ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8801.00 Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve                         
  motorsuz diğer hava taşıtları:                        
8801.00.10.00.00  - Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler  Adet 5                    
8801.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 5                    
                           
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydu-                        
  lar dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:                        
   - Helikopterler:                        
8802.11.00.00.00  - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler Adet 5                    
8802.12.00.00.00  - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler Adet 5                    
8802.20  - Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı                        
     geçmeyenler):                        
8802.20.00.10.00  - - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan                        
          özel yapıdaki uçaklar  Adet Muaf                    
8802.20.00.20.00  - - Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5                    
8802.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 5                    
8802.30  - Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı                        
     geçen fakat 15000 kg.ı geçmeyenler):                        
8802.30.00.10.00  - - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan                        
          özel yapıdaki uçaklar  Adet Muaf                    
8802.30.00.20.00  - -Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5                    
8802.30.00.90.00  - - Diğerleri Adet 5                    
8802.40  - Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 15000 kg.ı                        
     geçenler):                        
8802.40.00.10.00  - - Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5                    
8802.40.00.90.00  - - Diğerleri Adet 5                    
   - Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar                        
     ve yörünge-altı araçları:                        
8802.60.10.00.00  - - Uzay araçları (uydular dahil) Adet 5                    
8802.60.90.00.00  - - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları Adet 5                    
88.03 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parça-                        
  ları:                        
8803.10.00.00.00  - Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları - 5                    
8803.20.00.00.00  - İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları - 5                    
8803.30.00.00.00  - Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları - 5                    
8803.90  - Diğerleri:                        
8803.90.10.00.00  - - Uçurtmalı balonlara ait olanlar - 5                    
8803.90.20.00.00  - - Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar - 5                    
8803.90.30.00.00  - - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı                        
       araçlarına ait olanlar - 5                    
8803.90.90.00.00  - - Diğerleri - 5                    
                           
8804.00.00.00.00 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto-                        
  şütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı - 5                    
                           
88.05 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş                         
  cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi                         
  yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları:                        
8805.10  - Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve                        
     parçaları; hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve bunların                        
     aksam ve parçaları:                        
   - - Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve                        
        parçaları                        
8805.10.10.00.11  - - - Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı - 5                    
8805.10.10.00.15  - - - Aksam ve parçaları - 5                    
8805.10.90.00.00  - - Diğerleri - 5                    
   - Yerde uçus eğitimi yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam                        
      ve parçaları:                        
8805.21.00.00.00  - - Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları  - 5                    
8805.29.00.00.00  - - Diğerleri - 5