ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6501.00 Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak                        
  şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış) (boyuna yarılmış olanlar                        
  dahil):                        
   - Şapka taslakları :                        
6501.00.00.10.11  - - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden    Adet 70                    
6501.00.00.10.19  - - Diğerleri    Adet 70                    
   - Diğerleri :                        
6501.00.00.90.11  - - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden    Adet 70                    
6501.00.00.90.19  - - Diğerleri    Adet 70                    
                           
6502.00 Her nevi maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan veya                        
  örülen şapka taslakları (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar-                        
  ları yapılmamış, astarlanmamış, donatılmamış):                        
6502.00.00.10.00  - Bitkisel maddelerden olanlar    Adet 70                    
6502.00.00.90.00  - Diğerleri    Adet 70                    
                           
[65.03]                          
                           
6504.00.00.00.00 Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle                        
  yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış                        
  olsun olmasın)    Adet 70                    
                           
65.05 Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya                        
  örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde                        
  olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü                        
  maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):                        
6505.00.10.00.00  - 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış                        
        kıl keçesinden  veya yün ve kılın keçesinden olanlar    Adet 70                    
   - Diğerleri:                        
6505.00.30.00.00  - - Siperlikli kasket, kep ve benzerleri    Adet 70                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Bereler, boneler, takkeler, fesler ve benzerleri:                        
6505.00.90.10.00  - - - - Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş) - 70                    
6505.00.90.20.00  - - - - Diğerleri - 70                    
   - - - Diğerleri:                      
   - - - - Saç Fileleri:                      
6505.00.90.30.00  - - - - - İnsan saçından olanlar - 100                    
6505.00.90.40.00  - - - - - Diğerleri - 70                    
6505.00.90.90.00  - - - - Diğerleri - 70                    
                           
65.06 Diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):                        
6506.10  - Koruyucu başlıklar:                        
   - - Plastikten:                        
6506.10.10.10.00  - - - Madenci başlıkları    Adet 100                    
6506.10.10.90.00  - - - Diğerleri    Adet 100                    
   - - Diğer maddelerden:                        
6506.10.80.10.00  - - - Metalden madenci başlıkları    Adet 100                    
6506.10.80.90.00  - - - Diğerleri    Adet 100                    
   - Diğerleri:                        
6506.91.00.00.00  - - Kauçuktan veya plastikten    Adet 100                    
6506.99  - - Diğer maddelerden olanlar                        
6506.99.10.00.00  - - - 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış                        
          kıl keçesinden  veya yün ve kılın keçesinden olanlar    Adet 100                    
6506.99.90.00.00  - - - Diğerleri    Adet 100                    
6507.00 Başlıklara mahsus iç şeritler, astarlar, kılıflar, siperlikler ve                        
  çenealtı kayışları                        
6507.00.00.00.11 - İç şeritler - 100                    
6507.00.00.00.19 - Diğerleri - 100