ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
89.01 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar                        
  ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler:                        
8901.10  - Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere                        
      imal edilmiş benzeri gemiler; her türlü feribotlar:                        
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar                        
8901.10.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri Adet 50                    
8901.10.10.00.19  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler Adet 50                    
8901.10.10.00.21  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen yolcu                        
          ve gezinti gemileri Adet 50                    
8901.10.10.00.22  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen her                        
          nevi feribotlar Adet 50                    
8901.10.10.00.29  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen diğer                        
          gemiler Adet 50                    
8901.10.10.00.31  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen yol-                        
          cu ve gezinti gemileri Adet 50                    
8901.10.10.00.32  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen her                        
          nevi feribotlar Adet 50                    
8901.10.10.00.39  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen di-                        
          ğer gemiler Adet 50                    
8901.10.10.00.41  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçen yolcu ve gezinti gemileri Adet 50                    
8901.10.10.00.42  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçen her nevi feribotlar Adet 50                    
8901.10.10.00.49  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçen diğer gemiler Adet 50                    
   - - Diğerleri                        
8901.10.90.00.11  - - - Yolcu ve gezinti gemileri Adet 50                    
8901.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50                    
8901.20  - Sarnıçlı gemiler (tankerler):                        
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar                        
8901.20.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.20.10.00.12  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.20.10.00.13  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.20.10.00.14  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50                    
8901.20.90.00.00  - - Diğerleri Ct/I 50                    
8901.30  - Frigorifik gemiIer (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç):                        
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar                        
8901.30.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.30.10.00.12  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.30.10.00.13  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.30.10.00.14  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50                    
8901.30.90.00.00  - - Diğerleri Ct/I 50                    
8901.90  - Yük taşımaya mahsus diğer gemiler ve hem insan hem de yük                         
      taşımaya mahsus diğer gemiler:                        
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar                        
8901.90.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.90.10.00.12  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.90.10.00.13  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50                    
8901.90.10.00.14  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50                    
8901.90.90.00.00  - - Diğerleri Ct/I 50                    
                           
8902.00 Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve                        
  konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer gemiler:                        
8902.00.10.00.00  - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50                    
8902.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 50                    
                           
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve                         
  kanolar:                        
8903.10  - Şişirilebilir olanlar:                        
8903.10.10.00.00  - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler: Adet 50                    
8903.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50                    
   - Diğerleri:                        
8903.91  - - Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın):                        
8903.91.10.00.00  - - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50                    
8903.91.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50                    
8903.92  - - Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç):                        
8903.92.10.00.00  - - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50                    
   - - - Diğerleri:                        
8903.92.91.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler Adet 50                    
8903.92.99.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler Adet 50                    
8903.99  - - Diğerleri:                        
   - - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler                        
8903.99.10.00.11  - - - - Kürekli kayık ve kanolar Adet 50                    
8903.99.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50                    
   - - - Diğerleri:                        
   - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler                        
8903.99.91.00.11  - - - - - Kürekli kayık ve kanolar Adet 50                    
8903.99.91.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50                    
   - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler                        
8903.99.99.00.11  - - - - - Kürekli kayık ve kanolar Adet 50                    
8903.99.99.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50                    
                           
8904.00 Römorkörler ve itici gemiler:                        
   - Römorkörler                        
8904.00.10.00.11  - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 30                    
8904.00.10.00.12  - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 30                    
8904.00.10.00.13  - - 300 Gros tonilatoyu geçenler Adet 30                    
   - İtici gemiler:                        
8904.00.91.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30                    
8904.00.99.00.00  - - Diğerleri - 30                    
                           
89.05 Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer                         
  vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan                        
  diğer gemiler; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve                         
  üretim platformları:                        
8905.10  - Tarak gemileri:                        
8905.10.10.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30                    
8905.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 30                    
8905.20.00.00.00  - Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları Adet 40                    
8905.90  - Diğerleri:                        
8905.90.10.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30                    
8905.90.90.00.00  - - Diğerleri Adet 30                    
                           
89.06 Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli                        
  olanlar hariç) :                        
8906.10.00.00.00  - Savaş gemileri Adet 50                    
8906.90  - Diğerleri:                        
8906.90.10.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50                    
   - - Diğerleri:                        
8906.90.91.00.00  - - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler Adet 50                    
8906.90.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 50                    
                           
89.07 Diğer yüzer araçlar  (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme,                        
  boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi):                        
8907.10.00.00.00  - Şişirilebilir sallar Adet 40                    
8907.90  - Diğerleri                        
8907.90.00.00.11  - - Metalden olanlar Adet 40                    
8907.90.00.00.16  - - Ahşap ve diğer maddelerden olanlar Adet 40                    
                           
8908.00 Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar:                        
8908.00.00.10.00  - Sökülecek gemiler - Muaf                    
8908.00.00.20.00  - Suda yüzen sökülecek diğer araçlar - 40