ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6701.00 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler,ince                         
  tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren                         
  eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)                        
6701.00.00.00.11 - Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları - 100                    
6701.00.00.00.12 - Kalın veya ince tüyler - 100                    
6701.00.00.00.13 - Bunlardan mamul eşya - 100                    
                           
67.02 Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı;                         
  yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalardan mamul eşya:                        
6702.10  - Plastikten olanlar                        
6702.10.00.00.11  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar - 100                    
6702.10.00.00.12  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya - 100                    
6702.10.00.00.15  - - Aksamı - 100                    
6702.90  - Diğer maddelerden olanlar                        
6702.90.00.00.11  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar - 100                    
6702.90.00.00.12  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya - 100                    
6702.90.00.00.15  - - Aksamı - 100                    
                           
6703.00 İnsan saçı (kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekil-                        
  de tertiplenmiş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya diğer surette hazır-                        
  lanmış); peruk veya benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere                        
  hazırlanmış yün,  diğer hayvan kılları veya dokumaya elverişli                         
  diğer maddeler                        
6703.00.00.00.11 - Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel şekilde                         
     tertiplenmiş insan saçları - 100                    
6703.00.00.00.19 - Diğerleri - 100                    
                           
67.04 İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer                        
  maddelerden peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve                        
  benzerleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer alma-                        
  yan insan saçından diğer eşya:                        
   - Dokumaya elverişli sentetik maddelerden:                        
6704.11.00.00.00  - - Peruklar - 100                    
6704.19.00.00.00  - - Diğerleri - 100                    
6704.20  - İnsan saçından                        
6704.20.00.00.11  - - Peruklar - 100                    
6704.20.00.00.19  - - Diğerleri - 100                    
6704.90  - Diğer maddelerden                        
6704.90.00.00.11  - - Peruklar - 100                    
6704.90.00.00.19  - - Diğerleri - 100