ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
78.01 İşlenmemiş kurşun:                        
7801.10.00.00.00  - Rafine edilmiş kurşun - 35                    
   - Diğerleri:                        
   - - Ağırlık itibariyle antimuan oranı diğer elementlerden fazla                         
       olanlar :                        
7801.91.00.00.11  - - - Ağırlık itibariyle % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine                         
          edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) - 35                    
7801.91.00.00.19  - - - Diğerleri - 35                    
7801.99  - - Diğerleri:                        
7801.99.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine                         
          edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) - 35                    
7801.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 35                    
                           
7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları - 35                    
                           
['78.03]                          
                           
78.04 Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve                        
  ince pullar:                        
   - Saclar, yapraklar ve şeritler:                        
7804.11.00.00.00  - - Saclar, yapraklar ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2                        
       mm. yi geçmeyenler) - 40                    
7804.19.00.00.00  - - Diğerleri - 40                    
7804.20.00.00.00  - Kurşun tozları ve ince pullar - 40                    
                           
[78.05]                          
                           
7806.00 Kurşundan diğer eşya:                        
7806.00.10.00.00  - Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan                                              
     korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM) - 40                    
7806.00.80.00.00  - Diğerleri - 40