ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  I.SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN VEYA BENZERİ SİLİSLİ                         
  TOPRAKLARDAN EŞYA VE ATEŞE DAYANIKLI EŞYA                        
                           
6901.00.00.00.00 Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya                         
  benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve                         
  diğer seramik eşya - 75                    
                           
69.02 Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta                         
  kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil                         
  unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):                        
6902.10  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla, MgO, CaO veya Cr2O3 olarak ifade                        
     edilen, ayrı ayrı veya birlikte Mg, Ca ya da Cr elementleri içerenler:                        
   - - Kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları                        
6902.10.00.10.11  - - - Kromit ateş tuğlaları - 40                    
6902.10.00.10.12  - - - Magnezit ateş tuğlaları - 40                    
6902.10.00.10.13  - - - Krom magnezit ateş tuğlaları - 40                    
   - - Diğerleri                        
6902.10.00.90.11  - - - Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları - 40                    
6902.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 40                    
6902.20  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (Al2O3), silis (SiO2) veya                        
     bunların karışımını ya da bileşimini içerenler:                        
6902.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis (SiO2) içerenler - 40                    
   - - Diğerleri:                        
   - - - Ağırlık itibariyle % 7'den fazla fakat % 45' den az alumin (Al203)                        
          içerenler                        
6902.20.91.00.11  - - - - Şamottan tuğlalar (alumin %20-44) - 40                    
6902.20.91.00.12  - - - - Şamottan karolar (alumin %20-44) - 40                    
6902.20.91.00.13  - - - - Şamottan diğer eşyalar (alumin %20-44) - 40                    
6902.20.91.00.19  - - - - Diğerleri - 40                    
   - - - Diğerleri:                        
6902.20.99.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 70'den fazla alumin içeren ateş tuğlaları - 40                    
   - - - - Diğerleri                        
6902.20.99.90.11  - - - - - %50'den az alumin içeren ateş tuğlaları - 40                    
6902.20.99.90.12  - - - - - %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları - 40                    
6902.20.99.90.13  - - - - - Sömi-silika (SiO2 %75-85) ateş tuğlaları - 40                    
6902.20.99.90.19  - - - - - Diğerleri - 40                    
6902.90  - Diğerleri                        
6902.90.00.00.11  - - Karbon blokları - 40                    
6902.90.00.00.19  - - Diğerleri - 40                    
b  Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa,                         
  mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru ve çubuk gibi) (silisli fosil                         
  unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):                        
6903.10  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla grafit veya diğer karbon ya da                        
     bunların karışımını içerenler                        
6903.10.00.00.11  - - Grafitten olanlar - 25                    
6903.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25                    
6903.20  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (AI2O3) veya alumin ve                        
      silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini içerenler:                        
 - - Ağırlık itibariyle % 45'den az alumin (AI2O3) içerenler:                        
   - - - Silikadan ve sömi -silikadan olanlar                        
6903.20.10.10.11  - - - - Silikadan olanlar - 25                    
6903.20.10.10.12  - - - - Sömi-silikadan olanlar - 25                    
6903.20.10.90.00  - - - Diğerleri - 25                    
6903.20.90.00.00  - - Ağırİık itibariyle % 45 veya daha fazla alumin (Al2O3) içerenler - 25                    
6903.90  - Diğerleri:                        
6903.90.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 25'den fazla fakat % 50'yi geçmeyen grafit veya                        
        diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler - 25                    
   - - Diğerleri:                        
6903.90.90.10.00  - - - Kromitten olanlar - 25                    
   - - - Diğerleri                        
6903.90.90.90.11  - - - - Dolomitten olanlar - 25                    
6903.90.90.90.12  - - - - Magnezitten olanlar - 25                    
6903.90.90.90.13  - - - - Korborandumdan (silisyum karbürden) olanlar - 25                    
6903.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 25                    
  II.DİĞER SERAMİK MAMULLERİ                        
                           
