ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
66.01 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe                        
  şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):                        
6601.10.00.00.00  - Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler  Adet 100                    
   - Diğerleri:                        
6601.91.00.00.00  - - İçiçe girebilen milleri olanlar  Adet 100                    
6601.99  - - Diğerleri:                        
6601.99.20.00.00  - - - Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar  Adet 100                    
6601.99.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100                    
                           
6602.00.00.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri - 100                    
                           
66.03 66.01 ve 66.02 Pozisyonlarına dahil eşyanın aksam, süs ve                        
  teferruatı:                        
6603.20.00.00.00  - Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine                        
     monte edilenler dahil) - 60                    
6603.90  - Diğerleri :                        
6603.90.10.00.00  - - Saplar ve uçlar - 60                    
   - - Diğerleri:                        
6603.90.90.10.00  - - - 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı - 60                    
6603.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 60