ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80.01 İşlenmemiş kalay:                        
8001.10.00.00.00  - Alaşımsız kalay - 10                    
8001.20.00.00.00  - Kalay alaşımları - 10                    
                           
8002.00.00.00.00 Kalay döküntü ve hurdaları - 10                    
                           
8003.00 Kalaydan çubuklar, profiller ve teller:                        
8003.00.00.10.00  - İçi boş profiller  - 40                    
   - Diğerleri :                        
8003.00.00.90.11  - - Kalay alaşımlarından içi dolu profiller - 10                    
8003.00.00.90.12  - - Alaşımsız kalaydan içi dolu profiller - 10                    
8003.00.00.90.13  - - Kalay alaşımlarından  çubuklar - 10                    
8003.00.00.90.14  - - Alaşımsız kalaydan çubuklar - 10                    
8003.00.00.90.15  - - Kalay alaşımlarından teller - 10                    
8003.00.00.90.16  - - Alaşımsız kalaydan teller - 10                    
                           
[80.04]                          
                       
[80.05]                        
                       
[80.06]                        
                       
8007.00 Kalaydan diğer eşya                      
   -  Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)                        
   - - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçenler :                        
8007.00.10.10.11  - - - Kalay alaşımlarından olanlar - 10                    
8007.00.10.10.12  - - - Alaşımsız kalaydan olanlar - 10                    
   - - M2 ağırlığı 1 kg.  veya daha az olanlar :                        
8007.00.10.90.11  - - - Kalay alaşımlarından olanlar - 40                    
8007.00.10.90.12  - - - Alaşımsız kalaydan olanlar - 40                    
   - Diğerleri:                        
   - -  Kalaydan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız veya kağıttan, kartondan,                        
        suni plastik maddelerden veya benzeri maddelerden bir mesnet                        
        üzerine tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın) (mesnedi hariç,kalınlıkları                        
        0,2 mm. yi geçmeyenler); kalaydan tozlar ve ince pullar:                        
8007.00.80.11.00  - - - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçen yaprak ve şeritler - 10                    
8007.00.80.19.00  - - - Diğerleri - 40                    
   - - Diğerleri:                        
8007.00.80.21.00  - - - Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları( rakorlar, dirsekler                        
          manşonlar ve benzerleri - 40                    
8007.00.80.29.00  - - - Diğerleri - 50