69.04 Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları                         
  ve benzeri eşya) :                        
6904.10  - İnşaat tuğlaları                        
6904.10.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar Adet 50                    
6904.10.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar Adet 50                    
6904.90  - Diğerleri                        
6904.90.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar - 50                    
6904.90.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar - 50                    
                           
69.05 Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı                         
  tezyinat ve inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşya:                        
6905.10  - Kiremitler                        
6905.10.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar Adet 50                    
6905.10.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar Adet 50                    
6905.90  - Diğerleri                        
6905.90.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar - 50                    
6905.90.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar - 50                    
                           
6906.00 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları                        
6906.00.00.00.11 - Adi topraktan olanlar - 50                    
6906.00.00.00.19 - Diğer seramik maddelerden olanlar - 50                    
                           
69.07 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve                         
  kaldırım taşları; cilasız veya sırsız seramikten mozaik küpler ve                         
  benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın):                        
6907.10  - Karolar, küpler ve benzeri eşya (kare veya dikdörtgenden başka                         
     şekilde olsun olmasın) (en geniş yüzeyi, bir kenarının uzunluğu                         
     7 cm. den az olan bir karenin içine girebilecek olanlar):                        
   - - Karolar:                        
6907.10.00.11.00  - - - Tek renkli karolar m2 100                    
6907.10.00.19.00  - - - Diğerleri m2 100                    
6907.10.00.90.00  - - Diğerleri m2 100                    
6907.90  - Diğerleri:                        
   - - Greden olanlar:                        
   - - - Tek renkli karolar:                        
6907.90.20.10.11  - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.20.10.19  - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Karolar:                        
6907.90.20.90.11  - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.20.90.19  - - - - - Diğerleri m2 100                    
6907.90.20.90.29  - - - - Diğerleri m2 100                    
   - -  Diğerleri:                        
   - - - Tek renkli karolar:                         
   - - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:                        
6907.90.80.10.11  - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.80.10.19  - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - - Diğerleri:                        
   - - - - - Adi topraktan olanlar:                        
6907.90.80.10.21  - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.80.10.29  - - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - - - Diğer seramik maddelerden olanlar:                        
6907.90.80.10.31  - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.80.10.39  - - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:                        
   - - - - - Karolar:                        
6907.90.80.90.11  - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.80.90.19  - - - - - - Diğerleri m2 100                    
6907.90.80.90.29  - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - - Diğerleri:                        
   - - - - - Karolar:                        
   - - - - - - Adi topraktan olanlar:                        
6907.90.80.90.31  - - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.80.90.39  - - - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - - - - Diğer seramik maddelerden olanlar:                        
6907.90.80.90.41  - - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100                    
6907.90.80.90.49  - - - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - - - Diğerleri:                        
6907.90.80.90.51  - - - - - - Adi topraktan olanlar m2 100                    
6907.90.80.90.59  - - - - - - Diğer seramik maddelerden olanlar m2 100                    
                           
