ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
ÖTV GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) MEVZUAT
    AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
    EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97.01 Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler                         
  (49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore                         
  edilmiş fabrikasyon ürünler hariç); kolajlar (yapıştırma resimler)                        
  ve benzeri dekoratif plakalar                        
9701.10.00.00.00  - Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler - Muaf                    
9701.90  - Diğerleri:                        
9701.90.00.10.00  - - Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar                        
        ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış                        
        olanlar - 25                    
9701.90.00.20.00  - - Plastik maddelerden yapılmış olanlar - 150                    
9701.90.00.30.00  - - Ahşaptan yapılmış olanlar - 70                    
9701.90.00.40.00  - - Tabii mantardan yapılmış olanlar - 50                    
9701.90.00.50.00  - - Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar - 60                    
9701.90.00.60.00  - - Mensucattan yapılmış olanlar - 100                    
9701.90.00.70.00  - - Adi metallerden yapılmış olanlar - 100                    
9701.90.00.90.00  - - Diğerleri - 150                    
                           
9702.00.00.00.00 Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar - Muaf                    
                           
9703.00.00.00.00 Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne                        
  olursa olsun) - Muaf                    
                           
9704.00.00.00.00 Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve 'harç                         
  pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga                        
   taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç) - Muaf                    
                           
9705.00.00.00.00 Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik,                        
  paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan                        
  kolleksiyon ve örnekler - Muaf                    
                           
9706.00.00.00.00 Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya - Muaf