ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
93.01 Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki                        
  silahlar hariç)                        
9301.10.00.00.00  - Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar) - 200                    
9301.20.00.00.00  - Roket fırlatıcılar; alev-atıcılar; el bombası atıcıları; torpil tüpleri                        
     ve benzeri fırlatıcılar - 200                    
9301.90.00.00.00  - Diğerleri - 200                    
                           
9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler                         
  hariç):    Adet 75                    
                           
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri                         
  cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan                         
  ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş taban-                        
  ca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revol-                        
  verler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler                         
  gibi):                        
9303.10.00.00.00  - Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar    Adet 75                    
9303.20  - Diğer spor, av veya hedef için av tüfekleri (kombine olanlar                         
     dahil):                        
9303.20.10.00.00  - - Yivsiz, tek namlulular    Adet 75                    
9303.20.95.00.00  - - Diğerleri    Adet 75                    
9303.30.00.00.00  - Diğer spor, av veya hedef tüfekleri    Adet 75                    
9303.90.00.00.00  - Diğerleri    Adet 75                    
                           
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş                        
  sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç) - 75                    
                           
93.05 93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve                         
  aksesuarları:                        
9305.10.00.00.00  - Revolverler ve tabancalara ait olanlar - 75                    
   - 93.03 Pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar:                        
9305.20.00.10.00  - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar - 50                    
9305.20.00.90.00  - - Diğerleri - 75                    
   - Diğerleri:                        
9305.91.00.00.00  - - 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar - 200                    
   - - Diğerleri :                        
9305.99.00.10.00  - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar - 50                    
   - - - Diğerleri                        
9305.99.00.90.11  - - - - Dipçik taslakları - 75                    
9305.99.00.90.19  - - - - Diğerleri - 75                    
                           
93.06 Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler                        
  ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişek-                        
  ler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala -                        
  rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):                        
   - Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçaları; havalı                        
     silah kurşunları:                        
9306.21.00.00.00  - - Fişekler 1000 Ad 75                    
9306.29.00.00.00  - - Diğerleri - 75                    
9306.30  - Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları:                        
   - - 93.02 Pozisyonundaki revolverler ve tabancalar ile 93.01 pozisyonun -                        
       daki hafif makinalı tabancalara ait olanlar:                        
9306.30.10.10.00  - - - 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar - 200                    
9306.30.10.90.00  - - - Diğerleri - 75                    
   - - Diğerleri:                        
9306.30.30.00.00  - - - Harp silahlarına ait olanlar - 200                    
   - - - Diğerleri                        
9306.30.90.00.10  - - - - Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler - 75                    
9306.30.90.00.90  - - - - Diğerleri - 75                    
9306.90  - Diğerleri:                        
9306.90.10.00.00  - - Harp silahlarına ait olanlar - 200                    
9306.90.90.00.00  - - Diğerleri - 75                    
                           
9307.00.00.00.00 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların                        
  aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları - 50