FASIL 99 AB,EFTA,İSR,MAK,HIR, B-HER, FAS,B.Ş. VE GAZ.ŞR.TUN, MIS,GÜR, ARN, KOS, SIR, KAR, ÜRD, Şİ MEVZUAT
ÖZEL AMAÇLI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI GTS ÜLKELERİ D.Ü. EK VERGİ İZİN, BELGE, YASAK GÖZETİM, DAMPİNG, REKABET STANDARTLAR
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI OTV EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
9905.00.00.00.00 Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya                          
                           
99.19 Diğerleri:                          
9919.00.00.00.11  - Evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşya                            
9919.00.00.00.12  - Miras yoluyla intikal eden eşya                          
9919.00.00.00.13  - Öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait eğitim malzemeleri ve ev eşyası                            
9919.00.00.00.14  - Ölü ihtiva eden tabutlar, ölülere ait kül ihtiva eden kaplar ve dekoratif cenaze eşyası                         
9919.00.00.00.15  - Kamu kurumları, hayır veya insani yardım kuruluşları tarafından getirilen eşya                         
9919.00.00.00.16  - Malül, sakatlar ve diğer engellilerin kullanımına mahsus eşya                          
9919.00.00.00.17  - Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya                            
9919.00.00.00.18  - Kişisel eşya, yolcu beraberi eşya                          
9919.00.00.00.19  - Diğerleri                            
                           
99.30 Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya:                          
9930.24.00.00.00  - 1 ila 24. fasıllardaki eşya                          
9930.99.00.00.00  - Diğerleri (27. Fasıl hariç)                          
                           
99.31 Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki motor, makine, cihaz gibi                         
  ekipmanın çalışması için verilen eşya:                           
9931.24.00.00.00  - 1 ila 24. fasıllardaki eşya                          
9931.99.00.00.00  - Diğerleri (27. Fasıl hariç)