ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
79.01 İşlenmemiş çinko:                        
   - Alaşımsız çinko:                        
7901.11  - - Ağırlık itibariyle % 99,99 veya daha fazla çinko içerenler :                        
   - - - Külçe                        
7901.11.00.10.11  - - - - İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko - 25                    
7901.11.00.10.12  - - - - İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko - 25                    
7901.11.00.90.00  - - - Diğerleri  - 25                    
7901.12  - - Ağırlık itibariyle % 99,99'dan az çinko içerenler:                        
   - - - Ağırlık itibariyle % 99,95 veya daha fazla fakat % 99,99'dan az                        
         çinko içerenler                        
   - - - - Külçe :                        
7901.12.10.10.11  - - - - - İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko - 25                    
7901.12.10.10.12  - - - - - İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko - 25                    
7901.12.10.90.00  - - - - Diğerleri  - 25                    
   - - - Ağırlık itibariyle % 98,5 veya daha fazla fakat % 99,95'den az çinko                        
          içerenler :                        
7901.12.30.10.00  - - - - Külçe - 25                    
7901.12.30.90.00  - - - - Diğerleri - 25                    
   - - - Ağırlık itibariyle % 97,5 veya daha fazla fakat % 98,5 'dan az çinko                        
          içerenler :                        
7901.12.90.10.00  - - - - Külçe - 25                    
7901.12.90.90.00  - - - - Diğerleri - 25                    
7901.20.00.00.00  - Çinko alaşımları - 25                    
                           
7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları - 25                    
                           
79.03 Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar:                        
7903.10.00.00.00  - İnce tozlar - 40                    
7903.90  - Diğerleri :                        
7903.90.00.00.11  - - Tozlar - 40                    
7903.90.00.00.12  - - İnce pullar - 40                    
                           
7904.00 Çinko çubuklar, profiller ve teller:                        
7904.00.00.10.00  - İçi boş profiller - 40                    
   - Diğerleri :                        
7904.00.00.90.11  - - İçi dolu profiller - 35                    
7904.00.00.90.12  - - Çubuklar - 35                    
7904.00.00.90.13  - - Teller - 35                    
                           
7905.00 Çinko saclar, levhalar,  yapraklar ve şeritler:                        
7905.00.00.10.00  - Levhalar - 40                    
   - Diğerleri :                        
7905.00.00.90.11  - - Saclar - 40                    
7905.00.00.90.12  - - Yapraklar - 40                    
7905.00.00.90.13  - - Şeritler - 40                    
                           
[79.06]                          
                           
7907.00 Çinkodan diğer eşya                        
7907.00.00.10.00  - Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları                        
     (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) - 40                    
7907.00.00.90.00  - Diğerleri - 50