer ayakkabılar:                        
6405.10.00.00.00  - Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar Çift 100                    
6405.20  - Yüzü dokumaya elverişli maddelerden:                        
6405.20.10.00.00  - - Dış tabanı ahşap veya mantardan Çift 100                    
   - - Dış tabanı diğer maddelerden:                        
   - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar                        
6405.20.91.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100                    
6405.20.91.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6405.20.91.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100                    
   - - - Diğerleri                        
6405.20.99.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100                    
6405.20.99.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100                    
6405.20.99.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100                    
6405.90  - Diğerleri:                        
   - - Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde                        
        edilen köseleden olanlar                        
6405.90.10.00.11  - - - Erkekler için Çift 100                    
6405.90.10.00.12  - - - Kadınlar için Çift 100                    
6405.90.10.00.13  - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100                    
   - - Dış tabanı diğer maddelerden olanlar    
6405.90.90.00.11  - - - Erkekler için Çift 100
6405.90.90.00.12  - - - Kadınlar için Çift 100
6405.90.90.00.13  - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
       
64.06 Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tut-    
  turulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampa-    
  sı ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bun-    
  ların aksamı:    
6406.10  - Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç):    
6406.10.10.00.00  - - Deriden - 100
   - - Diğer maddelerden:    
6406.10.90.10.00  - - - Çelikten olanlar - 50
6406.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 100
6406.20  - Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden):    
   - - Kauçuktan    
6406.20.10.00.11  - - - Dış taban - 100
6406.20.10.00.12  - - - Topuklar - 100
   - - Plastik maddelerden    
6406.20.90.00.11  - - - Dış taban - 100
6406.20.90.00.12  - - - Topuklar - 100
   - Diğerleri:    
6406.90.30.00.00  - - Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturul-    
          muş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler Çift 100
   - - Çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar:    
   - - - Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar    
6406.90.50.10.11  - - - - Çıkarılabilen iç tabanlar - 50
6406.90.50.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Bakırdan olanlar    
6406.90.50.30.11  - - - - Çıkarılabilen iç tabanlar - 40
6406.90.50.30.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri    
6406.90.50.90.11  - - - - Çıkarılabilen iç tabanlar - 100
6406.90.50.90.19  - - - - Diğerleri - 100
6406.90.60.00.00  - - Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları - 100
   - - Diğerleri:    
6406.90.90.10.00  - - - Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar - 50
6406.90.90.30.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
6406.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 100