69.08 Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve                         
  kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler ve benzerleri (bir                         
  mesnet üzerinde olsun olmasın) :                        
6908.10  - Karolar, küpler ve benzeri eşya (kare veya dikdörtgenden başka                        
     şekilde olsun olmasın) (en geniş yüzeyi, bir kenarının uzunluğu                        
     7 cm. den az olan bir karenin içine girebilecek olanlar):                        
   - - Tek renkli karolar:                        
6908.10.00.10.11  - - - Adi topraktan olanlar m2 100                    
6908.10.00.10.19  - - - Diğerleri m2 100                    
   - - Diğerleri                         
   - - - Adi topraktan olanlar:                        
6908.10.00.90.11  - - - - Karolar m2 100                    
6908.10.00.90.19  - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - Diğerleri:                        
6908.10.00.90.21  - - - - Karolar m2 100                    
6908.10.00.90.29  - - - - Diğerleri m2 100                    
6908.90  - Diğerleri:                        
   - - Adi topraktan olanlar:                        
6908.90.11.00.00  - - - "Spaltplatten" tipi çift karolar m2 100                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Tek renkli karolar:                        
6908.90.20.10.11  - - - - - Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler  m2 100                    
6908.90.20.10.19  - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - - Diğerleri:                        
   - - - - - Karolar:                        
6908.90.20.90.11  - - - - - - Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler  m2 100                    
6908.90.20.90.19  - - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - - - - Diğerleri:                        
6908.90.20.90.21  - - - - - - Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler  m2 100                    
6908.90.20.90.29  - - - - - - Diğerleri m2 100                    
   - - Diğerleri:    
6908.90.31.00.00  - - - "Spaltplatten" tipi çift karolar m2 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Yüzeyi 90 cm2.yi geçmeyenler:    
   - - - - - Karolar:    
6908.90.51.11.00  - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
6908.90.51.19.00  - - - - - - Diğerleri m2 100
6908.90.51.90.00  - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Greden olanlar:    
   - - - - - - Karolar:    
6908.90.91.11.00  - - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
6908.90.91.19.00  - - - - - - - Diğerleri m2 100
6908.90.91.90.00  - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:    
   - - - - - - Karolar:    
6908.90.93.11.00  - - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
6908.90.93.19.00  - - - - - - - Diğerleri m2 100
6908.90.93.90.00  - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Karolar:    
6908.90.99.11.00  - - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
6908.90.99.19.00  - - - - - - - Diğerleri m2 100
6908.90.99.90.00  - - - - - - Diğerleri m2 100
       
69.09 Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan     
  seramik cihazlar ve eşya; ziraat işlerinde kullanılan seramikten     
  yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde     
  kullanılan seramik küçük testiler ve benzeri kaplar:    
   - Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan     
     seramik cihazlar ve eşya:    
6909.11  - - Porselen veya çiniden olanlar    
6909.11.00.00.11  - - - Laboratuvar eşyası - 50
6909.11.00.00.12  - - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar - 50
6909.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
6909.12.00.00.00  - - Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya - 50
6909.19  - - Diğerleri    
6909.19.00.00.11  - - - Laboratuvar eşyası - 50
6909.19.00.00.12  - - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar - 50
6909.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
6909.90  - Diğerleri    
6909.90.00.00.11  - - Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar - 50
6909.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
69.10 Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler,     
  bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi     
  tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya:    
6910.10.00.00.00  - Porselen veya çiniden olanlar - 100
6910.90.00.00.00  - Diğerleri - 100
       
69.11 Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve     
  tuvalet 'eşyası:    
6911.10  - Sofra ve mutfak eşyası    
6911.10.00.00.11  - - Beyaz olanlar - 100
6911.10.00.00.12  - - Tek renkli olanlar - 100
6911.10.00.00.19  - - Diğerleri - 100
6911.90  - Diğerleri    
6911.90.00.00.11  - - Beyaz olanlar - 100
6911.90.00.00.12  - - Tek renkli olanlar - 100
6911.90.00.00.19  - - Diğerleri - 100
6912.00 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet     
  eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç):    
6912.00.10.00.00  - Adi topraktan olanlar - 100
6912.00.30.00.00  - Greden olanlar - 100
   - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar    
6912.00.50.00.11  - - Beyaz olanlar - 100
6912.00.50.00.12  - - Tek renkli olanlar - 100
6912.00.50.00.19  - - Diğerleri - 100
6912.00.90.00.00  - Diğerleri - 100
       
69.13 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası:    
6913.10.00.00.00  - Porselen veya çiniden olanlar - 100
6913.90  - Diğerleri:    
6913.90.10.00.00  - - Adi topraktan olanlar - 100
   - - Diğerleri:    
6913.90.93.00.00  - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar - 100
6913.90.98.00.00  - - - Diğerleri - 100
69.14 Seramikten diğer eşya:    
6914.10.00.00.00  - Porselen veya çiniden olanlar - 100
6914.90.00.00.00  - Diğerleri - 100