ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
92.01 Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer                        
  telli aletler:                        
9201.10  - Düz piyanolar:                        
9201.10.10.00.00  - - Yeni olanlar    Adet 50                    
9201.10.90.00.00  - - Kullanılmış olanlar    Adet 50                    
9201.20.00.00.00  - Kuyruklu piyanolar    Adet 50                    
9201.90.00.00.00  - Diğerleri - 50                    
                           
92.02 Telli diğer müzik aletleri (gitar, keman, harb gibi) :                        
9202.10  - Yayla çalınanlar :                        
9202.10.10.00.00  - - Kemanlar    Adet 50                    
9202.10.90.00.00  - - Diğerleri    Adet 50                    
9202.90  - Diğerleri:                        
9202.90.30.00.00  - - Gitarlar    Adet 50                    
9202.90.80.00.00  - - Diğerleri    Adet 50                    
                           
[92.03]                          
                           
[92.04]                          
                           
92.05 Nefesli diğer müzik aletleri ( klarnetler, trompetler, gaydalar, tu-                        
  lumlar gibi) :                        
9205.10.00.00.00  - Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik                         
     aletleri    Adet 50                    
9205.90  - Diğerleri                        
9205.90.10.00.00  - - Akordeonlar ve benzeri aletler:    Adet 50                    
9205.90.30.00.00  - - Ağız armonikaları    Adet 50                    
9205.90.50.00.00  - - Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli                        
       benzeri aletler - 50                    
9205.90.90.00.00  - - Diğerleri: - 50                    
                           
9206.00.00.00.00 Vurularak çalınan müzik aletleri (davullar, ksilofonlar, ziller, kas -                        
  tanyetler, marakkalar gibi)  - 50                    
                           
92.07 Sesin elektrikle üretildiği veya yükseltildiği müzik aletleri (orglar,                        
  gitarlar, akordeonlar gibi) :                        
9207.10  - Klavyeli aletler (akordeonlar hariç):                        
9207.10.10.00.00  - - Orglar    Adet 50                    
9207.10.30.00.00  - - Dijital-piyanolar    Adet 50                    
9207.10.50.00.00  - - Sıntizayzır'lar    Adet 50                    
9207.10.80.00.00  - - Diğerleri - 50                    
9207.90  - Diğerleri:                        
9207.90.10.00.00  - - Gitarlar    Adet 50                    
9207.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50                    
                           
92.08 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, makinalı öten kuşlar,                        
  müzikli testereler ve bu fasılın herhangi bir pozisyonunda belirtil-                        
  meyen veya yer almayan diğer müzik aletleri; av hayvanlarını ve                         
  kuşları çağırmaya mahsus her tür düdük ve aletler; düdükler, çağ -                        
  rı boruları ve diğer çağrı veya ağızla işaret verme aletleri:                        
9208.10.00.00.00  - Müzik kutuları - 50                    
9208.90.00.00.00  - Diğerleri - 50                    
                           
92.09 Müzik aletlerinin aksam ve parçaları (örneğin; müzik kutuları için                         
  mekanizmalar) ve aksesuarı (örneğin; mekanik olarak çalınan                        
  kardlar, diskler ve rulolar); her tür metronomlar, akort düdükleri ve                         
  diyapazonlar:                        
9209.30.00.00.00  - Müzik aletlerinin telleri - 50                    
   - Diğerleri:                        
9209.91.00.00.00  - - Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar - 50                    
9209.92.00.00.00  - - 92.02 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve                         
       aksesuarı - 50                    
9209.94.00.00.00  - - 92.07 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve                        
       aksesuarı - 50                    
9209.99  - - Diğerleri:                        
9209.99.20.00.00  - - - 92.05 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarı - 50                    
   - - - Diğerleri:                        
9209.99.40.00.00  - - - - Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar - 50                    
9209.99.50.00.00  - - - - Müzik kutuları için mekanizmalar - 50                    
9209.99.70.00.00  - - - - Diğerleri - 50